Devrimcileşen Nesneler

Bundan onlarca yıl önce yapılması çok zor, hatta lüks görünen şeyleri, içinde yaşadığımız zaman diliminde hemen her sınıftan insan yapabilir, erişebilir duruma geldi. Misal; içinde jakuzileri, açık büfe sınırsız yeme içme alanları, eğlence parkları, lüks odaları bulunan bir konsept gemiye doluşup okyanuslar aşmak, ihtiyaç duyduğunuz pek çok ikonlaşmış markayı tek çatı altında toplayan, alışverişten sıkıldığınızda […]

Alternatif Normlar İkilemi

Normlar içinde olunan toplumsal yaşamı şekillendirir iken bir yandan toplumsal yaşam da normları şekillendirir. Önceden norm dayatmak değişimin dinamolarından biridir fakat aynı zamanda öngörülemez sonuçları da olabilir. Var olan normlar setini başka bir setle değiştirmek için girişilen çabalar neredeyse bir doğa kanunuymuşçasına toplumsal tepki oluşturacaktır ve bu tepkinin bilinmezliği ya da önceden kestirilemezliği belki de […]

Türkiye’deki Seküler Göç

Modern dönemdeki bu tür tartışmalar, konuya dair nasıl düşüneceklerine ilişkin önemli rol oynamıştır. Şüphesiz birçok teori ve yaklaşımlar arasında net bir ayrım ortaya koymak oldukça zor. Ve bu yüzden de bu düşünce içerisinde örtüşmenin her zaman belli bir ölçüsü vardır. Bu karşılıklı etkileşimde geçmişten bu yana insanlar çokça fikir sunabiliyor olsa da, küreselleşmenin bir başka […]

Sanatta Tekelleşme ve Mafyacılık Olgusu

Tekelleşme üç ana kola ayrılıyor ve yatay, dikey ve çapraz tekelleşme diye anılıyor. İletişim özgürlüğünün, envaiçeşit yasal düzenlemeler ile güvence altına alındığı söylenir, ama elbette böylesi bir şeyin pek de mümkün olmadığını da söylemekten çekinmemeliyiz. Çünkü nerede ise tüm sanat kollarında varlığını sürdüren bu tekelleşmeler, özdenetim ve siyasi otoritelerden gelecek olan dolaylı ya da doğrudan […]

Şehirleşme: Köksüzleşme Kavramı

Şehir ve şehirleşme kavramları insanlık tecrübesinin çok uzun birikiminin bir neticesi. Keza şehir, yapısal olarak sadece bir ekonomik örgütlenme ve değişmiş bir fiziki çevreyi değil, aynı zamanda insanın düşünce ve davranışlarına da etki eden farklı bir sosyal düzeni ifade etmektedir. Bu noktada şehirleşme, ikamet bölgesinin değişmesinden öte, organize edilmiş bir sosyal hayata geçiş ve organizasyonu […]

Küresel Eğitim Problemi: Çok Kültürlülük

Eğitimin önemli hedeflerinden birisi de öğrencilerin düşünüşlerinin küreselleşmesini sağlamaktır. Bu neden ile de, öğretmenler, öğrencilerinin küresel problemleri çözmelerine ve derin bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmalıdırlar. Spyrou tarafından yapılan bir çalışmada, Güney Kıbrıslı öğrencilerin, Türkleri düşman olarak gördükleri; Türklerin işgalci, istilacı ve barbar olduklarını, tüm kötülüklerden Türklerin sorumlu olduğunu düşündükleri bulgulanmış. Araştırmacı, bu imajın oluşmasında öğrencilerin […]

İthal Sosyoloji

Toplumbilim dediğimiz alan; toplumsal ilişkileri irdeleyen, betimleyen, bazen tanımlayan ve inceleyen bir bilimsel uğraştır. “Bilimsel uğraştır!” diyebiliyoruz, çünkü sosyolojinin bir bilim mi, zanaat mı yoksa sanat mı olduğuna dair küresel akademik çevrenin kafası oldukça karışık. Bourdieu’nun da katkı sağlayıcılardan birisi olduğu 1991 tarihli The Craft of Sociology bu alanda her nedense kafa karıştırıcı kitaplardan birisidir. […]

Fakir Dilenci

Yazılım tüccarı Bill Gates ve eşi Melinda Gates son zamanlarda her yılda bir mektup yayınlıyor. Bu mektupların net bir kapsamı oluyor ve konu üzerine yazarların gözlemlerini, düşüncelerini hatta eylem planını içeriyor. 2016 yılı için yazdıkları mektupta fakirliğe değiniyorlar. Bill beğendiğim bir fakirlik tanımı ortaya koymuş: “Fakirlik parasızlıktan ibaret değildir. Fakirlik, fakirin gerçekleştirmesi mümkün olan başarısını […]

Hakikat Kuramlarının Önemi

Hakikat denilince herkesin üzerine uzlaşabileceği, ortaklaştırıcı bir figür beklentisi yaratılır genelde. Oysa hakikat kavramı ve hakikat kuramları birbirinden alabildiğine farklı renklerde gelen türlü çeşitli biçimlerde olabilir. Peki hakikat kadar temel bir kavram üzerine dahi uzlaşamayan insanlar nasıl ortak bilgi üretebilirler veya hakikat gerçekten de temel bir kavram mıdır? Felsefe literatüründe pek çok hakikat kuramı bulunabilir […]

Laiklik Sorunsalı ve Sekülerizm

Laiklik kavramıyla uzun yıllara dayanan bir sorunumuz var. Peki laiklik nedir? Laikliği nasıl anlamalı ve yorumlamalıyız? Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması şeklinde özetlenen veya laiklik, dinsizlik değildir diye ifade edilen bir tartışma söz konusudur. Bu tartışmaların asıl sebebine değinecek olur isek, temelde tarihsel dinamiklerin iyi bilinmemesi yatar. Bu kavramları bilmediğimizden, oturtamadığımızdan din, devlet ve […]

Komplike Dergi