Ana Sayfa Felsefe

Felsefe

Sahip olduğumuz dini referanslar açısından eğitime yaklaşmanın bir çözüm getireceğini düşünmek bence mümkün değildir. Bunun birinci sebebi, çağımızın sorunlarının neler olduğunu tanımlamadan onu herhangi bir yöntemle çözmeye çalışmak söz konusu olamaz. Çağın sorunlarının teşhis ve tespiti için nesnel bir bakış açısına, günümüz insanının beklentilerinin neler olduğunu iyi bilmeye, çağın...
PISA sınavında Türkiye, on iki yıl önce aldığı puanların da altına düştü. Uzmanlara göre, ezberci eğitim ve öğretmen niteliğine önem verilmemesi sebeplerin başında geliyor. Peki, gerçekte de sorun bu mu? Nietzsche, "Putların Alacakaranlığı" adlı eserinde, “Düşünmenin bir teknik, bir öğretim planı, bir ustalık istenci gerektirdiğinin en küçük bir anısı...

İyi Niyet

Bir şeylerin iyi niyetle yapılması ne ifade eder? Tabii ki bir şeylerin kötü niyet ile yapılmasından da söz edebiliyoruz. Ama kötü niyet, genelde ortaya çıkardığı eylem ile de örtüşür; yani, kötü niyet, kötü bir sonucu da doğurur. Bu açıdan, kötü niyetin, iyi niyete nazaran çok daha basit, direkt bir...
Yağmur damlası Lenin'in bir tek göz pınarında birikmiş, öylece durur iken sanki Lenin'in hüznünü ifade ediyordu. Bugün Moskova'da, Lenin'in tahnit edilmiş bedeni doksan bir yıldır onca kimyasala boğularak diri tutuluyor. Bu çabayı ürpertici buluyorum. Antik Yunan Panteon'unda Zeus'un, Poseidon'un veya Apollon'un heykelleri vardı; zira panteon sözcüğü, "tanrıların hepsi" anlamına...
Sartre, özgürlüğe mahkum olduğumuzu söyler; çünkü, bu dünyaya fırlatıldıktan sonra yaptığımız her şeyden bizim sorumlu olduğumuzu dile getirir ve de ekler: Anlam yaratmak bizim elimizdedir. Sartre bu bağlamda, içine doğduğumuz koşulları belirleme fırsatımız olmasa dahi bu koşulların üstüne kendimizi kurduğumuz halimizin tüm sorumluluğunu bizim sırtımıza yıkar. Onun felsefesine göre...
Pozitivizmin mirası, uzun bir zamandan beri pozitivizimle aralıklı da olsa uğraşan bir kişi olarak hep ilgimi çeken bir konu olmuştur. Çünkü entelektüel planda karşımıza çıkan bir takım sorunların, bu felsefe anlayışıyla bir şekilde ilgi içinde olduğunu sanıyorum. Pozitivizm derken Viyana Çevresini kastediyorum; yani Aguste Comte pozitivizmi veya Antik çağ’dan...
Karısının ölümüyle altüst olan bir papaz, hayatın anlamsızlığıyla yüzleşir. Tanrının sessizliği onu rahatsız eder. Kilise cemaati için düzenlediği ayinlere, ettiği dualara artık kendisi de inanmayan bu din adamı, yeryüzünde vuku bulan onca kötülüğe rağmen tanrının sessiz kalışından yakınmaktadır. Tanrının bu denli uzak duruşu, onda sağlam bir zeminden yoksunluk hissi...
Öncelikle beni rahatsız eden konu her şeyin ifade ve propaganda özgürlüğü kapsamına alınabilmesi ve Taksim'de "topuklu ayakkabı ve etek giymek haramdır!" yazılı broşürler dağıtılması ile ilgili birkaç örnek ile gidelim. Benzerini Hollanda'da bir Faslı yapıyor. Takkesi, cübbesi, sünnete uygun şekildeki sakalı, ezelden beridir özgürlükçü ve seküler bir düzen tutturmuş...
Bugün, dünya üzerindeki insanların toplumsal yapısı, kültürü ve siyasal düşünceleri üzerinde büyük katkısı olmuş bir düşünürün kuramından hareketle devrimlerin itici güçlerinin neler olduğuna değineceğiz. Aristo, bugünün Avrupası'nın şekillenmesinde dinsel, siyasal, sosyal ve birçok yönden görüşleriyle etkilemiş ve düşünceleriyle geçmişten geleceğe ışık tutmuş bir düşünürdür. İki bin dört yüz yıl...
Her birinin farklı tarzda görevleri var, Mousailer’in görevleri bunlar. Pierre Grimal’in verdiği bilgilere bakar isek, Mousailer’in pek çok çeşidi olduğunu da görürüz. Grimal şunları söyler; “Başlıca iki grup Mousa vardır: Trakya’da Peria, Mousaları ile Boiotia’da Helikon yamaçlarında yaşadıkları söylenen Mousalar; Olympos yakınlarında yaşayan birinciler, genellikle şiirde Peiridler adı ile anılırlar....