Ana Sayfa Kültür

Kültür

İnsanı anlama konusunda en sağlam ipuçlarını bulabileceğimiz alanlardan bir tanesi de gücün gerek bireysel gerek toplumsal ilişkilerde ön plana çıkarak belli ölçüde belirleyici olduğu durumlardır. Toplumsal etkileşimde gücün rolü ve etkileri üzerine düşünmeye başladığımızda aklımıza ilk olarak iktidarın toplumu oluşturan kesimlerle ve bireylerle kurduğu bağlar, bu bağlara işlerlik kazandırmak...
Edebiyatın zirvelerinden biri olarak kabul edilen Lev Nikolayeviç Tolstoy, “Diriliş” isimli romanında, “İnsanlar ırmaklar gibidir: Hepsinde su aynı sudur, her yerde birbirinin aynıdır, ama bir ırmak dar, hızlı, geniş, sakin, temiz, soğuk, bulanık, ılık olabilir. İnsanlar da böyledir. Her insan içinde tüm insan özelliklerinin ilk belirtilerini taşır ve zaman...
Roma imparatoru Jül Sezar’ın asıl adı Gaius Yulius olup, “imparator” unvanı olan Kaysar veya Caesares adı dilimize Fransızcadan Sezar olarak geçmiştir. Zira Latince C harfi K olarak okunurken Fransızca S olarak okunur. Yulius adının ise Truvalı prens Aeaneas’ın oğlu Lulus’tan geldiği iddia edilir. Truva adı Tur-öyü adından dönüşüp Troia...
İnsan olmak kendini büyütmek zorunda kalan yalnız bir çocuğun çıktığı macera dolu bir yolculuğun öyküsüdür bir bakıma. Ölüm kalım mücadelesinin temellendirip şekillendirdiği bir yolculuktur bu. Doğanın yıkıcı, yok edici güçlerinin, kendisinden daha güçlü ve hızlı canlıların karşısında hayatta kalabilmek hiç kolay olmasa da türüne özgü özellikleri ve yetenekleriyle bu...
Sevgi, insanın nihai hedefi olan mutluluğu arayışında mutlaka bulunması gereken duyguların başında gelir. Türkçede mutluluğa en yakın sözcüklerden biri olan, istenen bir şeyin gerçekleşmesi sonucunda kişinin içinde bulunduğu durumdan tam anlamıyla hoşnut olup bundan dolayı coşku duyması anlamına gelen sevincin kökünün sevmek fiilinden gelmesi bu bakımdan son derece anlamlıdır....

Kültür

Farklı düzlemlerde farklı anlamlar yüklediğimiz bir kavramdır kültür. Belki de en fazla tanıma sahip olma rekoru ondadır. Bu kadar çok ve farklı şekilde tanımlanmış olması, kimi zaman anlaşılır olmaktan çok aklımızın karışmasına da neden olur. Örneğin bir biyolog kültür derken deney tüpünün içindeki mikroskobik canlılardan bahsediyor olabilir. Kültür balıkçılığı...
Sûfi kişi var olan her şeyle uyum halinde olan ve varlığın özüne ulaşmak isteyen kişidir. Varlığın özüne ulaşmak bir arayıştır ve bu arayışa “Sûfinin yolculuğu” veya eskilerin deyimiyle seyri süluk denir. Seyretmek gezinmek ve seyahat ederek izlemek olduğundan Seyran eden bakınan, gezen kişidir. Süluk sözü ise sâlik olanın eylemi...
Şamanlığın nasıl ve neden başladığı hakkında kesin bilgi olmasa da bu konudaki görüşlerimi aktarmak isterim. Günümüzden yaklaşık yüz bin yıl önce insanlar Afrika’dan çıkıp dünyaya yayılmaya başladıklarında barınacak yerler aradılar. En kolay ve uygun barınak yolda rastladıkları doğal mağaralardı. Bir süre kaldıktan sonra, tekrar yola koyulmak kararıyla buldukları mağaralara...
Norm kelimesini toplum içinde kültürel yönden arzu edilen, tutarlı ve uygun olduğu kabul edilen tutum, davranış, değer ve erdemlere ya da kısaca neyin nasıl olması gerektiğine ilişkin, yazılı olmasa da kişinin toplumda kabul görmesi açısından belirli bir buyurganlık barındıran kurallar olarak tanımlayabiliriz. Ondan türeyen normal sözcüğü, söz konusu kurallarla...
Yer, bulunulan yer, ev, yurt hatta eskimiş manasıyla uzay anlamını taşıyan mekân, insanın yaşadığı, bağ kurduğu, kendi ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda değiştirmeye çalıştığı yeryüzü parçası ile ilişkisini anlayabilmemiz için dikkatle incelememiz gereken çok yönlü bir kavramdır. Yaşanılan çevreye uyum canlılığın olmazsa olmaz koşullarından biridir. Bu uyumu en yüksek düzeyde...