Cоpyright Pоliсy

Telif Hakkı İhlal Durumlarını Bildirme

Telif hakkı sahibi veya temsilcisiyseniz ve herhangi bir Kullanıcı Etkileşiminin veya diğer içeriğin telif haklarınızı ihlal ettiğine inanıyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı olarak komplikedergi.com sağlayarak bir bildirim gönderebilirsiniz. e-postamızda:

1.1 İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili bir kişinin fiziksel veya elektronik imzası;

1.2 İhlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunan çalışmanın tanımı veya tek bir çevrimiçi sitede birden fazla telif hakkıyla korunan çalışmanın tek bir bildirim kapsamında olması durumunda, o sitedeki bu tür çalışmaların temsili bir listesi;

1.3 Hak ihlalinde bulunduğu veya ihlal faaliyetine konu olduğu iddia edilen ve kaldırılacak veya erişimi engellenecek olan malzemenin tanımı ve hizmet sağlayıcının malzemeyi bulmasına izin vermek için yeterli bilgi;

1.4 Adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta gibi hizmet sağlayıcının sizinle iletişime geçmesine izin verecek makul ölçüde yeterli bilgi;

1.5 Materyalin şikayet edilen şekilde kullanılmasına telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan.