Yayın İlkeleri 
Ülkü ve ideallerimiz doğrultusunda benimsemiş olduğumuz tüm yayın ilkeleri, bireyleri zihinsel bir yolculuğa çıkarmayı amaçlar; bu sayede de fikirler ve ideolojiler arasında köprü görevi görmeyi benimser. Evrensel insan haklarını, ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alır. Bu konuda sorumlu yayıncılık örneği gösterme hususuna önem verir. Toplumu şiddete, etnik ayrımcılığa sevk edecek veya bireyleri sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet, bölge farkı gözeterek kin ya da düşmanlığa yöneltecek şekilde içerik üretimi ile yayın yapmayı reddeder ve nefret duyguları oluşturacak; korkuya, kaosa, düşmanlığa neden olacak içerikler yayımlamaz. Başta çocuklar olmak üzere, tüm bireylere karşın ekstradan hassasiyet göstererek; şiddet özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici bir nitelik olmamasına dikkat eder. Objektif verilere dayanan yayınlar hazırlar; insan haklarına aykırı jargonları, seksist tanım, imaj ve imaları reddeder. Toplumsal fayda ve dayanışmaya değerlerini önemseyerek sansasyonel içeriklere kati surette yer vermez.

Misyon ve Vizyon Politikası

Bilgileri ayrıştırarak sorunu oluşturan ögeleri göz önüne almakta, analitik çalışmalar ışığında sonuca varmak için yürütülen sistematik düşünme tarzını savunmaktadır. Düşünsel alışverişin, bilginin, yorumun gücünü önemser; böylece düşünce tarzını öğrenilir kılmayı hedeflemekte ve bu çerçevede de gelişmeye, geliştikçe de geliştirmeye önem verir. Aktüel, bilim, ekoloji, felsefe, gezi, kültür, mitoloji, müzik, psikoloji, sağlık sinema, sosyoloji, tarih ve teoloji odaklı yayım yapan alternatif yayın kaynağıdır. Biliyoruz ki; içerisinde yaşadığımız kültürel çevre her birimiz için bir dünya algısı oluşturma ve bilinçlendirme sürecinde birinci derecede etkileyici/belirleyici faktör olmaktadır. Bizler bunun bilincinde olup elimizden geldiğince hep birlikte açmaya çalıştığımız bu yolun ışığında ilerlemeye, kargaşa içerisinde düzeni korumaya, farkındalık yaratmaya, evrensel materyal üretmeye ve üretileni desteklemeye çalışır. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, tamamlayıcı ve aydınlatıcı bir üslup benimser, yazınsal söylemlerin dışındaki tüm diğer konu başlıklarında mutlak bir biçimde kişisel yorumların en aza indirgenmiş şekilde yayına hazırlanmasını doğru bulur; konuya dair yaklaşımların etik, verilen bilgilerin kesin, araştırmaların keskin veriler ile nemalanmasını ve içerik üretiminin tamamlanması hedefliyoruz. Ekibimizdeki tüm bireyler ile sürdürülebilir bir bilgi platformu yaratmak üzere analitik bir yayın politikası benimsiyor ve bu sorumluluk eşdeğer bir şekilde hareket ediyoruz.

Fikri Mülkiyet
Üçüncü şahıs fikri mülkiyetine devredemez ve bu tür varlıklarla ilgili tüm hak, unvan ve menfaat yalnızca Komplike Medya Grubu ile kalacaktır. Komplike Dergi, Komplike Dergi logosu ve internet sitemiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları ve grafikler Komplike Medya Grubu’na ait tescilli ticari markalarıdır. İnternet sitemiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü kişilerin ticari markaları olabilir. İnternet sitemizi kullanmanız, size Komplike Medya Grubu veya üçüncü taraf ticari markalarını çoğaltmak veya başka şekilde kullanmak için hiçbir hak veya lisans vermemektedir.

Telif Hakkı İhlali
Komplike Medya Grubu, başkalarını fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeye davet ettiği için başkalarının fikri mülkiyet haklarına da saygı duymaktadır. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir. 5651 sayılı yasayı benimser; bu sebep ile de internet sitemizde yer alan şüpheli yayınların “uyar ve kaldır” prensibi ile hareket eder. Herhangi bir haberden dolayı rahatsızlık yaşayan, telife konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal hakların çiğnendiğini düşünen hak sahipleri meslek birlikleri, kurum ya kuruluşlar tarafımıza ulaşabilir. Şikayet ve talepleriniz hukuk danışmanlarımızca tarafından incelenecek ve ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden derhal kaldırılacaktır. Buna binaen internet sitemizde yer alan veya bağlantı verilen malzemenin telif hakkını ihlal ettiğine inanıyor iseniz,  hak ihlaline neden olan materyali kaldırarak veya hak ihlalinde bulunan materyal ile olan tüm bağlantıları devre dışı bırakarak gerekli veya uygun olanları da içeren tüm bu tür uyarılara cevap vereceğiz. Uygun koşullar altında ziyaretçinin kuruluşumuzun veya başkalarının telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi tespit edilmesi durumunda, ziyaretçilerimizin internet sitemizde yer aldığı bahsi geçen materyalin yayında olmasını ve yayımlanmasını sona erdirir. Böylesi bir fesih durumunda Komplike Medya Grubu bu yükümlülüğe sahiptir.

Tazminat ve Hukuki Bilgilendirme
Komplike Medya Grubu, emekçileri, tedarikçileri ve lisans verenler, ticari imkânlar, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal edilmemesi gibi garantileri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde, açık veya zımni herhangi bir garantiyi reddeder. Ne Komplike Medya Grubu, ne de tedarikçileri ve lisans verenler, internet sitesinin hatasız olacağı veya erişiminin sürekli veya kesintiye uğramayacağı konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Yine işbu bilgilendirme maddesi ile emekçilerini, tedarikçilerini, lisans verenlerini ve bunların ilgili direktörlerini, etik olmayan internet sitesi kullanımları sonucunda tehdit unsuru sayılabilecek/doğurabilecek olan ihlal halinde avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, yükümlü şahıs ve/veya şahıslara yaptırım uygulamaktan, bu yaptırımlar neticesinde de tüm talep ve giderlerden sorumlu tutmaktan, herhangi bir tür hukuki süreç başlangıcından ve/veya sonraki süreçlerde gelişen olası durumlardan dolayı hukuki tüm haklarını savunacağını beyan eder ve de ihlali durumunda işbu bilgilendirme gereğince hareket edileceğini bildirir.