Hümanizm üzerine okumalar yapıyorum. Postmodernizmin ve post yapısalcılığın hümanizmi eleştirdiği de malum. Kimi eleştiriler insanı merkeze almanın onu kibre götüreceği, bencilce davranıp kendi türünden başka türleri umursamayacağı yönünde. Şahsen eleştirilmez bulmamakla birlikte, hümanizmi benimsiyorum. Aydınlanmanın henüz tamamlanmamış bir proje olduğunu savunan Habermas, Sloterdijk ile tartışırken, hümanizmi eleştirenlerin doğru düzgün bir alternatif sunmadığını söyler. Alternatif var; İnsanı aşağılayan nihilizm formlarının tezahürleri her yerde hortluyor. Hümanizmden hoşnutsuz düşünürlerin genellikle aydınlanmadan, rasyonaliteden, herhangi bir dogmadan bağımsız şekilde, açık fikirle tartışmaktan da hoşnutsuz olduklarını fark etmek zor değil. Çoğunlukla dindar, kilise yanlısı, İslamcı ve benzeri kişilerin hümanizme karşı olmalarında şaşılacak bir şey yok.

Hümanizmi yerden yere vuran şu postmodernizm garabeti geride kalmak üzere. Açıkçası yeni bir dönemin eşiğinde olduğumuzu hissediyorum. Çok kültürcülük projesinin tutmaması, aydınlanma eleştirisinin bağnaz grupların güçlenmesiyle sonuçlanması gibi sorunlar yeni ve daha ölçülü bir hümanizmin doğuşuna ön ayak olacak. Heidegger’in “Varlık ve Zaman” adlı eserini çalışır, “Hümanizm Üzerine Mektup” aslı eserini ise okurken, kısmen Sloterdijk gibi hissediyordum. Bu işte bir yanlış vardı. Hümanizmden, insandan kurtulmaya çalıştığın yerde yine insana dönüyordun. Üstelik doğru düzgün bir alternatif sunmuyordun. Heidegger, Dasein için bir türlü insan demez de, orada olan, bulunuş, dünya içinde olan varlık, zamansal varlık gibi kavramsallaştırmalara gider. Heidegger’in derdi Descartesçı özne metafiziğini yerle bir etmek.

Heidegger’e göre özne, nesne ikiliği ve bilince ayrıcalıklı ve özerk bir yer verilmesi, mesela; insanın özne, doğanın ise nesne olarak görülmesi sıkıntılıdır. Bu neden ile de Heidegger özne demez. Dasein, bağlamsal bir varoluşu haizdir. İçinde bulunduğu tarihsel ve toplumsal koşullar, diğer varolanlar, her şey tarafından belirlenen, belirlenen demeyelim de, onlarla birlik içerisinde var olan bir varlıktır. Ayrı, yalıtık, bağımsız bir özne değil. Ne var ki, Heidegger açıkça şunları da söyler: varlığı anlamak, varlık sorununu çözmek için bu soruyu sorana, onu çözümleyene bakmak, ondan yola çıkmak gerekir. Birkaç cümle sonra bu soruyu soranın, varlığı, anlamı, hayatı sorgulayanın Dasein olduğunu söyler. Lafı dolandırmadan söyleyelim: yani insan! Bir kere bizler insanız. Kendimizden yola çıkmamız, kendimizi merkeze almamız için özel bir çaba gerekmiyor. Veya ayrıcalıklı bir konum. Ben, bizatihi insan olduğum için, insandan yola çıkmak zorundayım. İnsanı aşağılayan büyük laflardan haz etmiyorum. Hümanizm eleştirisi nihilizme yol açacak ise orada yokum.