Ana Sayfa Etiketler Şafak Ural

Etiket: Şafak Ural

Kültür, Medeniyet ve Bilim

"Kültür" ve "medeniyet" kavramlarının önde gelen bir özelliği, tanımlanmalarının hiç de kolay olmamasıdır. Her ikisi de, ama özellikle kültür, çağa, toplumlara, coğrafi bölgelere göre...

Kozmoloji ve Felsefe

Kozmoloji ve felsefe, tarihi geçmişleri bakımından çok eskilere giden iki disiplin olması bakımından, aralarındaki ilişki de o oranda içiçe olmuştur. Bu içiçeliği farklı sebeplere...

Özgür Düşünce ve Bilim

"Özgürlük" denildiğinde üç temel kavramı dikkate alacağım. İlki davranışlarda özgürlük, ikincisi ifadede özgürlük ve üçüncüsü düşüncede özgürlük. İnsan, davranışlarda özgürlük açısından, diğer canlılara göre en alt seviyede bulunur....

Bir Varoluş Biçimi Olarak Stres ve Gerçeklik

“Stres” kavramının günümüz yaşam tarzını karakterize ettiğini söylemek abartılı olmayacaktır. Stres hem toplumsal hem de bireysel yaşamı biçimlemekte, organize etmekte hatta yönlendirmektedir; tercihlerimizi, hedeflerimizi...

Günümüzde Ahlak ve Bireyin Ontolojisi

“Birey” ve “bireyleşme” diye önümüzde iki kavramı birbirinden ayırıyorum. “Birey” dediğim zaman, vatandaş yani toplumsal görevleri yerine getiren ve toplum içinde hukuken korunan başka...

Enformasyon Kavramı

Enformasyon deyince ne anlıyoruz? Sözlüğe baktığınız zaman, kelimenin çok uzun anlamları var, birbirinden çok farklı anlamlar içeriyor. Sizlerin kullandığı anlamı için “işlenebilir veri, işlenebilir...

Platon, Kaos Teorisi ve Varlık Tasarımı

"Kaos Teorisi" genellikle 1961 yılında Lorentz’in tesadüfen yapmış olduğu bir keşifle başlatılır. Elbette bu teorinin daha eskiye giden bir tarihinden ve özellikle de H.Poincaré’nin...

Teknik, Teknoloji ve Değerler

Teknoloji, çağımızı tanımlayan şüphesiz en önemli kavramlardan birisidir. Gerek günümüzde teknolojinin ulaştığı seviye ve gerekse toplumların bu alandaki başarıları, söz konusu kavramın içeriğinin en...

Bir Bina Kente Ne Söyleyebilir?

Bina denilince, barınmak, iş yeri, toplantı, eğlence gibi çeşitli amaçlar için kullanılan mekânları düşüneceğiz. Bir binanın mimari formu başta olmak üzere onun görünüşü, yapımında kullanılan malzemesi, planı,...

Kozmozdan Kaosa

Deney ve gözlemlerle kavradığımız fizik dünyayı kozmos olarak kabul edilmesini gerekçelendirmek kolaydır: çünkü bu dünyada sürekli bir değişim vardır, fakat bu değişim hep aynı...