Fonksiyonellik ve Grup Zekası

Toplum bilimine paralel kolektif hareketlerin grup zekası ile alakalı olma olasılığını bilirsiniz. Ki bunun ile birlikte asıl şüpheye düştüğümüz şey ise, en azından olgusal sorular hakkında yargıya varma söz konusunun grup dinamiğini çepeçevre saran çeşitli komplikasyonların bir araya gelmesi ile oluşan ve yanlış güdülerin bu dinamiğin derinine henüz ateşlenmemiş bir fitil olarak yerleştirildiği düşündüğümüzde, grup […]

Kitlesel Yönelim: Davranış Yönlendirme

Kalabalık insan toplulukları tehlikeli davranışlar sergileyebileceği gibi şaşırtıcı biçimde rasyonel de olabilir. Ki bu bilim insanları tarafından kitlelerin nasıl davrandıklarını araştırarak, gelecekte ölümcül olayları engelleme yollarını bulmaya çalışıyor. Bazı zamanlar büyük bir kalabalığın parçası olmak riskli ve ölümcül olabiliyor. Buna daha önce Angola’daki futbol stadyumunda veya Fas’ta bir gıda dağıtım merkezindeki örnekler ile rastlanmıştı. Nitekim […]

Dezavantajlılık

Sosyal dışlanmayı kavramsal açıdan anlamaya çalışmak komplike bir durum, ama literatürden de anlaşılacağı üzere, kavram pek çok kuramcı tarafından farklı şekillerde ele alınıyor. Fakat konu toplumsal düzeyde, yetersiz sosyal uyumu ve bütünleşmeyi ifade etse de tüm bunlar genelgeçer bir tanımı mevcudiyeti oluşturmayıp, bireylerden oluşan ahlaki bir düzeni de içerisini kapsıyor. Sosyal dışlanma da bu düzenin […]

Beyin Telepatisi

Bizlerin farkında bile varmadan beyinlerimizin birbirleri ile konuşuyor olması hakkında ne düşünürdünüz? Böyle bir ihtimal olabilir mi? Evet, bu mümkün. Çünkü beynin elektrik sinyallerinin senkronizasyonu üzerine yapılan çalışmalar göre durum tam anlamı ile artık böyle. On yılı aşkın süredir insanların karar alma süreçleri inceleniyor. Yalnızca sinyallerin iletimini de değil, ayrıca insanların farklı uyaranlara reaksiyon verir iken hangi […]

Toplum Nezdinde Sosyal Statü

Geçmişe bakıldığında toplum, içerisinde statünün doğuştan getirdiği özelliklere bağlıydı. Kast örgütünde bir brahman sınıfından ya da hür veya köle sınıfından gelmek sosyal statüyü belirleyen ana etkenlerdi. Çağ değişti, günümüz dünyasında bazı şeyler ise revize edilmeden güncelliğini korudu. Terimler, sıfatlar değişti. Ama asla bu metafor eskitilemedi. Ve hatta gün geçtikçe kendini daha bir yeniledi. Rol karmaşası […]

Ruhsal Çatışma Eşiğinde Yaşamak

Çözümlenmemiş ruhsal çatışmalar ile yaşamak bireyler için şüphesiz ki büyük bir sıkıntı kaynağı gibi görünür. Ki bu kişiler çoğu kez birbiri ile bağdaşmayan iki ya da daha çok amacın peşinde koşar ve amaçlarında hayal kırıklığına uğrar. İdeal imgelerin peşinde koşar iken basit hedefleri kaçırabilir. Hedef yoksunluğunun veya uygunsuz hedeflemelerin yanı sıra bazı kişiler amaçları doğrultusunda aşırı kararlılık […]

Türkiye’deki Seküler Göç

Modern dönemdeki bu tür tartışmalar, konuya dair nasıl düşüneceklerine ilişkin önemli rol oynamıştır. Şüphesiz birçok teori ve yaklaşımlar arasında net bir ayrım ortaya koymak oldukça zor. Ve bu yüzden de bu düşünce içerisinde örtüşmenin her zaman belli bir ölçüsü vardır. Bu karşılıklı etkileşimde geçmişten bu yana insanlar çokça fikir sunabiliyor olsa da, küreselleşmenin bir başka […]

Sanatta Tekelleşme ve Mafyacılık Olgusu

Tekelleşme üç ana kola ayrılıyor ve yatay, dikey ve çapraz tekelleşme diye anılıyor. İletişim özgürlüğünün, envaiçeşit yasal düzenlemeler ile güvence altına alındığı söylenir, ama elbette böylesi bir şeyin pek de mümkün olmadığını da söylemekten çekinmemeliyiz. Çünkü nerede ise tüm sanat kollarında varlığını sürdüren bu tekelleşmeler, özdenetim ve siyasi otoritelerden gelecek olan dolaylı ya da doğrudan […]

İçsel Yalnızlık

Yalnızlık, günümüzde birçok insanın bir dönem de olsa yaşadığı bir ruh hali. Zaman zaman hepimizin yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Kimi insanların ise diğerlerinden pek daha fazla yalnız kalmaya ihtiyaç duyabilir. Fakat bu yalnızlık kendini dış dünyadan soyutlamak için değil, kendi içine, kendini tanımak için yaptığın yolculuklar için işlevseldir. Bağımsız bir birey olma ihtiyacı ile birlikte ait […]

Pasif Agresyon

Oluşma nedeninin temelinde çocukluk çağında yaşanan olaylardan kaynaklanabilmekte olup, o dönemlerde savunmasız ve tepkisini dile getiremeyen bireylerin yaşadığı bir vaka türü olarak düşünülüyor. Ailesi tarafından ilgisiz davranışlar ile karşılaşan ve bundan ötürü kararsız olan çocuklar, yaşadıklarının dışa vurumu oluşunun yanı sıra, kendi içlerinde bu tür davranışlara kızgınlık duyarak, tüm bunları içi olaylar bütününü içine atıyor […]

Komplike Dergi