Piri Reis hem Osmanlı deniz amirali hem de haritacı olarak ün salmıştır. Haritaların çoğunu 1513 yılında çizmiş ve “Kitab-ı Bahriye” adlı eserinde toplamıştır. 1516’dan itibaren denizlerde çeşitli savaşlara katılmış, Mısır’ın fethinde, Rodos adasının kuşatmasında, Yemen’deki Aden ve Oman’daki Muscat şehirlerinin alınışında başrol oynamıştır. Altta 16’ncı yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğunun hudutları görülüyor.

Piri Reis’in haritaları arasında en çok ilgi uyandıran 1513 tarihli dünya haritasıdır. Ancak, bu haritanın sadece altıda birlik parçası bulunabilmiştir. Geri kalan parçaları kayıptır. Bulunan parça incelendiğinde kadim dünya hakkında önemli ipuçları elde edilebilir. Kendisi bu haritayı eski haritalardan derleyerek oluşturduğunu yazmıştır. Daha önceleri Atlantis ile ilgili bir yazımda Atlantis adasının Atlas okyanusunun orta bölgelerinde olabileceğinden ve Teozofi derneğinin bir haritada bu adayı göstermiş olduğundan söz ettim. Ne kadar ilginçtir ki, Piri Reis haritasının merkez noktası Atlantis adasının tahmini yeri ile mükemmel çakışıyor.

Piri Reis’in haritasının merkez noktası Afrika’nın batısı ile orta Amerika’nın doğusunda bulunuyor. Zaten haritadaki tüm yazılar eski Türkçe, Osmanlıcadır. Fakat sadece güney Amerika değil, Antarktika kıtasının kuzey bölgeleri de haritada görülmektedir. Piri Reis güney kutbuyla ilgili bilgiyi önceki haritalardan elde etmiş olması mümkün değildi, zira Antarktika 1818 yılında keşfedildi. Ayrıca Antarktika ile güney Amerika birleşik olarak çizilmiştir. Bugün için bir deniz geçidi olan Drake geçidi bir zamanlar buzla kaplı bir geçit miydi, acaba?

Güney Amerika’nın en uç noktasından Antarktika’ya buzullardan oluşmuş bir geçit var mıydı? Varsa da ne zaman eridi? Bu soruların yanıtını Asya ile kuzey Amerika arasındaki Bering boğazını incelediğimizde buluyoruz. Yapılan jeolojik araştırmalar Asya ile Amerika arasında, günümüzden yirmi beş bin yıl önce, buzla kaplı bir kara köprünün bulunduğunu kanıtlamıştır. Amerika kıtasına ilk göç edenlerin bu bölgeden geçtikleri görüşü hâkimdir. Dünyada günümüzden yirmi beş bin yıl önce başlayan ve on altı bin yıl öncesine kadar devam eden bir buzul çağı vardı. Acaba kadim insanlar güney kutbuna doğru da göç etmiş olabilirler mi? Böyle bir göç olsa bile o bölgenin haritasını çıkaracak kadar ileri bir kültür düzeyine sahip miydiler? Bu sorulara kesin yanıt vermek mümkün olmasa da Piri Reis haritası bizleri şaşırtmakta devam ediyor.  Acaba bu haritaların kaynağı Atlantis olabilir mi?

Bu konuyla ilgili “Maps of the Ancient Sea Kings” adlı bir kitap yayınlayan Charles H. Hapgood şöyle yazıyor: “Haritalar bilmediğimiz insanlardan kaynaklanmış olabilir. Bu insanlar kadim dönemde, bin yıldan daha uzun bir süre boyunca, ileri düzeyde denizcilik bilgilerine sahip Giritli Minoanlılar veya Finikeliler olabilir. Haritaların İskenderiye’deki kütüphanede toplanmış olduklarına dair elimizde veriler var.”