Çerezler

İnternet sitemizin herhangi birinde görünen reklamlar, çerezleri ayarlayabilecek reklamcılık ortakları tarafından kullanıcılara sunulabilir. Bu çerezler, siz veya bilgisayarınızı kullanan diğer kişiler hakkında bilgi derlemek içindir. Çevrimiçi bir reklam gönderdikleri her zaman reklam sunucusunun bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Bu bilgi, diğer şeylerin yanı sıra, reklam ağlarının size en çok ilgi duyacağına inandıkları hedefli reklamlar vermesine izin verir. Bu Gizlilik Politikası, Komplike Dergi tarafından çerezlerin kullanımını kapsamaktadır ve herhangi bir reklamveren tarafından çerezlerin kullanılmasını kapsamamaktadır.

Reklam

İnternet sitemizde ve belirsiz süreli şekilde yayınlanacak olan basılı yayınlarda reklam ve işbirlikleri politikası türevlerine göre kimi farklılıklar gösterebilir. Bunun temel sebebi reklam ve işbirliği konusundaki tutumu değişkenlik gösterebilir. Bazı koşullara bağlı kalmak sureti ile Türkiye’de faaliyet gösteren reklam ve işbirliği konusunda bir arada olmak istemekte, işbu reklam politikası gereğince ve bu bağlamlar doğrultusunda önerilere açık olup, yine işbu politika gereğince hareket edileceğini temin etmektedir.