Yayın İlkeleri

 

 

Komplike Dergi’nin yayın ilkeleri, internet sitesini, matbu ve dijital dergiyi, Komplike Medya Grubu çatısı altında yayın ve medya alanında faaliyet gösteren tüm alt kuruluşlarını bağlamaktadır. Buna göre; yöneticileri ve çalışanları her türden çıkar ve nüfuz ilişkilerinin dışında kalmaya özen gösterir. Yönetici ve çalışanları herhangi bir siyasi partiye üye ise, Komplike Medya Grubu faaliyetleri ile siyasi çalışmalarını ayrı tutması gerekir. Bu konu özelinde siyasi propaganda gerçekleştiremez ve herhangi bir siyasi parti içerisindeki konumlarını veya faaliyetlerini bu yayınla ilişkilendirmezler.

Yönetim bireyleri/çalışanları hiçbir şekilde belge veya fotoğraf elde etmek için kimseye para teklif edemez, para teslim alamaz ve para veremez. Yayın içerisindeki yer alan hiçbir metin, yazarın bilgisi ve yayının direktörlerinin onayı olmaksızın kati suretle iktibas edilemez. Kâr amacı güdecek ve bundan çıkar sağlayacak hediyeleri kabul edemez. Yönetim bireyleri/çalışanları hiç kimseye özel bir ayrıcalık gösteremez. Övgü amaçlı yayın yapamaz. Tarafsızlık ve gerçekçilik ilkesinin zedelenmesine izin verilmez. Diğer yayınların yöneticileri, farklı yayın organları veya kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütebilir, fakat işbirliklerinde belirtilen bu ilkelere aykırı davranamazlar.

Yayınımızda hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançlar özelinde bireyleri kınama ya da aşağılama girişiminde bulunamaz. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı, genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsacak yada incitecek bir metin sunamaz; ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edemez ve kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer veremez. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapamaz ve saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir gerekliliği yoksa sunulamaz; yasaların suç saydığı eylemler, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfedemez. Bu maddelerin yanı sıra yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyar.

Televizyon, radyo programlarına konuşmacı olarak çağrılan veya basına demeç veren çalışan ve yazarlar, kurumsal kimliği zedeleyici üslupla konuşmaz ve yazmazlar. Komplike Medya Grubu’nun tüm sorumluluğu imtiyaz sahibine aittir. Yine imtiyaz sahibinin görevlendirdiği/görevlendireceği kişiler tarafından temsil edilebilir. Bunun dışında hiç kimse Komplike Dergi’nin adını kullanarak faaliyette ve temsil iddiasında bulunamaz. Buna göre Komplike markası Komplike Medya Grubu’nun izni dışında herhangi bir ticari faaliyet için kullanılamaz.

Buna göre, ülkü ve ideallerimiz doğrultusunda benimsemiş olduğumuz tüm yayın ilkeleri, bireyleri zihinsel bir yolculuğa çıkarmayı amaçlar; bu sayede, fikirler ve ideolojiler arasında köprü görevi görmeyi hedefler. Evrensel insan haklarını, ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alır. Bu konuda sorumlu yayıncılık örneği göstermeye önem verir. Toplumu şiddete, etnik ayrımcılığa sevk edecek veya bireyleri sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet, bölge farkı gözeterek kin ya da düşmanlığa yöneltecek şekilde bir içerik üretimi ile yayın yapmayı reddeder ve nefret duyguları oluşturacak, korkuya, kaosa, düşmanlığa neden olacak içerikler yayımlamaz. Başta çocuklar olmak üzere, tüm bireylere karşı azami hassasiyet göstererek, şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici bir nitelik olmamasına dikkat eder. Objektif verilere dayanan yayınlar hazırlar.İnsan haklarına aykırı jargonları, seksist tanım, imaj ve imaları reddeder. Toplumsal fayda ve dayanışma değerlerini önemseyerek sansasyonel içeriklere kati surette yer vermez.

Şirket Politikası
Komplike Dergi, düşünsel alışverişin, bilginin, yorumun gücünü önemseyerek; düşünce tarzını öğrenilir kılmayı hedefler. Bu çerçevede gelişmeye, geliştikçe de geliştirmeye önem verir. Yayın ilkeleri gereği; bilgileri ayrıştırarak sorunu oluşturan ögeleri göz önüne almakta, analitik çalışmalar ışığında sonuca varmak için yürütülen sistematik düşünme tarzını savunmaktadır. Bu ölçütte aktüalite, bilim, ekoloji, felsefe, gezi, kültür, mitoloji, müzik, psikoloji, sağlık, sinema, sosyoloji, tarih ve teoloji odaklı dijital/yazılı formatta yayım yapan objektif bir yayın kaynağıdır. İçerisinde yaşadığımız kültürel çevre her birimiz için bir dünya algısı oluşturma ve bilinçlenme sürecinde birinci derecede etkileyici/belirleyici faktör olmaktadır. Bizler bunun bilincinde olarak, benimsediğimiz ilkelerin ışığında hep birlikte elimizden geldiğince açmaya çalıştığımız bu yolda ilerlemeye, kargaşa içerisinde düzeni korumaya, farkındalık yaratmaya, evrensel materyal üretmeye ve üretileni desteklemeye çalışmaktayız. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, tamamlayıcı ve aydınlatıcı bir üslup benimseyerek, yazınsal üretimlerin dışındaki tüm diğer konu başlıklarının mutlak bir biçimde kişisel yorumlar en aza indirgenmiş şekilde yayına hazırlanmasını doğru buluyor; ele alınan konulara dair yaklaşımların etik, verilen bilgilerin kesin, araştırmaların bilimsel veriler ile beslenmesini ve içerik üretiminin tamamlanması hedefliyoruz. Ekibimizdeki tüm bireyler ile sürdürülebilir bir bilgi platformu yaratmak amacıyla analitik bir yayın politikası benimsiyor ve bu sorumluluğa uygun bir şekilde hareket ediyoruz.

Fikri Mülkiyet
Üçüncü şahıs fikri mülkiyetine devredemez ve bu tür varlıklarla ilgili tüm hak, unvan ve menfaat yalnızca Komplike Medya Grubu ile kalacaktır. Komplike Dergi, Komplike Dergi logosu ve internet sitemiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları ve grafikler Komplike Medya Grubu’na ait tescilli ticari markalardır. İnternet sitemiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü kişilerin ticari markaları olabilir. İnternet sitemizi kullanmanız, size Komplike Medya Grubu veya üçüncü taraf ticari markalarını çoğaltmak veya başka şekilde kullanmak için hiçbir hak veya lisans vermemektedir.

Telif Hakkı İhlali
İnternet sitemizde yer alan içerikler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun teminatı altındadır. Komplike Medya Grubu, başkalarını fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeye davet ettiği için başkalarının fikri mülkiyet haklarına da saygı duymaktadır. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir. Yayınımızda yer alan metinlerin korunduğu ve yayınlandıktan sonra hukuki bir talep olmadığı sürece yayımdan kaldırılamayacağını belirtir; tabi olduğu yasal yükümlülükler dolayısıyla ancak hukuki süreç sonrası yayından kaldırılabileceğinin bilinmesini isteriz. Aksi halde yasal sorumluluk ve basın yayın ilkeleri gereği ve yine tabi olduğu kanunlar geçerlidir. Ve bu sebepten ötürü yayımlanan metinlerin internet sitemizden ve yer alıyorsa dijital ya da basılı edisyonundan yayımdan kaldırılması  mümkün değildir.

Yazınsal üretimlerimizin tümü yazarlarımız tarafından kaleme alınıyor olsa da 5651 sayılı yasa gereği internet sitemizde yer alan şüpheli yayınlara yönelik olarak “uyar ve kaldır” prensibi ile hareket edeceğini de ayrıca belirtmek isteriz. Herhangi bir metin/makaleden dolayı rahatsızlık yaşayan, telife konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal hakların çiğnendiğini düşünen hak sahipleri, meslek birlikleri, kurum ya da kuruluşlar tarafımıza ulaşabilir. Şikayet ve talepleriniz hukuk danışmanlarımızca incelenecek ve ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden derhal kaldırılacaktır. Buna istinaden, internet sitemizde yer alan veya bağlantı verilen malzemenin telif hakkını ihlal ettiğine inanıyor iseniz, uyarınızın haklı ve gerekli olduğuna kanaat getirilen her durumda, hak ihlaline neden olan materyali kaldırarak veya hak ihlalinde bulunan materyal ile olan tüm bağlantıları devre dışı bırakarak bu uyarılara cevap verilecektir. Uygun koşullar altında ziyaretçinin kuruluşumuzun veya başkalarının telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda, ziyaretçilerimizin internet sitemizde yer aldığı bahsi geçen materyalin yayında olmasını ve yayımlanmasını sona erdirir. Böylesi bir fesih durumunda Komplike Medya Grubu bu yükümlülüğe sahiptir.

Tazminat ve Hukuki Bilgilendirme
Komplike Medya Grubu, emekçileri, tedarikçileri ve lisans verenler, ticari imkânlar, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal edilmemesi gibi garantileri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde açık veya zımni herhangi bir garantiyi reddeder. Ne Komplike Medya Grubu ne de tedarikçileri ve lisans verenler, internet sitesinin hatasız olacağı veya erişiminin sürekli olup kesintiye uğramayacağı konusunda herhangi bir garanti vermektedir. Yine işbu bilgilendirme maddesi ile emekçilerini, tedarikçilerini, lisans verenlerini ve bunların ilgili direktörlerini, etik olmayan internet sitesi kullanımları sonucunda tehdit unsuru sayılabilecek/doğurabilecek bir ihlal halinde, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, yükümlü şahıs ve/veya şahıslara yaptırım uygulamaktan, bu yaptırımlar neticesinde tüm talep ve giderlerden sorumlu tutmaktan, herhangi bir hukuki süreç başlangıcından ve/veya sonraki süreçlerde gelişen olası durumlardan dolayı tüm yasal haklarını savunacağını beyan eder ve de ihlal durumunda işbu bilgilendirme gereğince hareket edileceğini bildirir.

Veri Politikası
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince Komplike Medya Grubu olarak kişisel verilerinizi güvenliği konusunda azami özeni göstermekteyiz. KVKK kapsamında sizleri bilgilendirmek isteriz. KVKK uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Bu bağlamda işbu sayımla sınırlı kalmamak kaydıyla size daha iyi hizmet verebilmek, istatiksel çalışmalar yapabilmek, reklam ve pazarlama faaliyetimizi yürütebilmek adına; adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz ve doğum yeriniz, telefon numaranızın, resim, görüntü ve ses kaydınız, IP adresiniz, elektronik posta adresiniz, sosyal medya hesapları üzerinden bağlanılması durumunda o kanala ait bilgileriniz başta olmak üzere kullanıcı olarak kişiliğinizle doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanan her türlü kişisel bilgileriniz kişisel veri sıfatıyla KVKK kapsamında tarafımızca saklanacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz; Komplike Medya Grubu ve ona bağlı doğrudan veya dolaylı bağlı olduğu grup şirketleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalanabilmeniz, müşteri ve izleyicilerimizi tanımak, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda tercihlerinizi ve kullanım alışkanlarınızı anlamak, buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, şirket stratejimizi belirlemek ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun sekiz ve dokuz numaralı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, her türlü yazılı, sözlü veya elektronik ortam üzerinden verdiğiniz beyan ve onaylarla toplanmakta ve KVKK’ın beş ve altı numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir.

Çerez Kullanımına İlişkin
Çerezler internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamamızı kullanmanız halinde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayar veya mobil uygulama kullandığınız cep telefonu, tablet içinde tanımlama dosyalarıdır. Tarafınıza daha iyi hizmet sunabilmek için iş bu Kişisel Verilerinizi kullanma koşullarına bağlı kalarak sitemizde gezinme bilgilerinizi saklamakta; üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz. Kalıcı çerez ve geçici çerez olmak üzere iki tür çerez bulunmaktadır. Kalıcı çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve geçerlilik süresi bitene kadar saklı kalmaya devam eder. Geçici çerez, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve internet sitemizde geçirdiğiniz süre boyunca aktif kalır daha sonra erer.

Çerezlerin bilgisayarınızda saklanmasını istemiyorsanız tarayıcınızın ayarlar kısmından çerez kullanım tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim ayarları tarayıcıdan tarayıcıya farklılık göstermekte ve modern tarayıcıların yardım menüleri altında çerezlere ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır. İşbu metin ile birlikte, paylaşmış olduğunuz isim, soy isim, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü yazılı ve görsel basına ilişkin beğeniler, fatura içerikleri, cep telefonu numarası, mail, IP adresi ve ikametgâh adres bilgileri ile kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanması; kişisel bilgilerinizin; tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, istatiksel bilgi oluşturulması amacıyla; otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek ve aynı amaçlara yönelik olarak; tüm Komplike Medya Grubu ile de paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.

Bu kişisel verileriniz satış pazarlama amaçlı tarafınızı bilgilendirme, kişi hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta, kargo yoluyla bildirimlerimizin ve ürünlerinizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, ilgili mevzuat hükümlerine riayet edilerek üçüncü kişi/kurumlarla paylaşılacaktır. Kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de rica edilebileceğini belirtmek isteriz.