Felsefe

“Aydınlanma” denilince akla 18’nci yüzyıl gelir. Ve eğer “Aydınlanma nedir?” gibi bir soru sorarsak, akla gelebilecek en kısa cevap, I. Kant’ın “insanın bilerek düşmüş olduğu ergin olmama durumdan kendi çabasıyla kurtulmasıdır” şeklindeki sözleri olacaktır. Hiç kuşkusuz bu cevap “insan nasıl bir duruma düşmüştür?”, “niçin düşmüştür?” ve “nasıl kurtulmuştur?” ya...
PISA sınavında Türkiye, on iki yıl önce aldığı puanların da altına düştü. Uzmanlara göre, ezberci eğitim ve öğretmen niteliğine önem verilmemesi sebeplerin başında geliyor. Peki, gerçekte de sorun bu mu? Nietzsche, "Putların Alacakaranlığı" adlı eserinde, “Düşünmenin bir teknik, bir öğretim planı, bir ustalık istenci gerektirdiğinin en küçük bir anısı...
Tekillik, birlik veya sonsuzluk gibi hayli soyut kavramları tam manasıyla idrak edebilmenin en iyi yolu dualiteyi kavramaktan geçer. Zıtlıkların ilk defa nasıl meydana geldiğini kavrarsak zıtlıkların olmadığı bir anlayışı da o denli iyi özümseriz. Bu yazımızda aktarmaya çalışacağımız bilgiyi kalbinin bir yerlerinde zaten bildiğini hissedecek okurlar olacaktır. Bazı okurlar...
1632 yılında Bristol yakınlarındaki Wrington’da dünyaya gelen John Locke modern çağın en etkili ve en önemli düşünürlerinden biridir. İngiliz felsefe dünyasının başat geleceğinin yaratıcısı olarak görülen Locke’un teoloji ve etik üzerine olan düşüncelerini kendi çapımızda ifade etmeye çalışacağız. Öncelikle bilinmesi gereken şey, Locke’un bir empirist olduğudur. Deneyci olan Locke,...
Her kavram, açıklanmak ve anlaşılmak için başka kavramlara ihtiyaç duyar. Kültür endüstrisi de başka kavramların bilincinde olduğumuzda daha rahat anlayabileceğimiz ve açıklayabileceğimiz kavramlardandır. Bunun için önce kültür, altyapı, üstyapı ve boş zaman kavramlarına değinmek gerekir. Kültür, tarihsel süreç içerisinde bir toplumun gelecek nesillere aktardığı, kendine has maddi ya da...
Schopenhauer, "Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar"da şöyle diyor: “İç dünyası zengin bir insan, her şeyden önce acı çekmemeye, kendini ihmal etmemeye, dinginliğe ve kendi başına kalmaya yönelecektir, yani sakin, alçakgönüllü ama olabildiğince engellenmemiş bir yaşam arayacaktır ve buna göre, sözümona insanlarla kimi tanışıklıklardan sonra, kendi köşesine çekilmişliği ve hatta, büyük...
1469 – 1527 yılları arasında yaşamış ve kendinden sonraki birçok politik kuramcıya esin kaynağı olmuş bir İtalyan politik düşünür olan Machiavelli, tüm yaşamını Floransa ve çevresinde sürdürmüştür. 15'nci yüzyılın sonlarına doğru artan Fransız baskısı ve sonrasında gelen Fransız işgaliyle Floransa’nın yönetiminde bulunan Medicilerin sürgün edilmesi, Floransa’da büyük bir otorite...
Sorunu bir soru aracılığıyla ele almak istiyorum: “aynaya baktığımızda ne görürüz?” Böyle bir soru karşısında akla ilk gelen cevap elbette “kendimi” şeklinde olacaktır. Görünen suretin “ben” olduğundan duyabileceğim kuşkuyu bir kenara bıraksam bile, bu suretin hangi “ben”i yansıttığını sorabilirim. Çünkü aynada görmüş olduğum suretim, fiziksel yapımın yanı sıra o...
Yabancılaşma kavramının sosyolojik, ekonomik, kültürel ve psikolojik yabancılaşma olarak tanımlanabilecek olan dört farklı boyutu vardır. Ancak bu boyutlar iç içe geçmiş durumda, karmaşık ve girift bir ilişki içindedirler. Karmaşık yapısına rağmen yabancılaşmanın bilimsel açıklamasını da yapmanın mümkün olduğu görüşündeyim. Bilimsel yorumuna geçmeden önce yabancılaşmanın farklı boyutlarını inceleyelim. Belli bir insan...
Düşünce süreçlerimiz  hafızamızdan beslenir. Hafızamız ise tüm yaşadıklarımıza eşdeğerdir. Peki, yaşamadığımız şeyleri nasıl oluyor da hayal edebiliyoruz? Sadece geçmiş, yaşanmış verileri kullanarak yaşanmamışı, geleceği nasıl düşleyebiliyoruz? Geleceği düşlemek mümkünse geleceği kim oluşturuyor? Hayal gücü kavramı tanımı yapılması en zor kavramlardan biri ve halen bunu hafızadaki düşüncelerden, objelerden ve kavramlardan...