Küresel Eğitim Problemi: Çok Kültürlülük

Eğitimin önemli hedeflerinden birisi de öğrencilerin düşünüşlerinin küreselleşmesini sağlamaktır. Bu neden ile de, öğretmenler, öğrencilerinin küresel problemleri çözmelerine ve derin bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmalıdırlar. Spyrou tarafından yapılan bir çalışmada, Güney Kıbrıslı öğrencilerin, Türkleri düşman olarak gördükleri; Türklerin işgalci, istilacı ve barbar olduklarını, tüm kötülüklerden Türklerin sorumlu olduğunu düşündükleri bulgulanmış. Araştırmacı, bu imajın oluşmasında öğrencilerin […]

İlkler Diyarı: Mezopotamya

Louvre’nin Fransa’nın kuzeyindeki Lens kentinde yer alan şubesinde “Tarih Mezopotamya’da Başlar” adı ile beş yüz nesneyi içeren yeni bir sergi açıldı. Sergide Mezopotamya tarihinin M.Ö. 4000’li yıllarda yazının bulunması ile başlayan ve M.Ö. 331’de Büyük İskender’in Babil’i ele geçirmesiyle sona eren üç yıllık bir kesiti ele alınıyor. Sergideki ilk galeri 19’uncu yüzyılda arkeologların kazılara başlaması […]

Uykusuzluk ve Akıl Sağlığı Üzerindeki Etkisi

Oxford Üniversitesi ve Surrey Üniversitesi’nin uyku uzmanları ile beraber küçük çaplı bir deney yaptı. Yapılan bu araştırmada, seçilen gönüllülerden uykularını her gece bir saat kesmelerini istendi. Araştırmada Dr. Simon Archer’a göre, her gece bir saat bile daha az uyumak çok sayıda gönüllünün genlerini etkiledi. Hatta bazılarında iltihabın ve diyabetin bile ortaya çıktığı görüldü. Az uyumanın vücudumuz […]

Alevi Toplumlarında Kadın

Toplumsal köleleşmenin kaynağında kadının köleleştirilmesinin, sömürgeleştirilmesinin olduğu kesindir. Alevi toplumunu bu gerçeklik ekseninde değerlendirdiğimizde ilk göze çarpan yan, kadın ile erkek arasında belli bir anlayış, saygı ve eşitlik düzeyinin olduğudur. Ancak bu özgür ve eşit bir ilişki anlamına gelmemektedir. Tarihi bulgular Kürtlerin ve eski Ortadoğu toplumlarının toplumsallığın gelişmesinde ve neolitik sistemin kuruluşundaki başat rollerini doğruluyor. […]

Komplike Dergi