Kamlık İnancında Kadın Haklarına Bakış

Kamlık inancı, bugün Sibirya bölgesinde yaşayan Türklerde devam etmekte, günlük yaşamın birçok alanında, tarihin geleneksel döneminde olduğu gibi kendini hissettirebilmektedir. Bunun yanı sıra Kamlık, Türk dünyasının diğer bölgelerinde de kendini çeşitli gelenekler altında devam ettirmektedir. Dolayısı ile Kamlık ya da bu inanç isteminden kaynaklanan gelenekler ile temsil edilen Kamlık inancı bir manevi altyapı olarak varlığını […]

Endülüs Ruhu

İspanya’nın incilerinden Endülüs, görkemli sarayları ve etkileyici atmosferi kadar; herkesin birbirinin dilinde felsefe yaptığı çok kültürlü yapısıyla da medeniyet tarihine apayrı bir katkı sağlamıştı. Bu özel kültür, kendini değiştirip dönüştürür iken, bütün bilgisini kendinden sonrakilere aktarmayı da başardı. Emeviler’in ünlü komutanı Tarık bin Ziyad’ın 711 yılında, ordusu ile Afrika’dan İspanya’ya geçişi ile başlayan Endülüs dönemi, […]

Jeolojik Çağ: Antroposen

Yerbilimciler, insanın dünyada büyük etkide bulunduğu yeni bir jeolojik çağa girildiğini tartışıyor. Antroposen veya insan çağı adı verilen bu çağın başlangıç verilerini içeren en uygun bölge aranıyor. Gezegenimiz çalkantılı bir tarihe sahip. Benzeri olaylardan biri ise iki yüz elli iki milyon yıl önce dünyanın volkanik aktivite ile sarsılması ve bunun yaşamı tehdit eder boyutta olmasıydı. […]

Vampir Hastalığı: Porfiria

1700-1800’lü yıllarda Amerikalı bilim insanları tarafından keşfedilen bu hastalık, daha çok Asya ve Orta Avrupa’da görülen bir tür kan zehirlenmesidir. Bilinen iki yüz civarında türü vardır. Mikroptan değil, hastalıklı genlerden meydana gelir. Belirtileri, kalıtsal hastalıklardan olan Porfiria hastalığında hastaların kan içmeye eğiliminin olmasının yanında güneşe karşı aşırı hassasiyetleri vardır. Bu da vampir hastalığı olarak anılmasına […]

Neo-Spiritüalist Görüşe Göre Ektoplazma

Ektoplazma, trans haline girmiş medyumların vücutlarından çıkan, havaya yayılan ve bazen de göz ile görülen ve el ile dokunulduğu ileri sürülen amorf süptil maddelere verilen addır. Bu terim ilk olarak 1913 yılında Fransız işlevbilimci Charles Richet tarafından eski Yunanca’daki dışında anlamına gelen “ektos” ve yaratılmış, benzeyen anlamına gelen “plasma” sözcüklerinden türetilmiştir. Bahsi geçen seans esnasında, med­yum derin bir trans durumunda iken, duman […]

Örtünmenin Tarihi

Yaklaşık dört bin yıl önce, Babil İmparatoru Hammurabi’nin kanunlarında, kadının sosyal statüsü ilk kez yazılı yasa haline getirildi. O zamanlar, Hammurabi Kanunları, dünya tarihinin yasalarını temsil ediyordu. İki yüz seksen iki madde halinde taş sütunlara yazılan bu yazıtlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun çökme dönemine girmesiyle 1901–1902 yıllarında Fransız araştırmacılar tarafından keşfedilmiş ve Louvre müzesine taşınmıştır. Bu kanunlarda, […]

Demircinin Örsünden Yeniden Doğuşa: Nevruz

İlkbahar insanlarda her zaman iyi duygular uyandırmıştır. Toprağın rengârenk olduğu ve ağaçların meyveler verdiği bu mevsim hemen hemen bütün kültürlerde kutsanmış ve coşkulu ritüellerle karşılanmıştır. Çinlilerden Kuzey Amerika yerlilerine kadar birçok toplumda baharın coşkulu bir şekilde, büyük törenlerle kutlandığını görmek mümkündür. Özellikle Kelt-Germen Pagan geleneklerinde bahar bayramları büyük önem taşır. Kışın ilkbahara döndüğü Ostara ile […]

Temeşvar’daki Osmanlı Kalıntıları

Romanya’nın batısında, Temeşvar kentindeki Özgürlük Meydanı’nda muhteşem bir Türk hamamının kalıntılarını barındırdığına dair söylentiler ortalıkta dolaşıyordu. Macaristan sınırına yakın kente 1552-1716 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu hükmediyordu. Arkeologlar bir süre önce ise yaklaşık dört yüz yıllık Büyük Hamam’ı buldu. Bu bölgede kazıları sürdüren ekipler yerin altında sadece hamamı da bulmadı, kentin oryantal geçmişini de ortaya çıkarılmasına da […]

Türkiye’deki Afrika Kökenli Türkler

İzmir’in altmış kilometre kadar güneyinde bulunan Naime köyünde yüz altı yaşında olduğunu söyleyen Hatice Nine, 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hatırlamaya çalışıyor. Uzun zaman öncesine ait anıları silikleşmiş olsa da, davul ve trampetleri hatırlıyor. Sonra birden aklına başka bir şey gelmiş gibi “Atatürk babamı kurtardı. Cumhuriyetten sonra özgür oldu” diyor. Türk kimliğini gururla taşıyor. Ama anne […]

İnisiyasyon

Ansiklopedilerde bireyin spiritüel gelişimi için, spiritüel tesiri alıp aktarabilen bir üstadın kontrolü ile, belirli bir disiplin içerisinde, sınavlara tabi bir biçimde, metodlu eğitim ile bağdaştırılmaktadır. Bu eğitim, İslam geleneğinde, genel olarak  irşat olarak ifade edilmek ile birlikte, inisiyasyon sözcüğünün en tanıdık karşılığının ise tasavvuf olduğu kabul edilir. Bir inisiyasyonda tek olan üstad ise inisiyatör adı ile […]

Komplike Dergi