Ana Sayfa Psikoloji

Psikoloji

Aynı zamanda birçok iş yapmanın dikkat eksikliğine ve verimsizliğe yol açtığı kanısı ne derece doğru? Ofiste çalışanların çoğunun başına gelmiş olan bir olay ile başlayabiliriz. Temsili bir örnekle bilgisayarınızda çok sayıda internet sitesi ve dosyanın yanı sıra elektronik postanız, sosyal medya hesaplarınız açıktır. Uzam ve zaman odaklanmaları neticesinde birçok...
Yönetmek, hakim olduğunu düşünen insanın sözüdür. Kaynaklar, şirket, evin bütçesi ve diğer insanlar yönetilir. İyi güzel de, duygular da yönetilebilir mi? Onlar yönetici dinler mi? Bu durum, konu stres yönetimi olunca değişir mi? Stres yönetimi mümkün müdür, yoksa öylesine söylenen bir söz müdür? Bu soruların cevabı; hem evet, hem hayır. Hayır,...
Mevsimsel duygulanım bozukluğu veya bir başka deyişle kış depresyonu, kişilerin özellikle kış olmak üzere veya yıldan yıla değişerek ilkbahar veya sonbahar aylarında depresif belirtiler gösterdiği bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu rahatsızlığın çözümü için en sık uygulanan yöntem ise ışık terapisidir, ama son yapılan araştırmalar gösteriyor ki ışık terapisi...
Yoğunlaşmaya çalışanlar dikkat eksikliğinin ne kadar zor bir durum olduğunu bilir, ama dikkati arttırmayı sağlayan bazı bilimsel çözümler de yok değil. Yoğunlaşmakta güçlük çekiyor iseniz kısa süreliğine zihninizi dağıtacak başka bir şeye yönelmek en iyi yöntemlerden biri. Birçok meslektaşım, zamanımızın yarıdan fazlasını uğraştığımız işten farklı şeyler düşünerek geçirdiğimizi her...
İlişki sorunları son çeyrek yüzyılda terapiye en sık getirilen soruna dönüştü. Korkutucu seviyeye erişen boşanma oranları, eş/sevgili cinayetleri, evlilik dışı ilişkiler, aldatılmanın sarılamayan yaraları diye uzayıp giden bir sorun listesi ile karşı karşıyayız. İlişki sorunu ile gelenlerden en sık duyulan şikayetlerden biridir günümüz çağı! Kapitalizm insanlığa önce yeni ihtiyaçlar, arzular...
Beyin göçü denilen konuya geçmeden çok insani bir gerçekten bahsedelim. Hayatta hepimiz temel ihtiyaçlarımızı karşılamanın peşinden koşuyoruz. Temel ihtiyaç derken kasıt, barınma ve giyinmeyi kastetmiyorum. En temeldeki belirleyici ihtiyaçlarımız psikolojik. Güçlü hissetmek istiyoruz, zeki hissetmek istiyoruz, saygı görmek istiyoruz, anlaşılmak istiyoruz ve ait olmak istiyoruz. Hangi gelir seviyesinde, hangi...
Bahşişin 16'ncı yüzyılda İngiltere'de başladığı söylenmekte. Hikaye de şöyle; gece bir evde misafir kalanlar, ev sahibinin hizmetçisine para bırakırmış. Ve böylece bahşiş ilk olarak o zaman devreye girmiş. Tabii, bahşiş verme her zaman ekonomistlerin ilgisini çeken bir konu oldu. Hiçbir yasal zorunluluk olmadan, insanlar neden kendi çıkarlarına ters düşecek...
Parapsikoloji genel olarak insanın olağanüstü yetenekleri ve ruhsal gücünün araştırılması ve incelenmesi olarak tanımlanır. Fakat artık günümüzde parapsikoloji konusu fazla ilgi çekmemektedir. Bu yüzdendir ki; parapsikoloji alanında yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. İnsanların tarihin başlangıcından günümüze kadar ulaştırdığı icat, keşif ve bilgiler insanın merakının bir sonucudur. Odak noktasının insan olduğu çalışmalar...
İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliği kültürel yapısı, kollektif bilinçaltı oluşturarak kültürel miras bırakmasıdır. Bin yıl önceki örümcek, yuvasını nasıl yapıyor ve nasıl yaşıyorsa, şimdiki örümcek de aynı şekilde yaşar. Ancak insan bin yıl öncesi gibi yaşamamaktadır. İnsanoğlu bilgi ile gelişir, inanç ve kültürle yaşamını şekillendirir. İkinci Dünya Savaşı sırasında...
Çözümlenmemiş ruhsal çatışmalar ile yaşamak bireyler için şüphesiz ki büyük bir sıkıntı kaynağı gibi görünür. Ki bu kişiler çoğu kez birbiri ile bağdaşmayan iki ya da daha çok amacın peşinde koşar ve amaçlarında hayal kırıklığına uğrar. İdeal imgelerin peşinde koşar iken basit hedefleri kaçırabilir. Hedef yoksunluğunun veya uygunsuz hedeflemelerin yanı sıra...