Renkler ve Davranış Etkileşimi

Ev ve iş yerlerimizi ve daha bir çok özel alanı doğru renkler ile boyamak seçmek için çok uğraşırız. Hastaneler temizlik ve hijyen hissi vermek için beyaza, hapishaneler saldırganlığı azalttığına inanıldığı için pembeye boyanmakta. Tüm bu renklere atfedilen özellikler batı kültürüne aittir. Peki renklerin gerçekten de davranışlar üzerinde herhangi bir etkisi var mı? Bu konudaki araştırmalar […]

Gerçekdışılaşma: Depersonalizasyon Bozukluğu

Kişiliksizleşme ve gerçekdışılaşma olarak da adlandırılan depersonalizasyon bozukluğunda kişi kendine yabancılaşarak bedenine uzaktan bakıyormuş hissine kapılıyor ve gerçeklik duygusunu yitiriyor. Depersonalizasyon bozukluğu yaşayan insanlara dünya sanki bir sis ya da duman perdesinin ardındaymış, hatta iki boyutluymuş gibi gerçek dışı görünür. Her yüz kişiden birinin karşılaştığı sanılan bu durum ise şu an için kolayca tanısı konan bir […]

HIV Nedir ve Nasıl Bulaşmaktadır?

Günümüz dünyasında, yaklaşık otuz altı milyon insan HIV ya da AIDS’li olarak yaşıyor. Her gün yaklaşık altı bin üç yüz kişiye HIV bulaşıyor.Virüsün gelişimini yavaşlatan ve kontrol altına alan tedaviler mevcut olsa da, virüs için henüz bir tedavi bulunmamakta ve birçok kişi HIV taşıyıcısı olsa da bunu ne yazık ki bilmiyor. Bu verilerce yaklaşık bir milyon […]

Gıda Maddelerine Ne Katılıyor?

Tükettiğimiz gıdaların birçoğunda bilim kurgu romanlarına özgü malzemeler kullanılıyor. Ve bu konuda şaka yaptığımı da düşünmeyin. Çünkü bilim kurgu romanlarında, uzak gelecekte tüketeceğimiz yapay gıdalar konusu yaygın ele alınan konulardan biri. Ve artık insanlığın kendisini besleyecek yiyecekleri üreteceği ne alan, ne de maddi olanak kalmış durumda. Normal görünen burger, kek ya da başka bir yiyecek […]

Bilişsel Davranışçı Terapi

İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en önemli özelliği bilişsel kapasitesi ve niteliği denebilir. Bilişsel davranışçı terapi, insanın bilişsel süreçleri üzerine odaklanan çağdaş bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre insanlar çocukluk yıllarından başlayarak çeşitli düşünce kalıpları ve temel inançlar edinir ve geliştirir ve bu düşünce kalıpları ve temel inançlar da bireylerin kendilerini, yaşamı ve başkalarını algılayışlarını […]

Dil Kültür ve Alışverişi

İsteklerimiz, arzularımız, sevinçlerimiz ve ağrılarımızı formüle etmemizi, sözcüklerle ifade etmeyi, beden dili ile resim, renk, çizim veya dansla ifade etmek istiyor isek beden dili duygularımızın canlı bir ifadesidir. İç süreçlerimiz ve duygularımızın, iç imgelerimizin ve düşüncelerimizin çatışmalarda yapıcı ifadesinde ise sizce engellendiğimizde ne olabilir? Bir dili ifade etmez isek veya bu terimi dil kullanımı yolu ile yasaklar […]

Komplike Dergi