Ana Sayfa Psikoloji

Psikoloji

“Grup zekasi”, “kolektif zeka” gibi kavramlara artık günlük yaşantımızda dahi rastlamak olasıdır. Bu kavramlar bazı zamanlarda örgütsel zeka yerine de kullanılıyor. Fakat grup zekasına yüklenen anlamlarin örgütsel zekayı kapsamadığı, kolektif zekaya yüklenen anlamların ise örgütsel zekadan ise kapsayıcı olduğu gerçeği konuya farklı bir bakış açıları getiriyor. Nitekim toplum bilimine...
Uzaktan eğitim tabirini uzun zamandır duyuyorum. En başından, uzaktan eğitim denildiğinde kasıt edilenin ne olduğunu netleştirelim. Arama sonuçlarında en üst sıradan çıkan tanımda şu şekilde açıklamışlar: "Uzaktan eğitim, fiziksel olarak öğrencilerin bulundukları yerlerde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir internet ortamında eşzamanlı ya da eşzamanlı olmadan...
Küreselleşmenin getirdiği stres nedeni ile birçok insan psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Toplum ve aile içindeki sorumluluk ve artan iş yükü gibi çeşitli sorunlar, insanların psikolojisinde hasarlara yol açtığı da bilinmekte. Gün geçtikçe bazı psikolojik rahatsızlıkların birey ve toplum üzerindeki etkisini daha fazla hissetmeye başladık ve öte yandan, artan sosyal medya...
Yalnızca kendi hayatımızı yaşarız. Ancak kitaplar vasıtası ile sayısız bilgelik kazanabilir, onlardan elde ettiğimiz çıkarımlarla şekil değiştirebiliriz. Bir yazar yazısını yazar, bitirdikten sonra baştan sona okuyup yeniden şekillendirir. Nihai olarak en son hâlini verip, düzenlediğinde dolaşıma bırakır. Yarattığı sözlerin gücüne ise tam da bu noktadan sonra şahit olmaya başlar....
Benlik, kendilik ve nesne ilişkileri birbirinden keskin çizgiler ile ayrılamayan kavramlardır. Bazı ruh sağlığı uzmanları benliği ruhsal yapının temel ögesi olarak kabul eder ve kendiliği benliğin içine alır iken, bazı uzmanlar ise benliği kendilik kapsamında değerlendirir. Bu benlik ve kendilik kavramlarını ayrı ayrı kullanan ilk ruh bilimci bilindiği üzere Hartmann olmuştur....

Exodus

Yaklaşık üç, dört yıldır üzerinde düşündüğüm, kendi terminolojimi oluşturduğum bir varoluş problemim vardı. Bugün problemimi çözdüğüme inanıyorum. Bu satırları Richard Wagner’in sevdiğim eserlerini bir sıraya dizerek yazmaya başladım, Wagner notalarıyla bana yardımcı olacaktır. Sistemimin adı hepliğin içindeki hiçlik! Birinci kısmını Exodus olarak isimlendirdim, zira bu bir çıkıştır. Bir yıl önce...
Ürettiği kadar var olan bir canlı türüyüz. Bu her zaman ve her çağda  böyle oldu. Tüm üretimler aynı oranda ve düzende hareket ederler. Birbirlerini takip eden onlarca süreç, aslında sürekli tekrar eden bir döngüdür. Büyük, spiral bir hortum gibi bir noktadan başlayıp devasa boyutlara gelen bir döngüdür bu. Tek...
Sanat terapisinin tarihçesi oldukça eskilere dayansa da toplum içerisinde yaygınlık kazanması yaşadığımız günlere tekabül ediyor. Hastaların ortaya koyduğu sanatsal ürünler üzerinden yapılan değerlendirmeler ilk kez 1870'li yıllarda yapılmış. Özellikle İkinci Dünya savaşının akabininde yaşanan ağır bireysel travmaların çözümünde de yer yer kullanılan sanat terapileri Sigmund Freud ve Carl Gustav Jung gibi isimlerin de...
İlişki sorunları son çeyrek yüzyılda terapiye en sık getirilen soruna dönüştü. Korkutucu seviyeye erişen boşanma oranları, eş/sevgili cinayetleri, evlilik dışı ilişkiler, aldatılmanın sarılamayan yaraları diye uzayıp giden bir sorun listesi ile karşı karşıyayız. İlişki sorunu ile gelenlerden en sık duyulan şikayetlerden biridir günümüz çağı! Kapitalizm insanlığa önce yeni ihtiyaçlar, arzular...
Beyin göçü denilen konuya geçmeden çok insani bir gerçekten bahsedelim. Hayatta hepimiz temel ihtiyaçlarımızı karşılamanın peşinden koşuyoruz. Temel ihtiyaç derken kasıt, barınma ve giyinmeyi kastetmiyorum. En temeldeki belirleyici ihtiyaçlarımız psikolojik. Güçlü hissetmek istiyoruz, zeki hissetmek istiyoruz, saygı görmek istiyoruz, anlaşılmak istiyoruz ve ait olmak istiyoruz. Hangi gelir seviyesinde, hangi...