Öğrenmeyi Öğrenebilmek

Bu dünyada nefes almaya başladığımız andan bugüne kadar bize birileri hep bir şeyleri “Yap!” ya da “Yapma!” deyip durdu. Biz buna kısaca eğitim diyoruz. Aile ile başlayan bu süreç okul ile devam etti. Hayatın içinde de her an devam etmekte. Dikkat ederseniz kendimiz doğruları keşfederek değil, daha çok yönlendirilerek önümüze konana biat ile eğitiliyoruz. Bu […]

Aristoteles ve Devrim

Bugün, dünya üzerindeki insanların toplumsal yapısı, kültürü ve siyasal düşünceleri üzerinde büyük katkısı olmuş bir düşünürün kuramından hareketle devrimlerin itici güçlerinin neler olduğuna değineceğiz. Aristo, bugünün Avrupa’sının şekillenmesinde dinsel, siyasal, sosyal ve birçok yönden görüşleriyle etkilemiş ve düşünceleriyle geçmişten geleceğe ışık tutmuş bir düşünürdür. İki bin dört yüz yıl önce yaşamış olmasına rağmen, ortaya koyduğu […]

İdeoloji Mağduru Biyolojik Organizmalar

Biz, gerçekten biz miyiz? Yazıya bu saçma ve düşündürücü soruyla başlamak konuya bodoslama dalmak gibi, biliyorum. Beni oluşturan her atom, her molekül, her hücre sürekli değişime uğramakta ve gidenin yerine yenisi gelmekte, ben her gün yeniden var olmaktayım. Peki, ben hala dünkü ben miyim? Dün yediğim patates kızartmasını bugün özümseyerek onu kendime dönüştürdüm. Ama ben patatese […]

Komplike Dergi