Süper Anne Sendromu

Modern yaşantının zor koşullarında herkes kendince bir kulvarda yaşam mücadelesi veriyor. Bir o kadar modernleşip kolaylaşan yaşantımız diğer yandan da yeni ihtiyaçlara kapılarımızı açıveriyor. Hal bu iken bir tek maaşla geçinen bizler yetişemez oluyoruz. Günümüzde çalışan kesimin azımsanamayacak derecede çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Bekârlık, nişanlılık ve evliliğin ilk zamanlarında her şey güzel gidiyor, ama sonraki dönemlerde […]

Benlik ve Nesne İlişkileri

Benlik, kendilik ve nesne ilişkileri birbirinden keskin çizgiler ile ayrılamayan kavramlardır. Bazı ruh sağlığı uzmanları benliği ruhsal yapının temel ögesi olarak kabul eder ve kendiliği benliğin içine alır iken, bazı uzmanlar ise benliği kendilik kapsamında değerlendirir. Bu benlik ve kendilik kavramlarını ayrı ayrı kullanan ilk ruh bilimci bilindiği üzere Hartmann olmuştur. Üç kuramı da bilen ve sentezleyebilen terapistin görüş […]

Beyaz Dişler Yeterince Sağlıklı Mı?

Dişlerimizin rengini genlerimiz ve yaşımızın yanı sıra sigara, yiyecek ve içecekler ve belli ilaçları alıp almadığımız belirler. Yaş ilerledikçe diş mineleri aşındığından dişler sararır. Domatesli soslar, kahve gibi kromojen içeren, renkli bileşimlere sahip yiyecek ve içecekler dişte lekeler oluşturur iken, bazı bakteri ve mantarlar da dişlere yeşilimsi veya grimsi bir görünüm verebiliyor. Araştırmalarda da insanların […]

İnisiyasyon

Ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi için, spiritüel tesiri alıp aktarabilen bir üstadın kontrolü ile, belirli bir disiplin içerisinde, sınavlara tabi bir biçimde, metodlu eğitim ile bağdaştırılmaktadır. Bu eğitim, İslam geleneğinde, genel olarak  irşat olarak ifade edilmek ile birlikte, inisiyasyon sözcüğünün en tanıdık karşılığının ise tasavvuf olduğu kabul edilir. Bir inisiyasyonda tek olan üstad ise inisiyatör adı ile […]

Şiddet Anatomisi

Bir sokak köpeğini bilerek ezen, küçük bir kediyi koli bandı ile bağlayarak işkence yapan, kendi yükünü taşıyan atını arabanın arkasına bağlayarak sürükleyenler ve ne yazık ki pek daha fazlası… Hayvanlara yönelik son zamanlarda artan şiddet eylemlerinin failleri akıllara “Bir insan bunu nasıl yapar?” sorusunu getiriyor olsa da, yapılan araştırmalarda hayvanlara şiddet uygulamak sağlıklı bireyin sergileyeceği […]

Ruh ve Beden Bütünlüğü ile Kadın

Ekonomik ve sosyal tüm koşulların kadının lehine ilerlediği günümüz tarihinde, kadınlardaki ruhsal değişime, bu değişimin ilişkilere nasıl yansıdığına bir birey olarak her vakit şahit oluyorum. Üstelik bu ruhsal değişim fizyolojimizi de etkilemiş durumda. Utah ve Indiana Üniversiteleri’nde yapılan araştırmalar; rekabetçi, erkek egemen sektörlerde çalışan kadınların testosteron düzeylerinin arttığını ortaya çıkarmış. Yani ruhumuz kadınlık ile kopuk […]

Bahşişin Abnormal Etkileri

Bahşişin 16’ıncı yüzyılda İngiltere’de başladığı söylenmekte. Hikaye de şöyle; gece bir evde misafir kalanlar, ev sahibinin hizmetçisine para bırakırmış. Ve böylece bahşiş ilk olarak o zaman devreye girmiş. Tabii, bahşiş verme her zaman ekonomistlerin ilgisini çeken bir konu oldu. Hiçbir yasal zorunluluk olmadan, insanlar neden kendi çıkarlarına ters düşecek şekilde gereğinden fazla para ödemeye yönelten […]

Mutluluk Kovalanır Mı?

Kronik mutsuzluğun insan sağlığını hiç süphesiz tehdit ettiği tartışılamaz bir gerçek, ama sürekli mutluluk arayışında olmak da hiç doğru değil. Sosyal sınıf, empati ve benlik kavramlarının sosyal yaşamı nasıl şekillendirdiği üzerine araştırmalar yapan Psikolog Michael W. Kraus, kısa süre önce yayınlanan bir yazısında mutluluğun karanlık bir tarafının olabileceği üzerinde duruyordu. Ona göre de bu ısrarlı […]

Zaman Baskısı ve Kalıntısı

Aynı zamanda birçok iş yapmanın dikkat eksikliğine ve verimsizliğe yol açtığı kanısı ne derece doğru? Ofiste çalışanların çoğunun başına gelmiş olan bir olay ile başlayalım. Temsili bir örnek ile bilgisayarınızda çok sayıda internet sitesi ve dosyanın yanı sıra elektronik postanız, sosyal medya hesaplarınız açıktır. Aynı anda birçok işi yapmaya çalışıyorsunuz, ama her neden ise bir […]

Pedagojik Gerçekler

Görgül pedagoji, bütün kurallarını ve bilgilerini, görgül olmayan pedagojinin tersine pedagojik tecrübeden sağlamaktadır. Yalnızca kuramsal esaslara ya da görgül temele dayanarak bir pedagoji yaratılması yolunda çabalar her zaman görülmüştür. Eğitim gerçeğinin hem gereklilik, hem de gerçeklilik öğesini kapsaması dolayısı ile tecrübe, eğitim hedefinin değerlerin nesnel geçerliğinin tecrübe ye dayanmayan bilgisinden apriori olarak saptanması gerekir. Böylece […]

Komplike Dergi