Ana Sayfa Kültür

Kültür

Arapça kökenli aidiyet sözcüğü için Türk Dil Kurumu’nun çevrimiçi hizmet veren Güncel Türkçe Sözlük’üne başvurulduğunda “ilişkinlik” tanımıyla karşılaşılmaktadır. Başka kaynaklarda ise “ait olma durumu” gibi açıklamalar da mevcuttur. Bu durumda aidiyeti, bireylerin ya da toplumların kendilerini bir şey ile ilişkili veya bir şeye ait hissetmesi, bir çeşit kendini ilişkilendirme...
Yıllardır "İngiltere, Birleşik Krallık, Büyük Britanya" kelimelerini duyar, doğru yanlış kullanır ve bir zamanlar dünyanın neredeyse dörtte birini kendi yönetimi altında toplayarak "Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk" adını almış bu ada ülkenin ismi konusunda karışıklık yaşarız. Arzu ederseniz bu isimler çevresinde dönen tanımlamaları biraz inceleyerek, doğrusunu ortaya çıkartalım ve buradan...
Sizlere bu çalışmamda Vietnam’ın Atatürk'ü sayılan, komutanlık kariyerinde ülkesinde hem sömürgeci Fransa'yı, hem de istilacı Amerika Birleşik Devletleri'ni kesin zaferler kazanarak yenmiş tek lider Ho Chi Minh ile ilgili pek bilinmeyen ölüm sonrası mumyalanma sürecini ve başkent Hanoi’de bulunan Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh anıt mezarını anlatmak istiyorum....
Aborjin dilinde "Uarapo" diye bir sözcük bulunur. Bu sözcük kesin bir anlama sahip değildir; ancak Aborjinler Uarapo’nun var olan her şeyi temsil ettiğini söylerler. Uarapo, Aborjinler için derin bir evren tasavvurunun ifadesi değil, bir semboldür. Var olan her şey bu kelimeyle temsil edilir ve kelime her şeyin yerine geçmektedir. Sembolün...
SSCB çöktü çökmesine ama bazı uygulamaları yer yer devam ediyor. "Komünalka" dedikleri, büyükçe bir daireyi birden fazla aile ya da bireyin paylaşmasına dayanan uygulama St. Petersburg’da hâlâ sürüyormuş. Muhtemelen başka şehirlerde de vardır. Diyelim ki bir evin beş odası varsa, her odada, birbiriyle kan bağı olmayan aileler veya bireyler...
Empire State binasının inşaatı sırasında yüzlerce metre yükseklikte bir iskelenin ucuna oturmuş dinlenen işçilerin fotoğrafını pek çoğumuz biliriz. Ve onca yükseklikte rahatça poz veren işçilerin cesareti fotoğrafı görenlerde hayranlık uyandırır. Peki, fotoğrafın asıl vurgulanmak istediği bu büyük cesaret midir? Toplumsal belgeci fotoğrafçılığın ilk temsilcilerinden olan Lewis Hine’nin bu fotoğrafta asıl...
Piri Reis hem Osmanlı deniz amirali hem de haritacı olarak ün salmıştır. Haritaların çoğunu 1513 yılında çizmiş ve "Kitab-ı Bahriye" adlı eserinde toplamıştır. 1516’dan itibaren denizlerde çeşitli savaşlara katılmış, Mısır'ın fethinde, Rodos adasının kuşatmasında, Yemen'deki Aden ve Oman'daki Muscat şehirlerinin alınışında başrol oynamıştır. Altta 16'ncı yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğunun...
Günümüzden 10.000 ile 15.000 yıl önce Anadolu’da başlayan iritaş kültürü zamanla tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Son yıllarda radyoaktif karbon ile yapılan yaş saptamalarında Avrupa’daki "iritaş" tepelerin en muhafazakâr tahminle M.Ö. 4000 ile M.Ö. 2000 yılları arasında inşa edilmiş oldukları belirlenmiştir. Bu bölgede taş tepeler, menhirler ve dolmenler yoğun olarak bulunmaktadır....
Anıt mezarlara ve ölülerin eşyaları, mücevherleri, hatta atları ile birlikte gömüldükleri mezarlıklara dünyanın hemen hemen her yerinde rastlanabilir. Çin İmparatoru Qin Shihuang, ordusundaki askerlerin tek tek heykellerinden oluşan Terracota ordusuyla birlikte gömülmüştür. Türklerin kurganlarından Romalıların sacrophaguslarına kadar ölülerin eşyalarıyla ve kıyafetleriyle birlikte gömüldükleri birçok yapı bulunmaktadır. Ölüm, eskiden beri insanoğlunun...
İspanya'nın incilerinden Endülüs, görkemli sarayları ve etkileyici atmosferi kadar; herkesin birbirinin dilinde felsefe yaptığı çok kültürlü yapısıyla da medeniyet tarihine apayrı bir katkı sağlamıştı. Bu özel kültür, kendini değiştirip dönüştürür iken, bütün bilgisini kendinden sonrakilere aktarmayı da başardı. Emeviler'in ünlü komutanı Tarık bin Ziyad'ın 711 yılında, ordusu ile Afrika'dan...