Ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi için, spiritüel tesiri alıp aktarabilen bir üstadın kontrolü ile, belirli bir disiplin içerisinde, sınavlara tabi bir biçimde, metodlu eğitim ile bağdaştırılmaktadır. Bu eğitim, İslam geleneğinde, genel olarak  irşat olarak ifade edilmek ile birlikte, inisiyasyon sözcüğünün en tanıdık karşılığının ise tasavvuf olduğu kabul edilir. Bir inisiyasyonda tek olan üstad ise inisiyatör adı ile ifade edilmekte ve günümüzde, inisiyasyonu tamamlayanları ifade etmek üzere kullanılan bir terim haline gelmiştir. Tasavvufta üstad için mürşit, öğrencileri için mürit teriminin kullanımı ise daha yaygındır.

İnisiyasyon, tradisyonel ezoterik bilgilerin belli şartları taşıyanlar arasından seçilenlere uygulanan bazı deneysel sınavlar sonucunda başarılı olanlara aktarımı olarak da ifade edilebilir. Bunun yanı sıra, inisiyasyon bilgi aktarımından ibaret değildir; çünkü hedef öğrencinin iç çalışmasıyla kendini geliştirerek, “kurtuluş” denilen hale ulaştırması ve spiritüel tesiri kendi başına aktarabilecek olgunluğa ulaşmasını amaçlar.

Bu tür seçimler inisiyatörün sahip olduğu manevi nitelikleri taşıyanlar arasında yapılmakta ve bu manevi nitelikler, kişinin irfanı kabul edip edemeyeceğini belli eden vasıfları oluşturmaktadır. Bu niteliklere sahip kişi/kişiler manevi tekamül yoluna girmek üzere kendisi bizzat inisiyasyon merkezine gidebileceği gibi, bazen inisiyatör bu tür kişileri uzaktan takip edebilir ve belli bir noktadan sonra eğitim için yanına alabileceği gibi uzaktan da eğitebilir. İstenilen vasıflara sahip kişiler belirli bazı yöntemlerle imtihan addedilir. Ve o bu süreç ile birlikte bir deneme süreci başlar. Bu olayı genel hatları ile manevi niteliklerin açığa çıkarılıp uygulanmasına dönük fiili sınavlar oluşturur. Sonraki aşamada inisiyelere gizli sırlar öğretisi öğretilerek kişinin bilmek ile değil, olmakla sırları çözeceği gösterilir ve bu çapta eğitimler verilir.