Kararmış meyve parçalarının ve kokmuş etlerin üzerini sarmış milyonlarca larva çoğu kişinin iştahını kaçıracak bir görüntü olacak hiç şüphesiz su götürmez bir gerçek, ama bu sinek yavruları yakın bir zaman diliminde besin zincirine girerek, sofralarımızdaki yerini alacağa benziyor gibi! Nitekim bu haberi doğrulayan bir de haber var ki; Güney Afrika’da bir şirket, deneme üretimi yaptığı bu alanda dünyanın en büyük sinek larvası çiftliğini kurmak için bir yıl önce faaliyete geçirmişti. Şimdilerde ise ABD, Fransa, Kanada ve Hollanda’da da tavuk, domuz ve balık besini olarak geniş çaplı böcek üretimine geçiliyor.

Geçmiş dönemde Hollanda’da yapılan “Dünyayı Besleyecek Böcekler” konferansına yüzlerce insan katılmıştı. Ve katılımcıların çoğu, yakın zamanda çiftlik hayvanlarını beslemede tahılların ve soya fasulyesinin yerini böceklerin alacağına inanıyor. Çünkü tavukların arada bir börtü böcek yediği oluyor ise de ilk kez geniş çaplı bir şekilde çiftlik hayvanlarına besin olarak böcek yedirilmesi planlanıyor. Peki, insanlar kendi besin ürünlerinin böceklerle beslenmiş olması fikrine hazır mı, değil mi?

Bu alternatif hayvan yemleri konusuna gelecek olur isek; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, nüfus artışı ve et ve balık talebinin artması sebebi ile 2050’de büyük baş hayvanlar için yüzde yetmiş daha fazla yeme ihtiyaç olacağını belirtiyor. Bu durum ile birlikte tarıma elverişli araziler ve balık stoklarına ekstra yük getirecek. Günümüzde avlanan balıkların üçte biri hayvan yemi olarak kullanılmakta ve besi hayvanlarının yemi ise giderek daha yüksek maliyetli hale gelmekte. Bu neden ile de alternatif hayvan yemleri önem kazanıyor.

Cape Town’da açılacak ticari larva çiftliğinde günde yirmi ton kadar larva ile yirmi ton gübre üretmesi hedefleniyor. Üç farklı tür sineğin larvalarını beslemek için farklı artık ürünler kullanılıyor ve bunlar gıda artıkları, gübre, mezbaha artıkları gibi alışık olmadığımız bir dizi yeni terim ortaya çıkıyor. Dişi ve erkek sinekler dev konteynerlerde üretildikten sonra yumurtaları çıkarılıp bu maddeler ile karıştırılıyor. Bir kilo sinek yumurtası üç gün içinde üç yüz seksen kilo larvaya dönüşüyor. Kurutulan larvalar öğütülerek nitrojen bakımından zengin gübreye dönüştürülüyor. Ve bu ürün Güney Afrika’da tavuk ve balık yemi olarak tescil edildi. Şirket mezbaha atığı ürünlerle beslenen demir bakımından zengin larvaların da domuz yemi olarak kullanılması için onay bekliyor.

Tabii bir de yasal engeller ortaya çıkıyor. Böylece bazı ülkelerdeki yasalar bugün için bu tür girişimleri engelliyor. Avrupa Birliği’nde böcekler, geleneksel hayvancılık kapsamına giren hayvanların tabi tutulduğu kurallara tabi. Bu da kısaca; proteinler pet hayvanlarına yedirilebilir, ama insan tüketimi için ayrılan hayvanlara yem olarak verilemez kanısını savunuyor. Ayrıca çiftlik hayvanlarının mutfak artıkları ve gübre ile beslenmesi de yasak!

Peki, tüketiciler larva ile beslenmiş hayvanların etini yeme konusuna nasıl bakıyor? Çoğu insanın bunu önemsemeyeceği tahmin ediliyor olsa da, bu yönelimin savunucuları, tavuk ve balıkların doğal yaşamlarında da böcek yediklerine dikkat çekerek larva yetiştirmenin önümüzdeki on beş yıl içerisinde büyük bir sektör haline geleceğini vurguluyor!