Nektar ve Batı

Theba kentini kuran Fenikeli Kadmos’un hanedanı ile lisede iken tanışmıştım. Oedipus ve Antigone, Laios ve Kreon, talihsiz kraliçe Iokaste, düşman kardeşler Polynikes ve Eteokles ile sonradan epey mesaimiz oldu. Hölderlin’in “Gemeinsamschwesterliches, o Ismenes Haupt” yahut Cocteau’nun “Divum Iocastae caput mortuum” mısraları aklıma kazındı. O süreçte kimse bana Fenikece qdm diye yazılan sözcüğün “öncü, ata” anlamına geldiğini, bizim Arapçadan […]

Hint Mitleri: Kuğular, Kazlar ve Kızlar

Her şey suda başlar, suda biter. Semen’den Yasemen’e düşen bir balıktır insanoğlu. Erkeğin özsuyundan kadının derinliklerine inen acemi bir balık. Su ve ses… Kâinat belki de bu iki sevgilinin oyun bahçesiydi; su dişiydi, doğurgan, cömert ve yayılan. Ses erkekti, buyurgan, ritmik ve sarmalayan. Su sese sarıldı, ses suda yankılandı, bu kozmik sarmalda kâinat yaratıldı. Annenin […]

Samos Tarihinden Sayfalar

Samos tiranı Polykrates, adı “çok-muktedir” anlamında. M.Ö. 540 gibi bir tarihten itibaren babadan kalma rahip kralları devirip başa geçen yeni tip diktatörlerin ilklerinden biri. Adayı dünya gücü haline getirmiş, Mısır’dan Kırım’a uzanan alanda iktidar göstermiş. Grek dünyasının ilk mermer tapınağı ve İyonik düzenin ilk modeli sayılan Hera/İra tapınağını yaptırmış. Antik çağın klasik harp gemisi olan […]

Arketip Kavramı ve Mitos İle İlişkisi

İnsanın beş yüz bin yıla yakın bir evrimsel geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte modern insan anatomisine ait en eski bulgular 195 bin yıl öncesine aittir. Medeniyet kavramı insanlığın son 10 bin yılına ait bir mesele. Bu rakamlar evrimsel geçmişin ancak ellide birini medeniyete ayırabildiğimiz anlamına geliyor. Yaptığımız muazzam teknolojik buluşlar, edindiğimiz meslekler, inşa ettiğimiz […]

Tabiatın Rahipleri: Druidler

Bugünkü Avrupa nüfusunun kökleri ağırlıklı olarak Romalılar zamanında barbar kavimler olarak adlandırılan halklara dayanır. Bir zamanlar Anadolu’da yaşadıklarına dair izler bulunan Keltler, Tuna kıyılarından İrlanda’ya kadar geniş bir bölgede varlık göstermekteydiler. Asteriks çizgi romanlarından bildiğimiz Galyalılar, bugünkü Fransa bölgesinde yaşamış bir Kelt halkıdır. Fransızca bir Latin dili olduğu hâlde telaffuzunun neredeyse tamamen Kelt diline dayandığını söylemek mümkündür. […]

Tanrılar Yok Ama Tanrıçalar Olabilir

Antik Çağ’ın şafağında, on iki İyonya şehir devletinden Efesos ile Samos epey didişmişler. Samos’un denizlerdeki hakimiyeti, Efes’in Akdeniz’e serbestçe açılmasını önlemiş muhtemelen. Kültürel alanda da rekabet kıyasıya sürmüş. M.Ö. 550 yılından az önce Samoslular, tanrıça Hera’nın doğum yeri olan İmbrasios Irmağı’nın denize kavuştuğu yerde Antik Çağın mermerden ilk anıtsal tapınağını inşa etmeye girişmişler. Efes durur […]

Hakas Mitolojisinde Kamu Diplomasisi Motifleri

İlk kez bir kavram olarak eski bir ABD’li diplomat olan Edmund Gullion tarafından, 1965 yılında Fletcher School’s Edward R. Murrow Center’in açılışı esnasında tanımlanan kamu diplomasisinden ülke yönetiminin yanı sıra, gerçek kişilerin ve hükümet dışı örgütlerinin yabancı ülkelerde yaşayan halk kitlelerinin görüş ve algısını etkileyebilmek üzere gerekli araç ve yöntemlerin kullanım süreci olarak söz edilebilir. Başka bir ifade ile, ülkelerin veya […]

Yunan Mitolojisi ve Mitolojik Anlatım

Yunan mitolojisi, Antik Yunan’da dünyanın yaratılışı, tanrı, tanrıça ve kahramanların hayatı hakkındaki söylence ve öğretileri içermekle kalmayıp aynı zamanda Eski Yunan dininin gövdesini oluşturmaktadır. Günümüzde, bu mitoloji hakkındaki bilgilerimizi bu sözlü edebiyatın yazılı hallerinden alıyoruz. Tarihçiler, mitoloji hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için de bazen zamanın sanatındaki ipuçlarını dahi toplar. Genel olarak Yunan mitolojisi Yakın Doğu ve birçok Avrupa mitolojisini etkilemiştir. Yunan tanrılarının her […]

Mitlerin Batı Sanatındaki Etkisi

Hıristiyanlığın yaygın kabulü mitlerin popülerliğini azaltmadı. Ki Hıristiyanlık öncesi mitolojilerinin günümüz batı ülkelerinin uygarlıklarını derinden etkilediği de inkâr edilemez.  Rönesans sırasında klasik dönem baştan keşfedildiğinde Ovidius’un şiirleri şairler, tiyatro yazarları ve ressamlar üzerinde büyük etkiye sahip oldu. Rönesans’ın erken dönemlerinden itibaren, Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Rafael gibi ressamlar geleneksel Hristiyan temalarının yanında Yunan mitolojisine dair temalar da işledi. Latince yazın ve Ovidius’un eserleri aracılığıyla Yunan […]

Komplike Dergi