Sosyoloji

19'ncu yüzyıldan itibaren günümüz haline evrilene dek asıl içeriğine kavuşması tamamlanan entelektüel kelimesi, Jean-Paul Sartre tarafınca; "entelektüel, üstüne vazife olmayan işlere karışan kişi" olarak tanımlanmaktadır. Albert Camus ise, "tarihi yapanların değil, tarihe maruz kalanların yanında olan kişi" tanımını bu konuya iğnelemiştir. Tarihteki bu tariflere bir çok şey daha eklenebilir,...
Modern çağdan önceki süreçten günümüz zamanına denk süregelen tüm tarihsel kilometre taşlarında insani var oluşun özel alanlarda bilinen her şeyin, bireylerin ve yaşam standartlarının dayattığı şartlar neticesinde fiziksel bekasını bedenleri ile temin eden kadınlar gizli saklı tutulmaktalar. Geçmiş dönemde ne yazık ki kadınlar ve köleler aynı kategoriye dahildirler. Bu...