Ana Sayfa Etiketler Güney Güneyan

Etiket: Güney Güneyan

Beden İşçiliği İbaresi Etik Mi?

Orta Çağ, aslına bakılır ise Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç bölüme ayrılmasından sonra ortada kalan çağa verilen isimdi. Fakat yalnızca Batı Roma...

Fonksiyonellik ve Grup Zekası

“Grup zekasi”, “kolektif zeka” gibi kavramlara artık günlük yaşantımızda dahi rastlamak olasıdır. Bu kavramlar bazı zamanlarda örgütsel zeka yerine de kullanılıyor. Fakat grup zekasına...

Kitlesel Yönelim: Davranış Yönlendirme

Kalabalık insan toplulukları tehlikeli davranışlar sergileyebileceği gibi şaşırtıcı biçimde rasyonel de olabilir. Ki bu bilim insanları tarafından kitlelerin nasıl davrandıklarını araştırarak, gelecekte ölümcül olayları...

Dezavantajlılık

Sosyal dışlanmayı kavramsal açıdan anlamaya çalışmak komplike bir durum, ama literatürden de anlaşılacağı üzere, kavram pek çok kuramcı tarafından farklı şekillerde ele alınıyor. Fakat konu...

Toplum Nezdinde Sosyal Statü

Geçmişe bakıldığında toplum, içerisinde statünün doğuştan getirdiği özelliklere bağlıydı. Kast örgütünde bir brahman sınıfından ya da hür veya köle sınıfından gelmek sosyal statüyü belirleyen...

Ruhsal Çatışma Eşiğinde Yaşamak

Çözümlenmemiş ruhsal çatışmalar ile yaşamak bireyler için şüphesiz ki büyük bir sıkıntı kaynağı gibi görünür. Ki bu kişiler çoğu kez birbiri ile bağdaşmayan iki ya da...

Türkiye’deki Seküler Göç

Modern dönemdeki bu tür tartışmalar, konuya dair nasıl düşüneceklerine ilişkin önemli rol oynamıştır. Şüphesiz birçok teori ve yaklaşımlar arasında net bir ayrım ortaya koymak...

Sanatta Tekelleşme ve Mafyacılık Olgusu

Tekelleşme üç ana kola ayrılıyor ve "yatay", "dikey" ve "çapraz tekelleşme" diye anılıyor. İletişim özgürlüğünün, envaiçeşit yasal düzenlemeler ile güvence altına alındığı söyleniyor olsa...

İçsel Yalnızlık

Yalnızlık, günümüzde birçok insanın bir dönem de olsa yaşadığı bir ruh hali. Zaman zaman hepimizin yalnız kalmaya ihtiyacı vardır. Kimi insanların ise diğerlerinden pek...

Pasif Agresyon

Oluşma nedeninin temelinde çocukluk çağında yaşanan olaylardan kaynaklanabilmekte olup, o dönemlerde savunmasız ve tepkisini dile getiremeyen bireylerin yaşadığı bir vaka türü olarak düşünülüyor. Ailesi...