Ana Sayfa Psikoloji

Psikoloji

Narsisizm

İsmini Yunan mitolojisindeki güzel peri kızı Ekho’nun aşkına karşılık vermemesi nedeniyle kara sevdadan içine kapanarak ölmesine yol açan; bu nedenle tanrıların gazabını çekerek kendisine aşık olmakla cezalandırılan; bir nehir kenarında su içmek için eğildiğinde suya yansıyan görüntüsü karşısında büyülenip, su içmeyi ve yemek yemeyi bile unutarak kendi güzelliğini seyre...
Geleceği planlamak ve onu daha işlevsel bir boyuta getirmek için birçok senaryolar, hipotezler, hatta gerekirse kuramlar oluşturur dururuz. Bu hipotezler veya kuramlar bizi hayatımızla ilgili tam nesnel olana götürmese de gerçeğe yakınlaştırır. İnsan da bu öngörü yeteneği sayesinde yaşantımızı istediğimiz hedeflere doğru götürebilir ve bu sayede yaşantımızı istediğimiz doğrultuda...
İnsanların fiziksel görünüşleri, kişisel bakımlarına gösterdikleri özen ve giyim tarzları diğerleri üzerinde bıraktıkları ilk izlenim açısından önemlidir. Toplumdaki konumları ve becerileri, diğerleri ile kuracakları bağlar ve yürütecekleri ilişkiler açısından belirleyici rol oynar. Sıkı sevgi ve dostluk bağları kuracağımız kişilerin içtenlik, nezaket, doğrudan yana olma, cesaret, cömertlik, sevecenlik ve benzeri...
Müspet yönetim davranış alanı içinde pozitif örgütsel davranış kriterlerini karşılayan başka pek çok pozitif psikolojik güçler yer almaktadır. Bunlar arasında bilişsel kapasiteler olan yaratıcılık ve bilgelik ile duygusal kapasiteler olan öznel iyi olma, akış, mizah; sosyal kapasiteler olan minnettarlık, affedicilik, duygusal zekâ ile üst seviye kapasiteler olan ruhsallık, otantiklik...
Genel olarak psikolojik kaynaklı bir bozukluk nedeniyle kişinin karşısındakilerin düşünce ya da duygularını anlamaktan yoksun olması olarak tanımlanan sosyopati, insanı ve onun davranışlarını belirleyen koşulları anlamanın yanı sıra bu tür kişilerin içlerinde yaşadıkları toplum ve ait oldukları kültürle etkileşimlerini anlamak bakımından da yalnızca psikoloji açısından değil, sosyoloji ve antropoloji...
Üzerinde yaşadığımız dünya güneşin etrafında döner ama herkesin kendi etrafında dönen kendine ait bir dünyası da vardır. İnsan sosyal bir canlıdır; bir toplumun üyesi olarak o toplumun oluşturduğu düzen ve belirlediği kurallara uyum sağlayarak yaşar. Ne var ki birey ve toplum arasındaki uyum hiçbir zaman mükemmel bir seviyeye ulaşmamıştır....
Genel anlamda düşünüldüğü zaman yaşayan tüm insanlar aynı insan doğasına sahiptir. Hepimizin bedeni, aklı, duyguları ve düşünceleri vardır. Bunun yanı sıra insanları birbirinden ayıran; onları eşsiz ve kendine özgü olmalarını sağlayan özellikler dolayısı ile hiçbir insan tamamı ile başka bir insan ile benzer olamaz. Geniş bir tanımla düşünmek gerekirse...
Genellikle disiplin denildiğinde ebeveynlerin ilk aklına gelen kelime ceza, ilgi denince ise şımartmak olmaktadır. Fakat bakıldığında disiplin, çocuklara istenilen davranışları öğrenmelerini sağlayarak onlara sorumluluk kazandırmak ve topluma uygun bireyler olarak yetişmelerini sağlamak anlamına gelmektedir. İlgi ise ihtiyacı olan sevgiyi çocuklara verebilmek için çocuklarınıza gösterdiğiniz bütün olumlu davranışları kapsar. Çocuklarda istenen...
Benlik, kendilik ve nesne ilişkileri birbirinden keskin çizgiler ile ayrılamayan kavramlardır. Bazı ruh sağlığı uzmanları benliği ruhsal yapının temel ögesi olarak kabul eder ve kendiliği benliğin içine alır iken, bazı uzmanlar ise benliği kendilik kapsamında değerlendirir. Bu benlik ve kendilik kavramlarını ayrı ayrı kullanan ilk ruh bilimci bilindiği üzere Hartmann olmuştur....
Kişi durur, bilinçaltında ve fiziksel olarak kendini o anda sabitlemeye çalışır. Bu anı, içinde bulunduğu şu anı, kendiyle birlikte durdurup, zamanın ilerlemediği bir anda kalmak ister. “Keşke şu anı durdurabilsem ve bu durdurduğum anın içinde yaşayabilsem,” gibi hisseder. Ama zaman geçecektir ve kişileri bir sonraki zamanlarına, benliklerine ekleyecektir. Durdurulmaya...