Psikoloji

PEW Düşünce Kuruluşu’nun Müslüman ülkelerde yaptığı araştırma, Türkiye’de cin gibi doğaüstü fenomenlere duyulan inancın %63’lerde olduğunu gösteriyor. Doğu Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya’da yaşayan Müslüman nüfusa kıyasla oldukça yüksek bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki; Çad, Senegal, Gana, Nijerya, Mozambik gibi ülkeler bile Türkiye’nin gerisinde kalıyor. Türkiye’de cinlere duyulan inancı...
Affetme, mağdur olan kişinin kabahatli kişiye yönelik olan olumsuz duygu ve davranışlarının azalması olarak tanımlanırken inkar etme, yapılan yanlışı haklı çıkarma veya intikam alma yollarıyla değil, olumlu sosyal süreçler yoluyla hem mağdur hem de hatalı kişi için birçok olumlu sonuç sağlar. Ki bunu sosyal bilimciler de yaptıkları çalışmalarla ortaya...
Parapsikoloji genel olarak insanın olağanüstü yetenekleri ve ruhsal gücünün araştırılması ve incelenmesi olarak tanımlanır. Fakat artık günümüzde parapsikoloji konusu fazla ilgi çekmemektedir. Bu yüzdendir ki; parapsikoloji alanında yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. İnsanların tarihin başlangıcından günümüze kadar ulaştırdığı icat, keşif ve bilgiler insanın merakının bir sonucudur. Odak noktasının insan olduğu çalışmalar...
Mükemmeliyetçilik, mutsuzluk getiriyor. Tüm bu kalabalıkların ve bu kalabalıkları yaratanların gizlendiği kocaman bir yalnızlık bulutu olduğunun farkında olmak, bireyi buna iten sebeplerin de bilinmediği ve asıl sebeplerinden de bahsetmenin kimsenin işine gelmediği bir yok olma durumudur. Fakat evrende varlıkları güzel kılan şeylerden birisi belki de kusurdur. Ki mükemmelin tek...
İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliği kültürel yapısı, kollektif bilinçaltı oluşturarak kültürel miras bırakmasıdır. Bin yıl önceki örümcek, yuvasını nasıl yapıyor ve nasıl yaşıyorsa, şimdiki örümcek de aynı şekilde yaşar. Ancak insan bin yıl öncesi gibi yaşamamaktadır. İnsanoğlu bilgi ile gelişir, inanç ve kültürle yaşamını şekillendirir. İkinci Dünya Savaşı sırasında...
"Propaganda" kelimesi, Latince propagare kökünden gelir. Kelimeyi bugün asıl ilginç kılan yeni bitkilerin yayılarak çoğalmasını sağlamak üzere toprağı ekmek anlamı taşımasıdır. "Bir fikre veya harekete taraftar kazandırmak amacıyla düzenlenen programların bütünü" diye tarif edilen propaganda, fikirlerin yayılmasını sağlayan, kişilere ne düşünmeleri gerektiğini söyleyen bir ikna sanatıdır. Zihinsel dünya kurulurken,...
Yaratıcılığı sadece bilim adamlarına, sanatçılara, dahilere özgü bir özellik olarak düşünmek doğru değildir. Her gün neredeyse herkes yaratıcılığın kenarından geçip gitmektedir. “Tanrı büyük yaratıcılığından küçük bir bölümünü insana vermiştir” düşüncesi insanda ileri yaratıcı sürecini başlatır. Seçilmiş insanlar genetik olarak şanslı insanlar bazı şeyleri içgüdüsel olarak keşfedebilirler fakat herkes çalışarak öğrenebilir. Newton,...
Ürettiği kadar var olan bir canlı türüyüz. Bu her zaman ve her çağda  böyle oldu. Tüm üretimler aynı oranda ve düzende hareket ederler. Birbirlerini takip eden onlarca süreç, aslında sürekli tekrar eden bir döngüdür. Büyük, spiral bir hortum gibi bir noktadan başlayıp devasa boyutlara gelen bir döngüdür bu. Tek...
Görgül pedagoji, bütün kurallarını ve bilgilerini, görgül olmayan pedagojinin tersine pedagojik tecrübeden sağlamaktadır. Yalnızca kuramsal esaslara ya da görgül temele dayanarak bir pedagoji yaratılması yolunda çabalar her zaman görülmüştür. Eğitim gerçeğinin hem gereklilik, hem de gerçeklilik öğesini kapsaması dolayısı ile tecrübe, eğitim hedefinin değerlerin nesnel geçerliğinin tecrübe ye dayanmayan...
Sosyal kaygı ve sosyal fobi genellikle aynı anlamlarda kullanılsa da, birçok kişi aynı sıkıntıyı yaşıyor olmak ila birlikte bu durumun hayatlarını ne kadar etkilediğinin farkında olmayabilir. Sosyal kaygı psikolojik destek alınması durumunda rahatlık ile üstesinden gelinebilecek ve sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Korku ile fobi arasındaki farka baktığımızda en önemli noktalardan birisi,...