Misyon ve Vizyon Politikası

Bilgileri ayrıştırarak sorunu oluşturan ögeleri göz önüne almakta, analitik çalışmalar ışığında sonuca varmak için yürütülen sistematik düşünme tarzını savunmaktadır. Düşünsel alışverişin, bilginin, yorumun gücünü önemseyerek, düşünce tarzını öğrenilir kılmayı hedeflemekte ve bu çerçevede de gelişmeye, geliştikçe de geliştirmeye önem verir. Aktüalite, bilim, ekoloji, felsefe, gezi, kültür, mitoloji, müzik, psikoloji, sağlık sinema, sosyoloji, tarih odaklı yayım yapan alternatif yayın kaynağıdır. Biliyoruz ki; içerisinde yaşadığımız kültürel çevre her birimiz için bir dünya algısı oluşturma ve sonrasında da ruhumuzu bilinçlendirme sürecinde birinci derecede etkileyici ve belirleyici faktör olmaktadır. Bizler bunun bilincinde olup elimizden geldiğince hep birlikte açmaya çalıştığımız bu yolun ışığında ilerlemeye, kargaşa içerisinde düzeni korumaya, farkındalık yaratmaya, evrensel materyal üretmeye ve üretileni desteklemeye çalışıyoruz. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, tamamlayıcı ve aydınlatıcı bir üslup benimsiyor, yazınsal söylemlerin dışındaki tüm diğer konu başlıklarında mutlak bir biçimde kişisel yorumların en aza indirgenmiş şekilde yayına hazırlanmasını doğru buluyor, konuya dair yaklaşımların etik, verilen bilgilerin kesin, araştırmaların keskin veriler ile nemalanmasını ve içerik üretiminin tamamlanması hedefliyoruz. Ekibimizdeki tüm bireyler ile sürdürülebilir bir bilgi platformu yaratmak üzere analitik bir yayın politikası benimsiyor ve bu sorumluluk eşdeğer bir şekilde hareket ediyoruz.

Telif Hakkı İhlali ve Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası 

Komplike Medya Grubu, başkalarını fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeye davet ettiği için başkalarının fikri mülkiyet haklarına da saygı duymaktadır. Buna binaen internet sitemizde yer alan veya bağlantı verilen malzemenin telif hakkını ihlal ettiğine inanıyor iseniz, Komplike Dergi’nin Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası Politikasına uygun olarak yönetimimize bildirmenizi öneririz. Hak ihlaline neden olan materyali kaldırarak veya hak ihlalinde bulunan materyal ile olan tüm bağlantıları devre dışı bırakarak gerekli veya uygun olanları da içeren tüm bu tür uyarılara cevap vereceğiz. Uygun koşullar altında ziyaretçinin kuruluşumuzun veya başkalarının telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi tespit edilmesi durumunda, ziyaretçilerimizin internet sitemizde yer aldığı bahsi geçen materyalin yayında olmasını ve yayımlanmasını sona erdirir. Böylesi bir fesih durumunda Komplike Medya Grubu bu yükümlülüğe sahiptir.

Fikri Mülkiyet

Üçüncü şahıs fikri mülkiyetine devredemez ve bu tür varlıklarla ilgili tüm hak, unvan ve menfaat yalnızca Komplike Medya Grubu ile kalacaktır. Komplike Dergi, Komplike Dergi logosu ve internet sitemiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları ve grafikler Komplike Medya Grubu’na ait tescilli ticari markalarıdır. İnternet sitemiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü kişilerin ticari markaları olabilir. İnternet sitemizi kullanmanız, size Komplike Medya Grubu veya üçüncü taraf ticari markalarını çoğaltmak veya başka şekilde kullanmak için hiçbir hak veya lisans vermemektedir.

Garanti Feragatnamesi, Tazminat ve Hukuki Bilgilendirme

Komplike Medya Grubu, emekçileri, tedarikçileri ve lisans verenler, ticari imkânlar, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal edilmemesi gibi garantileri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde, açık veya zımni herhangi bir garantiyi reddeder. Ne Komplike Medya Grubu, ne de tedarikçileri ve lisans verenler, internet sitesinin hatasız olacağı veya erişiminin sürekli veya kesintiye uğramayacağı konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Yine işbu bilgilendirme maddesi ile emekçilerini, tedarikçilerini, lisans verenlerini ve bunların ilgili direktörlerini, etik olmayan internet sitesi kullanımları sonucunda tehdit unsuru sayılabilecek/doğurabilecek olan ihlal halinde avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, yükümlü şahıs ve/veya şahıslara yaptırım uygulamaktan, bu yaptırımlar neticesinde de tüm talep ve giderlerden sorumlu tutmaktan, herhangi bir tür hukuki süreç başlangıcından ve/veya sonraki süreçlerde gelişen olası durumlardan dolayı hukuki tüm haklarını savunacağını beyan eder ve de ihlali durumunda işbu bilgilendirme gereğince hareket edileceğini bildirir.