İşbirliği

Sponsorluk ve benzeri alanlardaki çalışmalarla editoryal alandaki çalışmalar kesin çizgilerle birbirinden ayrıdır; ayrı kalacaktır. Makale/metnin ana veya vazgeçilmez unsuru olmadıkça şirketler, ticari ürünler ve/veya markalar yer alamaz, reklam içi reklam ya da gizli reklam yapılamaz. Fakat internet sitemizde ve belirsiz süreli şekilde yayınlanacak olan basılı yayınımızda reklam ve işbirlikleri politikası türevlerine göre kimi farklılıklar gösterebilmekte, reklam ve işbirliği konusundaki tutumunda değişkenlik söz konusu olabilmekte, koşullara bağlı kalmak sureti ile Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf ve özel ticari faaliyet gösteren özel/tüzel şirketler ile reklam ve işbirliği konusunda işbu reklam politikası gereğince, bu bağlam doğrultusunda önerilere açık olup yine işbu politika gereğince hareket edileceğini temin edileceğine taahhüt edilmektedir.

Ek olarak, internet sitemizin herhangi birinde görünen reklamlar, çerezleri ayarlayabilecek reklamcılık ortakları tarafından kullanıcılara sunulabilir. Bu çerezler, siz veya bilgisayarınızı kullanan diğer kişiler hakkında bilgi derlemek içindir. Çevrimiçi bir reklam gönderdikleri her zaman, reklam sunucusunun bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Bu bilgi, diğer şeylerin yanı sıra, reklam ağlarının size, en çok ilgi duyacağınıza inandıkları hedefli reklamlar vermesine izin verir. Bu gizlilik politikası, Komplike Dergi tarafından çerezlerin kullanımını kapsamaktadır ve herhangi bir reklamveren tarafından çerezlerin kullanılmasını kapsamamaktadır.