Bilgileri ayrıştırarak sorunu oluşturan ögeleri göz önüne almakta, analitik çalışmalar ışığında sonuca varmak için yürütülen sistematik düşünme tarzını savunmaktadır. Düşünsel alışverişin, bilginin, yorumun gücünü önemseyerek, düşünce tarzını öğrenilir kılmayı hedeflemekte ve bu çerçevede de gelişmeye, geliştikçe de geliştirmeye önem verir. Edebiyat, bilim, felsefe, fikir, kültür, gezi, sosyal bilimler, tarih odaklı haber ve röportajlar ile gerek görsel gerekse yazılı bir biçimde yayın yapan alternatif bir haber kaynağıdır.

Biliyoruz ki; içerisinde yaşadığımız kültürel çevre her birimiz için bir dünya algısı oluşturma ve sonrasında da ruhumuzu bilinçlendirme sürecinde birinci derecede etkileyici ve belirleyici faktör olmaktadır. Bizler bunun bilincinde olup elimizden geldiğince hep birlikte açmaya çalıştığımız bu yolun ışığında ilerlemeye, kargaşa içerisinde düzeni korumaya, farkındalık yaratmaya, evrensel materyal üretmeye ve üretileni desteklemeye çalışıyoruz.

Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, tamamlayıcı ve aydınlatıcı bir üslup benimsiyor, yazınsal söylemlerin dışındaki tüm diğer konu başlıklarında mutlak bir biçimde kişisel yorumların en aza indirgenmiş şekilde yayına hazırlanmasını doğru buluyor, konuya dair yaklaşımların etik, verilen bilgilerin kesin, araştırmaların keskin veriler ile nemalanmasını ve içerik üretiminin tamamlanması hedefliyoruz. Ekibimizdeki tüm bireyler ile sürdürülebilir bir bilgi platformu yaratmak üzere analitik bir yayın politikası benimsiyor ve bu sorumluluk eşdeğer bir şekilde hareket ediyoruz.

Telif Hakkı İhlali ve DMCA Politikası

Komplike Yayın Grubu, başkalarını fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeye davet ettiği için başkalarının fikri mülkiyet haklarına da saygı duymaktadır. Buna binaen internet sitemizde yer alan veya bağlantı verilen malzemenin telif hakkını ihlal ettiğine inanıyor iseniz, Komplike Yayın Grubu’nun Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası Politikasına uygun olarak yönetimimize bildirmenizi öneririz. Hak ihlaline neden olan materyali kaldırarak veya hak ihlalinde bulunan materyal ile olan tüm bağlantıları devre dışı bırakarak gerekli veya uygun olanları da içeren tüm bu tür uyarılara cevap vereceğiz. Uygun koşullar altında ziyaretçinin kuruluşumuzun veya başkalarının telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi tespit edilmesi durumunda, ziyaretçilerimizin internet sitemizde yer aldığı bahsi geçen materyalin yayında olmasını ve yayımlanmasını sona erdirir. Böylesi bir fesih durumunda Komplike Yayın Grubu bu yükümlülüğe sahiptir.

Fikri Mülkiyet

Üçüncü şahıs fikri mülkiyetine devredemez ve bu tür varlıklarla ilgili tüm hak, unvan ve menfaat yalnızca Komplike Medya Grubu ile kalacaktır. Komplike Dergi, Komplike Dergi logosu ve internet sitemiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar Komplike Yayın Grubu’na ait tescilli ticari markalarıdır. İnternet sitemiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü kişilerin ticari markaları olabilir. İnternet sitemizi kullanmanız, size Komplike Yayın Grubu veya üçüncü taraf ticari markalarını çoğaltmak veya başka şekilde kullanmak için hiçbir hak veya lisans vermemektedir.

Garanti Feragatnamesi

Komplike Yayın Grubu, emekçileri, tedarikçileri ve lisans verenler, ticari imkânlar, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal edilmemesi gibi garantileri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde, açık veya zımni herhangi bir garantiyi reddederler. Ne Komplike Medya Grubu, ne de tedarikçileri ve lisans verenler, internet sitesinin hatasız olacağı veya erişiminin sürekli veya kesintiye uğramayacağı konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. İnternet sitesini kendi takdirine bağlı olarak ve kendi takdirine bağlı olarak kendi hesabınıza indirirken veya başka bir şekilde internet sitesi aracılığı ile içerik veya hizmetleri elde ettiğinizi belirtmek isteriz.

Tazminat ve Hukuki Bilgilendirme

Komplike Medya Grubu, lisans verenlerini ve bunların ilgili direktörlerini, görevlilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, etik olmayan internet sitesi kullanımları sonucunda doğabilecek olan avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm talep ve giderlerden ve bunlara karşı herhangi bir zarar vermeyeceğinizi, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu bilgilendirmeyi ihlal etmek dahil olmak üzeredir.