Major depresyona sahip insanlar ile psikolojik açıdan sağlıklı insanların karşılaştırmasını yapan uluslararası birçok çalışma ile major depresyona sahip insanların daha ufak bir hipokampuse sahip olduğuna işaret edildi. Major depresyon, insanları hayatları boyunca ciddi şekilde etkileyen bir ruh hali bozukluğudur. Bir insanda major depresyon belirdiği zaman, üzüntü, hüsran, kızgınlık, tükenmişlik gibi süreklilik arz eden hisler kişinin her gününü mahvedebilir ve bu oluşan hisler haftalar, aylar, hatta yıllar kadar dahi sürebilir.

Avustralya Sidney Üniversitesi’ndeki Beyin ve Akıl Araştırma Enstitüsü’nden ENIGMA bilimsel araştırmacıları, araştırma sonucu bulgularının depresyon ortaya çıktığında özellikle ergen ve genç yetişkinlerde depresyonu tedavi etmedeki bir ihtiyacı ortaya çıkardığını söylüyorlar. Uluslararası bir çalışma için, Avrupa, Amerika ve Avustralya’dan on beş veri setini bir araya getiren araştırmacılar dokuz bin insanın beyinlerinin MR’sini çekti. Bu dokuz bin insanın bin yedi yüz yirmi sekizi major depresyona sahip iken, yedi bin yüz doksan dokuzu ise sağlıklı bireylerden oluşuyordu. Ayrıca, major depresyona sahip olanların klinik raporlarına da ulaşıldı.

Hipokampus, yön bulma ve hafıza işlevlerinde önemli bir role sahip temporal lobda bulunan bir bölgedir. Daha küçük hipokampus ise tekrarlayan depresyonda önemli bir faktör! Nitekim; çalışma iki ana bulguyu ortaya çıkarıyor: Birincisi major depresyonlu insanlar daha küçük bir hipokampuse sahip; ikincisi ise tekrarlayan depresyonla ilgili. Tekrarlayan depresyon, major depresyonun başka bir formu olarak düşünülebilir. Bu depresyonda zaman zaman depresif ruh hali geri gelir, ama depresif olmayan bölümler de yaşanır. Çalışmadaki ikinci bulgu ise kendini tekrarlayan depresyonlu insanların major depresyonluların yüzde altmış beşlik bir kısmını oluşturduklarına ilişkin…