Sosyoloji

Bizden daha koyu ten rengine sahip insanlara, özellikle siyahilere göz ucuyla bile olsa dönüp şöyle bir bakarız. Eşcinsel olduğu çok belli olan bireyler için de bakış açımız ve yargılarımız anında devreye girer. Bu kimselerin bizden farklı olduklarını, toplumun uygun gördüğünün dışında durduklarını fark ederiz belki; ama kaçımız böylesi farklılıkların onların elinde...
Bir toplumu toplum yapan ortak değerleri midir, paylaştığı tarihsellik midir? Yoksa yalnızca mevcut koşullar mı yoksa ırktan dine, dilden fizyolojiye başka bir özellik mi bunu tetiklemektedir? Bu soruya vereceğiniz yanıt nasıl bir sosyolojik algınız olduğu ile derinden alakalıdır. Faşizmden sosyalizme, anarşizmden komünizme pek çok ideal toplum betimlemelerinin bulunduğu dünyamızda;...
Tarihin sonu, öncesi, başı gibi kavramlar ideolojik camialarda yaygın olarak kullanılırlar. Marksistler, içinde yaşadığımız dönemin henüz tarih öncesi olduğundan ve insanlığın asıl tarihinin başlamadığından bahseder. Kapitalistler ise kapitalizmin insanlık için olabilecek en uygun model olduğunu savunur ve artık değişmeyeceğini vurgularlar. Aslında iki iddia da benzer ölçüde absürttür, çünkü insanlığın...
Nedensellik kavramının derin incelemeleri İskoç Aydınlanmasının altın yumurtalarından birisi olarak görülür. Kant’ın “Hume, beni dogmatik uykumdan uyandırdı!” deyişi ile modernizmin temeline gömülü olan nedensellik kavramının çalışılması, aslında bugünkü modern anlamı ile bilimin de felsefi temelinin oturmasında büyük role sahiptir. Einstein’ın yerel nedensellik kavramını özel göreliliğin merkezi aksiyonlarından birisi yapması...
Muhafazakarlık, hayatımızın içinde sıkça duyduğumuz, karşılaştığımız bir kavram. Bu kavramın karşılık geldiği bir sürü hareket, sembol ve pratikler var. Peki, nedir muhafazakarlık? Muhafazakarlıktan neyi anlıyoruz? Modernleşme olgusuyla beraber aydınlar, uzun yıllar sürecek tartışmalara girdiler. Bu durum aynı zamanda İngiltere ve Fransa'nın ulus devlet olma sürecindeki duruma da benziyordu. Çünkü...
Tüketim; insanın varlığından bu yana süregelen bir kavram. Ancak ben burada size tüketimin derinlemesine bir geçmiş dönem tahlilinden hareketle anlatım yapmayacağım. En genel şekilde geçmişte yaşamı idame ettirme ve ihtiyaç karşılama aracı olan tüketim, bugün hepimizin bildiği gibi yeni bir kabile söylemi olarak ahlakileşti. Güncel dünyamızın son kültürü tüketim...
Her şeyin teşhir edildiği günümüz dünyasında aslında görülecek pek bir şey kalmadı. Siber gerçeklik ve uzay ve zaman geçişkenliğinin internet adı altında sosyal yaşantıya yedirilmesi gerçekliğin ancak ve ancak teşhir edilerek sağlanabileceğine inanan bir neslin doğuşunu sağladı. Gündelik hayatın kopyalanarak aktarıldığı sıradanlıkların aynasından yansıyanlar ötekinin yok oluşunu hızlandırdı. Hatta...
Uluslararası terminolojide mobbingden bahsedilirken genellikle sokakta suç işleyen, şiddete başvuran, gürültücü, kavgacı kişilerin meydan verdiği görüntüler tasvir edilir. Bu çerçevede düşünüldüğünde mobbing, kitlesel katılım ile ortaya çıkar ve kendi içinde bir güce dönüşür. Yasal bir tarafı olmadığı gibi ahlaki boyutun da aranmaması gerekir. Ve çoklu hareketten güç alır ve...
19'ncu yüzyıldan itibaren günümüz haline evrilene dek asıl içeriğine kavuşması tamamlanan entelektüel kelimesi, Jean-Paul Sartre tarafınca; "entelektüel, üstüne vazife olmayan işlere karışan kişi" olarak tanımlanmaktadır. Albert Camus ise, "tarihi yapanların değil, tarihe maruz kalanların yanında olan kişi" tanımını bu konuya iğnelemiştir. Tarihteki bu tariflere bir çok şey daha eklenebilir,...
Modern çağdan önceki süreçten günümüz zamanına denk süregelen tüm tarihsel kilometre taşlarında insani var oluşun özel alanlarda bilinen her şeyin, bireylerin ve yaşam standartlarının dayattığı şartlar neticesinde fiziksel bekasını bedenleri ile temin eden kadınlar gizli saklı tutulmaktalar. Geçmiş dönemde ne yazık ki kadınlar ve köleler aynı kategoriye dahildirler. Bu...