Aktüel

Post-truth aracılığıyla tamamen kişinin duygularına hitap eden uydurulmuş haberler yaratılıyor ve bu haberler her türlü medya aracılığı ile yayılıyor. Genellikle nefret, kaygı ve korku gibi olumsuz duygular uyandıran bu haberler, toplumda çok hızlı bir biçimde yayılıyorlar. Yani resmen duygularımıza saldıran, bizi manipüle eden bir virüs geliştiriyor ve salıyorlar. Ve...

Linç

Bir yazar olduğunuzu düşünün; bir oyun yazıyorsunuz, oyununuz sahneye konuluyor sonra aradan aylar geçiyor ve bir gece yarısı size gönderilen bir mesajla çok satan bir gazetenin manşetinde olduğunuzu öğreniyorsunuz. Bir park nedeniyle başlayan ve polis şiddeti nedeniyle hızla büyüyen protesto olaylarının provasını yapmakla başlayan suçlamaları okudukça gözlerinize inanamıyorsunuz ve...

Gezi

Gezi, otoriter kültürden nemalanmış bir toplumsal kodlamalar sisteminde, bu kodlarda yapılan köklü ve yaratıcı bir değişimin adıydı. Toplumun yaygın olarak ilk kez, kendiliğinden, kendi olma isteğinin yan yana getirdiği binbir renk, fikir, eylem çeşitliliği ve özde kendisi olma isteğinin açık, etkili ve kalıcı dışavurumu idi. Hatta, dışavurumcu sanatçılar gibi,...
Orta çağ, aslına bakılır ise Avrupa tarihinin geleneksel ve şematik olarak üç bölüme ayrılmasından sonra ortada kalan çağa verilen isimdi. Fakat yalnızca Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ile başlayan ve sonrasındaki süreçte Rönesans hareketi ile biten bir dönem içerisinde kademeli olarak son buluyor gibi görünse de, durum pek de öyle...

Namus

Namus kelimesi Antik Yunan'daki Namos kelimesinden türetilmiştir. Namos kelimesinin kökünde yer alan nam hecesi İngilizce’ye name, Arapça’ya ise nam olarak geçmiştir. Namusun kaybedilmesi aslında ismin değerini kaybetmekle özdeşleşmiştir. O dönemlerde erkeğe ait olduğu düşünülen kadının, ait olduğu erkek dışındaki bir başka erkekle ilişki kurarak değerinin düşürülmesi, erkek için kesesindeki...
İstanbul'un coğrafyasının bir laneti var: Su kıtlığı. Bu sorundan Bizanslılar da payına düşeni aldı. Trakya'dan kente su taşıyan isale hatları güvenilir değildi. Nüfus ve ihtiyaç artıyor, baharda eriyen karlar su akışında kontrol edilemeyen artışlara neden oluyor ve hatta şehir kuşatıldığı zaman isale hatlarının kesilmesi zorluk yaşatıyordu. Suyunu güvence altına...
Herkesin bam teli vardır. Bir an, bir gün veya bir yaşanmışlık anı. Bir çığlık ya da bir durak veya bir isyandır. O bam teline basıldığı andan itibaren yaşama bakışı, yaşamda duruşu, umutlanışı da umutsuzluğa düşüşü de haykırışı da farklılık gösterir bir önceki hâlden. Bam teline basıldığı an kişinin miladıdır....
1 Ağustos 2014’te yürürlüğe giren 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden hareketle kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır. İster kamusal, ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik zarar...
Sizlere yıllardır süren ama son birkaç aydır sıkça şahit olduğum, artık iyice çivisinin çıktığını düşündüğüm bir konu üzerine yazmak istedim. Anlatmak zor olacak. Bir öykü ya da roman konusu olsaydı bundan bahsetmek, ardı ardına cümleler kurmak belki daha kolay olurdu. Gerçeğin kurguya baskın çıktığı, yine “keşke kurgu olsa” dediğim...
Evrendeki sınırsız enginlikte sonsuza dek yüzen, bir kaya üzerindeki en gelişmiş ve gelişmiş canlıların bir parçası olmak için, gerçeği dehşet verici bulduğum bir gerçeği itiraf etmeliyim. Birbirimizden olabildiğimiz kadar farklı olabiliriz, ancak bu gerçeğe bakmak, paylaştığımız korku örtüsünün altında olduğumuzun farkına varmamızı sağlamakta. Düşünceyi daha değerli bulmamızın hiçbir anlamı yok....