Hiperseksüalite, kişinin cinsel etkileşim için ortalamaya göre daha yüksek bir cinsel arzu duyması ya da cinsel davranışlarda bulunma eğilimi göstermesi ve bu eğilimleri neticesinde bu davranışları terkar etmesidir. Aslında öznel bir sınıflandırmadır, çünkü normal bir cinsel arzunun ya da cinsel davranışın tanımını yapmak oldukça zordur. Kültürel normlar hiperseksüaliteyi belirleyebilir ve toplumdan topluma göre cinsel normallik değişkenlik gösterir.

Bu gibi durumlarda hiperseksüalitesi olan kişiler cinsel ilişki ihtiyacını o kadar yüksek bir düzeyde hissederler ki; bu durum gündelik yaşamlarını kesintiye uğrattığı da olur. Bu kişiler riskli cinsel davranışlarda bulunur veya seks işçilerine gereğinden fazla miktarlarda para harcayabilir.

Hiperseksüalitenin nedenlerine gelecek olur isek de, kimyasal dengesizlikler hiperseksüaliteye sebep olduğu bilinmekte. Bu dengesizliklerden ötürü kimi insanlar uyuşturucu ve/veya alkole yönelebilir iken, kimileri ise sekse eğilim gösterebiliyor. Bu durumun arkasındaki kesin neden konusunda uzmanlar kararsızlar. Ve açıklamalar genetik boyuttan çevresel boyuta kadar farklılık gösterebiliyor. Bazıları bireyler için seks, kaygılardan, değersizlikten ve depresyondan arınma yöntemidir. Bipolar bozukluğu olan kişilerin manik dönemlerinde hiperseksüel davranışlar gözlemlenebildiği de söylenebilmektedir.

Tedavise aşaması ise eğer hiperseksüalite bipolar ya da sınır durum bozukluğu gibi diğer rahatsızlıklardan kaynaklanıyor ise, bu rahatsızlıkların tedavisi ile semptomlar iyileştirilebilir. Psikoterapi kişilere yakın ilişkiler kurmak veya çiftlerin ilişkilerinde bu sorunu aşmak için yardımcı olabilir. Fakat yine de bu gibi durumlarda bazı aşamalar zorlu süreçlerden geçse de, nihayetinde bir bağımlılık gibi düşünülebilir ve bunun mutlak bir çözümü olduğuna emin olunabilir.