Görsel kültür, tanınmış disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak büyüdü. Bu gelişme ise her türden imajın kimlik, cinsiyet, sınıf, iktidar ilişkileri ve diğer sosyal ve siyasi oluşumlarda nasıl iletişim kurduğuna ve katıldığına dair çok yönlü bir yaklaşım benimsedi. Tıp, bilim, politika, tüketici kültürü ve din ve maneviyat, görsel kültür çalışmalarının sanatla birlikte incelendiği alanlardır. Görsel kültür araştırmacıları, resim, resim romanları, moda tasarımını ve popüler kültürün diğer biçimlerini, resim gibi kurulan güzel sanat medyasına ek olarak, göstergebilim, sosyoloji, psikoanaliz, resepsiyon teorisi, feminizm ve bakış kavramı ile ilgilenirler.

Tıpkı görsel kültür âlimlerinin her çeşit görüntüyü ve medyayı inceledikleri gibi, sanatçılar, güzel sanatlar ve tasarım tarihinin etkilerinin çok ötesinde, farklı kültür alanlarından ilham, görüntü, materyal ve kavramlar çiziyorlar. Ticari televizyon endüstrisi Christian Jankowski’nin çeşitli video tesisatlarını haberdar eder iken, profesyonel sporların ve fanatik hayranların dünyası Paul Pfeiffer için bir konudur.

Çağdaş sanatçıların çoğu, yüksek sanat ile popüler kültür arasında katı ayrımlar yapmıyorlar. Örneğin, çağdaş sanatçılardan bazıları, geleneksel elyaf sanatı tekniklerini benimsemekte ancak bunları alışılmadık biçimlerde oluşturmak veya mevcut sosyal ve siyasi konuları ele almak için kullanmaktadırlar. Bu doğrultuda, Ghada Amer, tuval üzerine, cinsel eylemler ile uğraşan çıplak kadınların motiflerini tekrarlamak için ipliği kullandı, sonra da hareketli görüntüleri hareketli fırça darbeleri ile kısmen örttü. Temaları, hem Batı hem de İslam toplumlarında kadın cinselliğinin ve erotizmanın ifade ve bastırılmasını içermektedir.

Görsel kültürleri birbirine karıştırmanın diğer bir örneği, bilim ve çağdaş sanat arasındaki karmaşık etkileşim dizisidir; pek çok sanatçı, bilimsel görüntü ve fikirlerle pratikte ilgilenmektedir. Örneğin, Wim Delvoye’nin Cloaca adlı devam eden serisi insanları sihirbaz olarak hayal eder ve insan sindirim sistemini bir çeşit biyomekanik mekanizma olarak temsil eder. Nihayet, birçok sanatçısı, çevrimiçi ağlar vasıtasıyla canlı olarak hazırlanan küresel görsel kültüre daldırılarak derinden etkilendi. Birçok sanatçı kişisel bir internet sitesi hazırlıyor ve bazıları sosyal medya aracılığı ile yaymak için açıkça sanat yaratıyor. Her zaman olduğu gibi, yeni teknolojiler yeni fırsatlar ve güçlükler yaratıyor.