Yayın İlkeleri

Komplike Dergi’nin yayın ilkeleri, internet sitesini, matbu ve dijital dergiyi, Komplike Medya Grubu çatısı altında yayın ve medya alanında faaliyet gösteren tüm alt kuruluşlarını bağlamaktadır. Buna göre; yöneticileri ve çalışanları her türden çıkar ve nüfuz ilişkilerinin dışında kalmaya özen gösterir. Yönetici ve çalışanları herhangi bir siyasi partiye üye ise, Komplike Medya Grubu faaliyetleri ile siyasi çalışmalarını ayrı tutması gerekir. Bu konu özelinde siyasi propaganda gerçekleştiremez ve herhangi bir siyasi parti içerisindeki konumlarını veya faaliyetlerini bu yayınla ilişkilendirmezler.

Yönetim bireyleri/çalışanları hiçbir şekilde belge veya fotoğraf elde etmek için kimseye para teklif edemez, para teslim alamaz ve para veremez. Yayın içerisindeki yer alan hiçbir metin, yazarın bilgisi ve yayının direktörlerinin onayı olmaksızın kati suretle iktibas edilemez. Kâr amacı güdecek ve bundan çıkar sağlayacak hediyeleri kabul edemez. Yönetim bireyleri/çalışanları hiç kimseye özel bir ayrıcalık gösteremez. Övgü amaçlı yayın yapamaz. Tarafsızlık ve gerçekçilik ilkesinin zedelenmesine izin verilmez. Diğer yayınların yöneticileri, farklı yayın organları veya kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütebilir, fakat işbirliklerinde belirtilen bu ilkelere aykırı davranamazlar.

Televizyon, radyo programlarına konuşmacı olarak çağrılan veya basına demeç veren çalışan ve yazarlar, kurumsal kimliği zedeleyici üslupla konuşmaz ve yazmazlar. Komplike Medya Grubu’nun tüm sorumluluğu imtiyaz sahibine aittir. Yine imtiyaz sahibinin görevlendirdiği/görevlendireceği kişiler tarafından temsil edilebilir. Bunun dışında hiç kimse Komplike Dergi’nin adını kullanarak faaliyette ve temsil iddiasında bulunamaz. Buna göre Komplike markası Komplike Medya Grubu’nun izni dışında herhangi bir ticari faaliyet için kullanılamaz.

Buna göre, ülkü ve ideallerimiz doğrultusunda benimsemiş olduğumuz tüm yayın ilkeleri, bireyleri zihinsel bir yolculuğa çıkarmayı amaçlar; bu sayede, fikirler ve ideolojiler arasında köprü görevi görmeyi hedefler. Evrensel insan haklarını, ulusal güvenlik ve kamu düzenini dikkate alır. Bu konuda sorumlu yayıncılık örneği göstermeye önem verir. Toplumu şiddete, etnik ayrımcılığa sevk edecek veya bireyleri sınıf, ırk, dil, inanç, cinsiyet, bölge farkı gözeterek kin ya da düşmanlığa yöneltecek şekilde bir içerik üretimi ile yayın yapmayı reddeder ve nefret duyguları oluşturacak, korkuya, kaosa, düşmanlığa neden olacak içerikler yayımlamaz. Başta çocuklar olmak üzere, tüm bireylere karşı azami hassasiyet göstererek, şiddeti özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açıcı, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyici, insan onurunu küçültücü, ayrımcılığı teşvik edici bir nitelik olmamasına dikkat eder. Objektif verilere dayanan yayınlar hazırlar.İnsan haklarına aykırı jargonları, seksist tanım, imaj ve imaları reddeder. Toplumsal fayda ve dayanışma değerlerini önemseyerek sansasyonel içeriklere kati surette yer vermez.

Şirket Politikası
Komplike Dergi, düşünsel alışverişin, bilginin, yorumun gücünü önemseyerek; düşünce tarzını öğrenilir kılmayı hedefler. Bu çerçevede gelişmeye, geliştikçe de geliştirmeye önem verir. Yayın ilkeleri gereği; bilgileri ayrıştırarak sorunu oluşturan ögeleri göz önüne almakta, analitik çalışmalar ışığında sonuca varmak için yürütülen sistematik düşünme tarzını savunmaktadır. Bu ölçütte aktüalite, bilim, ekoloji, felsefe, gezi, kültür, mitoloji, müzik, psikoloji, sağlık, sinema, sosyoloji, tarih ve teoloji odaklı dijital/yazılı formatta yayım yapan objektif bir yayın kaynağıdır. İçerisinde yaşadığımız kültürel çevre her birimiz için bir dünya algısı oluşturma ve bilinçlenme sürecinde birinci derecede etkileyici/belirleyici faktör olmaktadır. Bizler bunun bilincinde olarak, benimsediğimiz ilkelerin ışığında hep birlikte elimizden geldiğince açmaya çalıştığımız bu yolda ilerlemeye, kargaşa içerisinde düzeni korumaya, farkındalık yaratmaya, evrensel materyal üretmeye ve üretileni desteklemeye çalışmaktayız. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, tamamlayıcı ve aydınlatıcı bir üslup benimseyerek, yazınsal üretimlerin dışındaki tüm diğer konu başlıklarının mutlak bir biçimde kişisel yorumlar en aza indirgenmiş şekilde yayına hazırlanmasını doğru buluyor; ele alınan konulara dair yaklaşımların etik, verilen bilgilerin kesin, araştırmaların bilimsel veriler ile beslenmesini ve içerik üretiminin tamamlanması hedefliyoruz. Ekibimizdeki tüm bireyler ile sürdürülebilir bir bilgi platformu yaratmak amacıyla analitik bir yayın politikası benimsiyor ve bu sorumluluğa uygun bir şekilde hareket ediyoruz.

Fikri Mülkiyet
Üçüncü şahıs fikri mülkiyetine devredemez ve bu tür varlıklarla ilgili tüm hak, unvan ve menfaat yalnızca Komplike Medya Grubu ile kalacaktır. Komplike Dergi, Komplike Dergi logosu ve internet sitemiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları ve grafikler Komplike Medya Grubu’na ait tescilli ticari markalardır. İnternet sitemiz ile bağlantılı olarak kullanılan diğer ticari markalar, hizmet markaları, grafikler ve logolar diğer üçüncü kişilerin ticari markaları olabilir. İnternet sitemizi kullanmanız, size Komplike Medya Grubu veya üçüncü taraf ticari markalarını çoğaltmak veya başka şekilde kullanmak için hiçbir hak veya lisans vermemektedir.

Telif Hakkı İhlali
Komplike Medya Grubu, başkalarını fikri mülkiyet haklarına saygı göstermeye davet ettiği için başkalarının fikri mülkiyet haklarına da saygı duymaktadır. Hukuka, yasalara, telif ve kişilik haklarına saygılı olmayı benimsemiştir. 5651 sayılı yasa gereği internet sitemizde yer alan şüpheli yayınlara yönelik olarak “uyar ve kaldır” prensibi ile hareket eder. Herhangi bir metin/makaleden dolayı rahatsızlık yaşayan, telife konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal hakların çiğnendiğini düşünen hak sahipleri, meslek birlikleri, kurum ya da kuruluşlar tarafımıza ulaşabilir. Şikayet ve talepleriniz hukuk danışmanlarımızca incelenecek ve ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden derhal kaldırılacaktır. Buna istinaden, internet sitemizde yer alan veya bağlantı verilen malzemenin telif hakkını ihlal ettiğine inanıyor iseniz, uyarınızın haklı ve gerekli olduğuna kanaat getirilen her durumda, hak ihlaline neden olan materyali kaldırarak veya hak ihlalinde bulunan materyal ile olan tüm bağlantıları devre dışı bırakarak bu uyarılara cevap verilecektir. Uygun koşullar altında ziyaretçinin kuruluşumuzun veya başkalarının telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda, ziyaretçilerimizin internet sitemizde yer aldığı bahsi geçen materyalin yayında olmasını ve yayımlanmasını sona erdirir. Böylesi bir fesih durumunda Komplike Medya Grubu bu yükümlülüğe sahiptir.

Tazminat ve Hukuki Bilgilendirme
Komplike Medya Grubu, emekçileri, tedarikçileri ve lisans verenler, ticari imkânlar, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal edilmemesi gibi garantileri de kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde açık veya zımni herhangi bir garantiyi reddeder. Ne Komplike Medya Grubu ne de tedarikçileri ve lisans verenler, internet sitesinin hatasız olacağı veya erişiminin sürekli olup kesintiye uğramayacağı konusunda herhangi bir garanti vermektedir. Yine işbu bilgilendirme maddesi ile emekçilerini, tedarikçilerini, lisans verenlerini ve bunların ilgili direktörlerini, etik olmayan internet sitesi kullanımları sonucunda tehdit unsuru sayılabilecek/doğurabilecek bir ihlal halinde, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, yükümlü şahıs ve/veya şahıslara yaptırım uygulamaktan, bu yaptırımlar neticesinde tüm talep ve giderlerden sorumlu tutmaktan, herhangi bir hukuki süreç başlangıcından ve/veya sonraki süreçlerde gelişen olası durumlardan dolayı tüm yasal haklarını savunacağını beyan eder ve de ihlal durumunda işbu bilgilendirme gereğince hareket edileceğini bildirir.