Sapkınlaşmış ahlâklılar, nefreti sevgi olarak pazarlayanlar, kendi şartlanmaları ile gerçeklik arasında ayrım yapamayanlar, içlerinde yitirdikleri insanlıklarını, öfke ve nefretle yamayanlar, fantazilerin gerçek diye dayatılması, gerçek karşısında duyulan korkular, mazlumu değil işkenceciyi savunanlar, kendi acılarını ve yaralarını inkâr edenler, kendi değerlerini başarı, statü ve maddi kazançlarla tartanlar, ne olmadığını bilemeyip, her şey olduğunu sananlar, güç tutkusu yüzünden her şeyi yok etme dürtüsüne boyun eğenler, herkesi ve her şeyi manipüle edenler, nefreti ve korkuyu sadece kendi amaçları için bileyenler, insanlıklarıyla bağları kopmuş başarılı politikacılar, insanlıklarıyla bağları kopmuş entellektüeller, insanlıklarıyla bağları kopmuş insancıklar, gerçekte ihtiyaç duydukları her şeyi aşağılayan korkaklar, kişilerin mutluluğu ve neşesi karşısında duydukları aşağılanma ile yüzleşemeyenler, başkalarına yaşattıkları acı ve ıstırabı fark etmemeyi seçenler o kadar sahtesiniz ki!

Yalanlara dayalı kurduğunuz içsel bütünlüğünüz, en ufak bir gerçek karşısında bile sizi tehdit etmeye, korkutmaya yetiyor. O kadar zavallısınız ki; sizi korkularınızdan, huzursuzluğunuzdan ve değersizliğinizden kurtaracak kurtarıcılara muhtaçsınız. O kadar korkaksınız ki; içinizdeki zavallılığı ancak itaat ederek bastırmayı biliyorsunuz. O kadar vicdansızsınız ki; yaşamlarınızı intikam almanın eziciliğine adayıp, yaşamı yok etmekten başka hiçbir işe yaramıyorsunuz. O neden ile insan olmamalısınız. Olamazsınız! İnsanı taklit etmeye çalışan, insani değerleri yok etmek için yanıp tutuşan, nefretle programlanan, makinelersiniz! Makine! Makineleşmek! Makine!