Psikoloji

Müspet yönetim davranış alanı içinde pozitif örgütsel davranış kriterlerini karşılayan başka pek çok pozitif psikolojik güçler yer almaktadır. Bunlar arasında bilişsel kapasiteler olan yaratıcılık ve bilgelik ile duygusal kapasiteler olan öznel iyi olma, akış, mizah; sosyal kapasiteler olan minnettarlık, affedicilik, duygusal zekâ ile üst seviye kapasiteler olan ruhsallık, otantiklik...
Obsesif kompulsif bozukluktan mustarip bir kişi; “Hayatı yaşamaya çalışmak için fazlasıyla meşgul olduğumu hissediyorum ve görüyorum ki hayatın ne anlama geldiğini unutmuşum.” diyor. Toplumda ise aynı renk objeleri bir arada tutmak, yamuk çerçeveyi düzeltmek, ellerinin temiz olduğundan emin olmak için defalarca yıkamak; mükemmeliyetçilik, takıntılı kişilik veya bazen kusursuzu yaratma...
Aynı zamanda birçok iş yapmanın dikkat eksikliğine ve verimsizliğe yol açtığı kanısı ne derece doğru? Ofiste çalışanların çoğunun başına gelmiş olan bir olay ile başlayabiliriz. Temsili bir örnekle bilgisayarınızda çok sayıda internet sitesi ve dosyanın yanı sıra elektronik postanız, sosyal medya hesaplarınız açıktır. Uzam ve zaman odaklanmaları neticesinde birçok...
Hayat yolculuğumuz yaşamın sonuna kadar devam eder. Bu yolculuğa nasıl başladığımız ve nasıl devam ettiğimiz çok önemlidir. Havighurst’a göre yaşamımızın her bir döneminde başarılması gereken bazı gelişim görevlerimiz vardır. Anne karnında başarmamız gereken şey, anne karnına tutunmayı ve dokuz ay orada sağlıklı bir şekilde kalabilmeyi başarmaktır. Doğumdan sonra ise...
Yaptığımız, yapmakta olduğumuz ve yapacağımız eylemlerin bizi hayatımızın amacı olarak kıldığımız mutluluğa ulaştırması için uğraşıyoruz. Başka bir deyişle seçimlerimiz, hayallerimiz, geleceğini kurduğumuz yaşamlarımızın önemi sonunda ulaşacağımız mutlulukla belirleniyor. Hedefimiz sosyal çevremizde, iş hayatımızda, aşk hayatımızda mutluluğu yakalamak ve onu korumak çünkü insanoğlunun kendini ve çevresini arayışı, algılayışı; mutlulukla, zevkle,...
Geleceği planlamak ve onu daha işlevsel bir boyuta getirmek için birçok senaryolar, hipotezler, hatta gerekirse kuramlar oluşturur dururuz. Bu hipotezler veya kuramlar bizi hayatımızla ilgili tam nesnel olana götürmese de gerçeğe yakınlaştırır. İnsan da bu öngörü yeteneği sayesinde yaşantımızı istediğimiz hedeflere doğru götürebilir ve bu sayede yaşantımızı istediğimiz doğrultuda...
"…Ancak bütün dünya benden başka türlü düşünüyor. Bir fizyolog böyle bir değer karşıtlığından kuşku duymaz. Nitekim organizma içinde en önemsiz bir bölüm kendini korumayı, güç pekiştirmesini, bütünlemesini, kendi benciliğini kati surette sürdürmede biraz şaştı mı organizmanın bütünü yozlaşır. Fizyolog yozlaşan bölümün kesilip atılmasını ister. Yozlaşma ile dayanışma diye bir...
Epifani duygusu, yaşamımızda pek de sık deneyimlemediğimiz, ancak uğruna yüksek bedeller ödemeyi göze aldıran bir histir. İnsanın bu epifani hissine olan arzusu; onun çağlar boyunca coğrafyalara dağılmasına, gecenin en karanlık vakitlerinde duru gökyüzüne bakarak bir anlam aramasına, bilginin ardından koşmasına neden olduğunu düşünüyorum. Atom, bir içrek ve dışrak sisteme dayalı...
Sabah uyanıp gözlerinizi açtığınızda yatağınızın bir yatma aracından öte lahit olduğunu, odanızın da güvenli bir sığınaktan ziyade kurgan olduğunu hissettiniz mi? Aslında ölmüş olduğunuzu, bedeninizin yavaş yavaş çürümeye başladığını insanlara anlatmaya çalışırken karşınızdakilerin dehşet dolu bakışlarına şahit oldunuz mu? Ölüm duygusu gibi bir şey olan bu his size yabancı...
Aidiyet hissinin kitledeki tezahürü oldukça büyüktür. Bir topluma entegre değilseniz kendinizi iç dünyanın delirten yalnızlığında bulabilirsiniz. İnsanlar olarak yalnızlığa adaptif canlılar değiliz. Sosyal yaşamın dinamiği içinde var olmaya programlıyız. Çünkü bir grubun/toplumun içinde bulununca o grubun avantajlarıyla birlikte evrimsel bir getiri olarak hayatta kalma olasılığımız da yükselmekte. Doğadaki bu...