Disclaimer

garantilerin reddi

yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde şunları açıkça anlıyor ve kabul ediyorsunuz:

1. komplikedergi.com hizmetlerini kullanımınızın riski size aittir. komplikedergi.com hizmetleri, bunlarla sınırlı olmamak üzere web siteleri, içerik, uygulama içi satın almalar, kullanıcı etkileşimi, komplikedergi.com hizmetlerinde bulunan tüm ürünler veya hizmetler ve buradaki tüm materyaller, bilgiler, yazılımlar, tesisler, hizmetler ve diğer içerikler “olduğu gibi”, “mevcut olduğu gibi” ve “tüm kusurlarıyla birlikte” sağlanır. yürürlükteki yasa uyarınca izin verilen en geniş ölçüde, komplikedergi.com satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme zımni garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni tüm garantileri reddeder. komplikedergi.com ve yan kuruluşları, bağlı kuruluşları, “kardeş kuruluşlar”, görevlileri, çalışanları, aracılar, ortaklar ve lisans verenler (toplu olarak, “komplikedergi.com tarafları”) aşağıdakilere ilişkin hiçbir garanti veya beyanda bulunmaz: (i) komplikedergi.com hizmetleri gereksinimlerinizi karşılayacaktır; (ii) komplikedergi.com hizmetlerini kullanımınızın kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olacağını; (iii) komplikedergi.com hizmetleri veya komplikedergi.com hizmetlerini kullanılabilir kılan sunucu, bunlarla sınırlı olmamak üzere, virüsler dahil olmak üzere herhangi bir zararlı bileşen içermez; (iv) komplikedergi.com hizmetlerini kullanımınızdan elde edilebilecek sonuçların doğru veya güvenilir olacağı; (v) komplikedergi.com hizmetler beklentilerinizi karşılayacak; ve (vi) yazılımdaki tüm hatalar düzeltilecektir.

2. komplikedergi.com, hizmetlerinde veya herhangi bir afişte veya diğer reklamda öne çıkan ve özellikle herhangi bir kayıp, hasar (gerçek, sonuçsal, cezai veya başka türlü), yaralanma, iddia, yükümlülük veya diğer nedenler için herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez yukarıdakilere dayanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir tür veya karakter. komplikedergi.com, sizinle üçüncü taraf ürün veya hizmet sağlayıcıları arasındaki herhangi bir işlemin tarafı olmayacak veya herhangi bir şekilde izlenmesinden sorumlu olmayacaktır.

3. komplikedergi.com, komplikedergi.com hizmetlerini kullanımınızın belirli herhangi bir yargı alanında ve komplikedergi.com özel olarak yasaya uygun olduğunu garanti etmez bu tür garantileri reddeder. komplikedergi.com hizmetlerine erişerek veya bunları kullanarak, faaliyetlerinizin komplikedergi.com hizmetlerine eriştiğiniz veya bunları kullandığınız her yetki alanında yasal olduğunu beyan ve garanti edersiniz.

sorumluluk sınırlaması

1. yasa tarafından yasaklanmadığı sürece, komplikedergi.com tarafları hiçbir durumda size karşı herhangi bir türde (doğrudan, dolaylı, doğrudan veya dolaylı olarak şunlarla ilgili olan arızi, özel, cezai veya sonuçsal hasarlar): (i) komplikedergi.com hizmetleri; (ii) içerik; (iii) uygulama içi satın almalar; (iv) kullanıcı etkileşimi; (v) komplikedergi.com hizmetlerini kullanımınız, kullanamamanız veya performansınız; (vi) sizin veya başka bir tarafın komplikedergi.com hizmetlerini kullanımıyla ilgili olarak komplikedergi.com tarafları veya kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bir soruşturmayla bağlantılı olarak alınan herhangi bir işlem; (vii) telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet sahipleriyle bağlantılı olarak alınan herhangi bir işlem; (viii) komplikedergi.com hizmetlerinin işleyişindeki herhangi bir hata veya eksiklik; veya (ix) herhangi bir güvenlik ihlali veya herhangi bir virüs, böcek, kurcalama, dolandırıcılık, hata, ihmal, kesinti, kusur, gecikme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kullanıcının bilgisayarına, mobil cihazına veya diğer ekipmanına veya teknolojisine gelebilecek herhangi bir hasar operasyon veya iletim, bilgisayar hattı veya ağ arızası veya herhangi bir diğer teknik veya diğer arıza, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kar kaybı, iyi niyet kaybı, veri kaybı, işin durdurulması, sonuçların doğruluğu veya bilgisayar arızası veya arızası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere öngörülebilir veya komplikedergi.com Taraflara, ister sözleşme, ihmal, katı sorumluluk veya haksız fiil (tamamen veya kısmen ihmalden kaynaklanmış olsun, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), tanrının eylemleri, telekomünikasyon arızası veya hizmetin çalınması veya imha edilmesi). komplikedergi.com tarafları hiçbir koşulda size veya bir başkasına karşı ölüm veya kişisel yaralanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kayıp, hasar veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır. yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır. komplikedergi.com taraflarının bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir talep için size karşı maksimum toplam sorumluluğu, sözleşmeden, haksız fiilden veya başka bir şekilde, 100 ABD dolarıdır. katı sorumluluk veya haksız fiil (sınırlama olmaksızın, tamamen veya kısmen ihmal, doğal afetler, telekomünikasyon arızası veya hizmetin çalınması veya yok edilmesi dahil). komplikedergi.com tarafları hiçbir koşulda size veya bir başkasına karşı ölüm veya kişisel yaralanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kayıp, hasar veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır. yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır. komplikedergi.com taraflarının bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir talep için size karşı maksimum toplam sorumluluğu, sözleşmeden, haksız fiilden veya başka bir şekilde, 100 ABD dolarıdır. katı sorumluluk veya haksız fiil (sınırlama olmaksızın, tamamen veya kısmen ihmal, doğal afetler, telekomünikasyon arızası veya hizmetin çalınması veya yok edilmesi dahil). komplikedergi.com tarafları hiçbir koşulda size veya bir başkasına karşı ölüm veya kişisel yaralanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kayıp, hasar veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır. yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır. komplikedergi.com taraflarının bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir talep için size karşı maksimum toplam sorumluluğu, sözleşmeden, haksız fiilden veya başka bir şekilde, 100 ABD dolarıdır. komplikedergi.com tarafları hiçbir koşulda size veya bir başkasına karşı ölüm veya kişisel yaralanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kayıp, hasar veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır. yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır. komplikedergi.com taraflarının bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir talep için size karşı maksimum toplam sorumluluğu, sözleşmeden, haksız fiilden veya başka bir şekilde, 100 ABD dolarıdır. komplikedergi.com tarafları hiçbir koşulda size veya başka birine karşı ölüm veya kişisel yaralanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kayıp, hasar veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır. yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlaması, geçerli yargı alanında yasaların izin verdiği en geniş ölçüde geçerli olacaktır. komplikedergi.com taraflarının bu sözleşme kapsamındaki, sözleşmeden, haksız fiilden veya başka türlü herhangi bir talep için size karşı azami toplam sorumluluğu 100 ABD dolarıdır.

2 bu sözleşmenin sorumluluğun sınırlandırılmasını, garantilerin reddini veya zararların hariç tutulmasını sağlayan her bir hükmü, bu sözleşme kapsamındaki riskleri taraflar arasında dağıtmaktır. bu tahsis, taraflar arasındaki pazarlığın temelinin temel bir unsurudur. bu hükümlerin her biri ayrılabilir ve bu anlaşmanın diğer tüm hükümlerinden bağımsızdır. bu bölümdeki sınırlamalar, herhangi bir sınırlı çözüm ana amacını yerine getiremese bile geçerli olacaktır.

3 komplikedergi.com‘in eylemlerinden veya ihmallerinden kaynaklanan herhangi bir hasar, kayıp veya yaralanmaya maruz kalmanız durumunda, size verilen zararların, varsa, onarılamaz veya yeterli olmadığını kabul edersiniz. komplikedergi.com taraflarının sahip olduğu veya denetlediği herhangi bir web sitesinin, hizmetin, mülkün, ürünün veya diğer içeriğin herhangi bir şekilde istismar edilmesini önleyen bir ihtiyati tedbir alma hakkı verirsiniz ve geliştirmeyi emretme veya kısıtlama hakkınız olmaz komplikedergi.com taraflarının sahip olduğu veya kontrol ettiği herhangi bir web sitesinin, mülkün, ürünün, hizmetin veya diğer içeriğin üretimi, dağıtımı, reklamı, sergilenmesi veya kullanılması.

4 komplikedergi.com herhangi bir üçüncü tarafın içeriğinden veya küçük düşürücü, saldırgan veya yasa dışı davranışından sorumlu olmayacağını ve yukarıdakilerden kaynaklanan zarar veya hasar riskinin tamamen size ait olduğunu özellikle kabul edersiniz.

5 hizmete erişerek, şu anda bilinmeyen veya şüphelenilmeyen iddialarla ilgili haklardan feragat ediyor olabileceğinizi anlıyorsunuz ve bu tür bir feragat uyarınca, avantajları okuyup anladığınızı ve burada açıkça feragat ettiğinizi kabul ediyorsunuz. california medeni kanununun 1542. maddesinin ve herhangi bir eyalet veya bölgenin herhangi bir benzer yasasının aşağıdakileri öngören: kendisi tarafından biliniyorsa, borçluyla anlaşmasını önemli ölçüde etkilemiş olması gereken ibranın yerine getirilmesi.

6 komplikedergi.com üçüncü şahısların eylemlerinden, içeriklerinden, bilgilerinden veya verilerinden sorumlu değildir ve bizi, müdürlerimizi, memurlarımızı, çalışanlarımızı ve acentelerimizi bilinen ve bilinen herhangi bir iddia ve zarardan muaf tutmuş olursunuz. bilinmeyen, bu tür üçüncü taraflara karşı sahip olduğunuz herhangi bir iddiadan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla bağlantılı olan.