Ana Sayfa Etiketler Alex Simoyan

Etiket: Alex Simoyan

Geçmişte Yazı Araçları

Sümerler M.Ö. 3500 yıllarında bilinen ve sembolün sesi belirlediği ilk yazıyı kullandılar. Akadlar, Babilliler, Asurlular, Hititler ve Urartuların ile birlikte değişime uğradı ve Fenikelilerde...

Bıyık Tarihçesi

Orta Çağ döneminde İngiltere'de şövalyelerin zırhları bıyıkları gözetecek şekilde yapılıyordu. Kraliçe Elizabeth döneminde ise giderek yaygınlaşıp moda sembolü haline gelmişti. Bu dönemde krallar ne...

Yirmi Birinci Yüzyılda Sanat

21'nci yüzyıl sanatı inanılmaz derecede dinamik bir çalışma alanı haline gelen gelişen bir uygulama, araştırma ve yayın alanı denilebilir. Birçok önemli konu, yeni yüzyılda...

Irkçılık ve Nürnberg Yasaları

Irkçılar, doğuştan gelen ve kalıtımla geçmiş özelliklerin biyolojik olarak insan davranışını belirlediğine inanan kişilerdir. Irkçılık doktrini, insanın taşıdığı kanın ulusal, etnik kimliğinin belirleyicisi olduğunu savunmakta. Irkçı...

Üçüncü Reich Döneminde Eşcinseller

Erkek eşcinselliği, Weimar Almanyası ceza kanununun 175'inci maddesine göre yasadışı iken, Alman eşcinsel hakları aktivistleri eşcinselliği kınayan toplumsal tavrı yeniden biçimlendirmek amacıyla dünya çapında...

Yahudi Direnişi

Nazi destekli eziyet ve kitle cinayetleri Üçüncü Reich'te ve işgal altındaki Avrupa'nın her tarafında Almanlara direnişi besledi. Nazilerin başlıca kurbanları Yahudiler olmasına karşın, onlar...

Yunan Mitolojisi ve Mitolojik Anlatım

Yunan mitolojisi, Antik Yunan'da dünyanın yaratılışı, tanrı, tanrıça ve kahramanların hayatı hakkındaki söylence ve öğretileri içermekle kalmayıp aynı zamanda Eski Yunan dininin gövdesini oluşturmaktadır. Günümüzde, bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi...

Masonların Tarihi Bilinmezliği

Masonlar ile ilgili pek çok sayıda komplo teorisi ortalıkta dolaşıyor, ama İskoçya'nın gerçek masonluk tarihi yüzlerce yıldır unutulmuş olsa da herkesin ulaşabileceği bir yerde...