Çerezler

İnternet sitemizin herhangi birinde görünen reklamlar, çerezleri ayarlayabilecek reklamcılık ortakları tarafından kullanıcılara sunulabilir. Bu çerezler, siz veya bilgisayarınızı kullanan diğer kişiler hakkında bilgi derlemek içindir. Çevrimiçi bir reklam gönderdikleri her zaman reklam sunucusunun bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Bu bilgi, diğer şeylerin yanı sıra, reklam ağlarının size en çok ilgi duyacağına inandıkları hedefli reklamlar vermesine izin verir. Bu Gizlilik Politikası, Komplike Dergi tarafından çerezlerin kullanımını kapsamaktadır ve herhangi bir reklamveren tarafından çerezlerin kullanılmasını kapsamamaktadır.

Reklam

İnternet sitemizde ve belirsiz süreli şekilde yayınlanacak olan basılı yayınlarda reklam ve işbirlikleri politikası türevlerine göre kimi farklılıklar gösterebilmekte; reklam ve işbirliği konusundaki tutumu değişkenlik söz konusu olabilmekte; koşullara bağlı kalmak sureti ile Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf ve özel ticari faaliyet gösteren özel/tüzel şirketler ile reklam ve işbirliği konusunda işbu reklam politikası gereğince; bu bağlam doğrultusunda önerilere açık olup; yine işbu politika gereğince hareket edileceğini temin edileceğine taahhüt edilmektedir.