Nanomateryal ve Nanoteknoloji Alanları

Taş Devri’nden uzay çağına dek materyaller sanayileşmenin ve dünya genelinde ekonomik büyümenin bel kemiği olduğu tartışması bir gerçek. Bugün de günlük hayatta kullandığımız akıllı telefonlar, bindiğimiz ya da sürdüğümüz araçlar dahil olmak üzere pek çok elektronik ya da mekanik sistemin sorunsuz, güvenli ve uzun ömürlü işlemesi için materyallere fazlası ile bağımlıyız. Özet ile materyaller birçok […]

Gıda Ürünlerinde Sahte Şeffaflık

Gıda ürünlerinin etiketlerinde hangi bilgilerin yer alacağı konusundaki tartışmalar sürekli değişiyor. Glüten, genetiği değiştirilmiş organizmalar ve hormonların zararları hakkında yazılıp çizilenler ilginç sonuçlar doğuruyor. Örneğin GDO’suz, glütensiz ve organik etiketli üstün kalite su reklamları görülmeye başlandı. Zaten hiçbir yerdeki suyun bunların tersi nitelikte olması beklenmese de bu bir aldatma, bir hile, bir safsata! Bazı etiketler […]

Şehrin Ekolojisi

İdeolojik açıdan kent ve ekoloji kavramlarına yönelik temel yaklaşım farklılık gösterse de, dünyadaki egemen ideoloji olan kapitalizm, doğası gereği kâr motivasyonu altında çevresel kaynakların aşırı kullanımını ve ekonomik kalkınmayı öne çıkartmaya ön ayak olmaktadır. Ne var ki, dünyadaki kaynaklar yakın bir gelecekte tükenme tehlikesi ile karşı karşıya iken; temiz su kaynaklarına erişim, fosil enerji kaynaklarının […]

Neo-Spiritüalist Görüşe Göre Ektoplazma

Ektoplazma, trans haline girmiş medyumların vücutlarından çıkan, havaya yayılan ve bazen de göz ile görülen ve el ile dokunulduğu ileri sürülen amorf süptil maddelere verilen addır. Bu terim ilk olarak 1913 yılında Fransız işlevbilimci Charles Richet tarafından eski Yunanca’daki dışında anlamına gelen “ektos” ve yaratılmış, benzeyen anlamına gelen “plasma” sözcüklerinden türetilmiştir. Bahsi geçen seans esnasında, med­yum derin bir trans durumunda iken, duman […]

Selfitis

Psikologlar sürekli özçekim yaparak sosyal medyada paylaşanların “Selfitis” hastalığına kapılmış olabileceklerini söylüyor ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyabilecekleri uyarısında bulunuyor. Oluşturulan skala ise 1 ile 100 arasına kadar uzanıyor. Neden selfie çekildiğinin saptanması için araştırmaya iki  yüz kişi katıldı ve veriler daha sonra dört yüz kişide test edildi. Katılımcılar Hindistan’dan! Çünkü özçekim seçenlerin en çok olduğu […]

Yapay Elmas Üretimi

Elmasın yerkürenin derinliklerinde nasıl oluştuğu bilgisi yaşamın nasıl geliştiğini de açıklayabilir. Almanya’daki bir jeoloji enstitüsü bunun için sıfırdan elmas üretmeye çalışıyor. Dan Frost, Almanya’nın Bayerisches Geoinstitut enstitüsünde çalışan bir biliminsanı. Frost, yerkabuğunun binlerce kilometre derinliklerindeki ortamı laboratuvarda yaratmaya çalışıyor. Bunun için kayaları çok büyük bir basınca tabi tutmak gerekiyor. Bu deneyleri sırasında Frost, karbondioksit ve […]

Huzursuz Bacak Sendromu

Geceleri siz istemeseniz de, yeni bir işkence modeli daha var; huzursuz bacak sendromu! Bacaklarınızı kaşımak, ayağa kalkıp dolanmak istiyorsunuz, ama yatıp uyumak mümkün değil, çünkü bacaklarınız kontrol edilemez bir şekilde seğiriyor. Tanıdık geldi mi? Umarım ki gelmemiştir. Aksi halde bu yaşadığınız durum nedeni ile geceleri yatağa gitmek istemeyeceğinizi bile garanti edebiliriz. Sorunun ne zaman başladığını […]

Doğa ve Toplumun İlişkilendirilmesi

Toplumsal ekoloji, statik doğa algısını reddeder. Nitekim doğa, sadece öncesinde ve sonrasında yer alan anlardan koparılmış, bir an içinde pencereden baktığımızda gördüğümüz manzara değil. Doğa bütün bu şeylerdir ve aynı zamanda bütün bunlardan pek daha fazlasıdır. Doğa, gittikçe farklılaşan ve karmaşıklaşan yaşam biçimlerinin birikimsel evrimidir. Bu çerçevede toplumsal ekoloji, toplum ile doğa ikilemini aşarak, biyolojik […]

Hermenötik Yaklaşım

Hermenötik; yorumlama üzerine, yani yorumlama kuralları üzerine düşünmedir. Bu bağlamda hermenötik metinleri anlama ve yorumlama teorisi olarak tanımlanır. Burada da temel olarak metnin yorumu ile ilgilenir. Hermenötikin bu kullanımı modernist döneme aittir. Elbette postmodern egemenlikte de modernistler yok olmadığı için hâlâ kullanılmakta ve köken itibariyle kutsal metinlerin gerçek, fakat gizli anlamlarını keşfetmeye uygulanan yorum bilimine verilen […]

Yaratıcılık Nedir?

Yaratıcılık nedir? Ve bazılarımızın diğerlerinden daha yaratıcı olmasını sağlayan asıl şeyin sebebi ne olabilir? Yaratıcı olabilmek için yüksek bir zekaya mı sahip olmak gerekir? Yoksa yaratıcılığın ruhsal rahatsızlıklar ile bağlantısı var mı? Yaratıcılık, sorunlara, bozukluklara, bilgi eksikliğine, kayıp öğelere, uyumsuzluğa karşı duyarlı olma; güçlüğü tanıma, çözüm arama, tahminlerde bulunma ya da eksikliklere karşı denenceler geliştirme, […]

Komplike Dergi