Etnobotanik Çalışmalar

Türkiye; jeolojik, topoğrafik, jeomorfolojik, iklim ve toprak çeşitliliği ile birlikte mikroklima alanlarına sahip. Sahillerinde arazinin denize farklı konumlarda yaklaşması, yükselti farkları ve taşıdığı diğer farklı özellikler nedeniyle zengin ve geniş bir bitki çeşitliliğine de ev sahipliği yapmakta. Bitkisel kaynak zenginliğinin başlıca göstergesi mevcut tür sayısı ve endemik türlerin fazlalığıdır. Medeniyetlere ev sahipliği yapması nedeni ile […]

Şehir Silüetleri

İstanbul’un coğrafyasının bir laneti var: Su kıtlığı. Bu sorundan Bizanslılar da payına düşeni aldı. Trakya’dan kente su taşıyan isale hatları güvenilir değildi. Nüfus ve ihtiyaç artıyor, baharda eriyen karlar su akışında kontrol edilemeyen artışlara neden oluyor ve hatta şehir kuşatıldığı zaman isale hatlarının kesilmesi zorluk yaşatıyordu. Suyunu güvence altına almak isteyen Bizans, sayısız açık ve […]

Kozmogonik Bir Mit: İkicilik

1789 Fransız İhtilali’nden sonra ulus devletin ortaya çıkmasından itibaren, devletlerin hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda tam egemenliğinden bahsedilmeye başlanmıştır. Devletin yalnızca içeride değil, dışarıda da üstünlüğü söz konusu edildi. Ancak bir yandan da devletin uluslararası ilişkilerini yürütmek mecburiyeti vardır, dolayısıyla mutlak egemenlik anlayışı ile uluslararası hukukun uzlaştırılması gerekir. Bu sebepler ile de çeşitli […]

Kalp Krizi Tahmin Edilebilir Mi?

Bilim insanları, kimin kalp krizi geçireceğini tahmin edebilecek yeni bir kalp görüntüleme yöntemi geliştirmişti. Oxford Üniversitesi’ndeki araştırma ekibine göre yeni görüntüleme sistemi, dünyada en çok ölüme neden olan tıbbi vakalardan kalp krizi ve felçlerin tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğu söyleniyor.  Bu yeni sistem sayesinde, kimlerin saatli bomba gibi bekleyen kalp krizi riski altında olduğunu […]

Mu Kıtası Hakkında Varsayımlar

Pasifik Okyanusunda yaşanan bir tufan sonucu sulara gömüldüğü söylenen Mu kıtası “söylence bilim” anlamında kullanılan bir kavramdır. James Churchward’ın Mu Kıtası ile ilgili araştırmaları da bu söylencelerin derlenmesine dayanır. James Churchward’ın Tibet’te yaptığı araştırmalara dayanan ve bunlar hakkında yazdığı beş kitabına konu edilmiş olan ilk bulgularda Churchward, Hindistan tapınaklarında bulduğu yazı tabletlerini oradaki rahiplerden on iki yılda öğrendiği Naga […]

İklim Değişikliği Yediklerimizi Nasıl Etkiler?

Bir süre önce bilim insanları, hayvan türlerinin altıda birinin iklim değişikliği nedeniyle ortadan kalkabileceği uyarısında bulunmuştu. Peki, aynı tehlike tarım ürünleri ve gıda maddeleri açısından da geçerli midir dersiniz? Dünyanın birçok bölgesinde tarım üreticilerinin gelecek yıllarda daha fazla zorluklarla karşılaşacağı doğrudur. Bu konuda, bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklı hale getirilmesi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor. Nesli tükenebilecek […]

Haritalardaki Kuzey Yönü

Herkes dünyayı farklı şekilde hayal etse de, bilinen algıları destekleyen bilimsel bir veri yok, ama haritaların kuzey yönünü yukarıda göstermesinin hikayesi biraz tarih, biraz da astrofizik ve psikoloji içeriyor. Dünyadaki yerimizi bilmek temel bir hayatta kalma becerisi ile alakalı. Birçok canlı gibi insanın da beyninin bir kısmı çevresine göre konumunu anlamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ama […]

Mağara Gölü ve Tarih: Viyana

Viyana’dan çıkıp kısa süreli bir yolculuk ile müstakil evlerin yoğunlukta olduğu bir kasabaya rastlayabilirsiniz. Bir mağara gölü göreceksiniz. Geçmiş yüz yılda burada maden işçileri çalışırmış. 1912’de bir patlama sonucu kayaların arkasından sular fışkırarak mağaraya dolunca birçok işçinin ölümüne sebep olmuş ve Avrupa’nın sayılı mağara göllerinden biri de böylece oluşmuş. Girişinde yaklaşık dört yüz elli metrelik […]

Şehirleşme: Köksüzleşme Kavramı

Şehir ve şehirleşme kavramları insanlık tecrübesinin çok uzun birikiminin bir neticesi. Keza şehir, yapısal olarak sadece bir ekonomik örgütlenme ve değişmiş bir fiziki çevreyi değil, aynı zamanda insanın düşünce ve davranışlarına da etki eden farklı bir sosyal düzeni ifade etmektedir. Bu noktada şehirleşme, ikamet bölgesinin değişmesinden öte, organize edilmiş bir sosyal hayata geçiş ve organizasyonu […]

İdeal Şehir Kurma Planları

Hindistan’ın birçok açıdan en zengin ve en yeşil şehri olan Chandigarh, ülkenin en kötü günlerinde doğan bir rüya olmuştu. 1947’de İngiltere’den bağımsızlığını alan Hindistan bu süreçte ikiye bölündü ve on dört milyon Hindu, Sih ve Müslüman yerlerinden edildi. Etnik gerginlik ve düşmanlıklar nedeni ile de bir milyona yakın insan hayatını kaybetmişti. Pencap eyaletinde bu bölünme, […]

Komplike Dergi