Felsefe

Öncelikle beni rahatsız eden konu her şeyin ifade ve propaganda özgürlüğü kapsamına alınabilmesi ve Taksim'de "topuklu ayakkabı ve etek giymek haramdır!" yazılı broşürler dağıtılması ile ilgili birkaç örnek ile gidelim. Benzerini Hollanda'da bir Faslı yapıyor. Takkesi, cübbesi, sünnete uygun şekildeki sakalı, ezelden beridir özgürlükçü ve seküler bir düzen tutturmuş...
Karısının ölümüyle altüst olan bir papaz, hayatın anlamsızlığıyla yüzleşir. Tanrının sessizliği onu rahatsız eder. Kilise cemaati için düzenlediği ayinlere, ettiği dualara artık kendisi de inanmayan bu din adamı, yeryüzünde vuku bulan onca kötülüğe rağmen tanrının sessiz kalışından yakınmaktadır. Tanrının bu denli uzak duruşu, onda sağlam bir zeminden yoksunluk hissi...
Yağmur damlası Lenin'in bir tek göz pınarında birikmiş, öylece durur iken sanki Lenin'in hüznünü ifade ediyordu. Bugün Moskova'da, Lenin'in tahnit edilmiş bedeni doksan bir yıldır onca kimyasala boğularak diri tutuluyor. Bu çabayı ürpertici buluyorum. Antik Yunan Panteon'unda Zeus'un, Poseidon'un veya Apollon'un heykelleri vardı; zira panteon sözcüğü, "tanrıların hepsi" anlamına...
Hümanizm üzerine okumalar yapıyorum. Postmodernizmin ve post yapısalcılığın hümanizmi eleştirdiği de malum. Kimi eleştiriler insanı merkeze almanın onu kibre götüreceği, bencilce davranıp kendi türünden başka türleri umursamayacağı yönünde. Şahsen eleştirilmez bulmamakla birlikte, hümanizmi benimsiyorum. Aydınlanmanın henüz tamamlanmamış bir proje olduğunu savunan Habermas, Sloterdijk ile tartışırken, hümanizmi eleştirenlerin doğru düzgün...
Toplumculuk ile metafizik arasında uyumlu bir birlik mümkün mü? Öncelikle bu birliğin geçmişten beri hep sorunlu olageldiğini söylemeliyim. Dinin baskıcı karakteri üzerinden bir gerilim ilişkisi şeklinde seyreden bu sahte birliğin sekülerleşme ile birlikte giderek çözüldüğünü saptamak mümkün. Sorgulamadan apriori olarak sunulan metafizik, bireye çirkin gerçeklikten kaçış olanağı tanıyor. Boşluk...