Devralma Nedir?

Bu kılavuzda, devralmaların ne olduğunu ve gerçekleştirilebilecek bazı farklı yolları tartışacağız. Ayrıca başka bir şirketi devralmanın artılarını ve eksilerini ve devralmanızın başarılı olmasını nasıl sağlayacağınızı tartışacağız.

İşletme sahibiyseniz, 'devralma' terimini duymuşsunuzdur. tam olarak nedir? Devralma, bir şirketin başka bir şirketi satın alması ve operasyonlarının kontrolünü üstlenmesidir. Bu, birkaç farklı yolla yapılabilir, ancak amaç, satın alan şirketin kârını artırmaktır.

Takeover Definition

İş dünyasında devralma, bir şirketin (“hedef”) bir başkası (“alıcı”) tarafından satın alınmasıdır. Devralma, devralan işletmenin hedef şirkette %50'den fazla hisseye sahip olması ve böylece kontrolü ele geçirmesi durumunda gerçekleşir.

Genel olarak iki tür devralma vardır: dostane ve düşmanca. Dostane bir devralmada, hedef şirketin yönetim ekibi devralmayı kabul eder ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için devralan şirketle birlikte çalışır. Düşmanca bir devralmada, hedef şirketin yönetim ekibi satın almayı kabul etmez ve bunun gerçekleşmesini engellemeye çalışabilir.

Devralmalar, ihale teklifleri, varlık alımları ve hisse senedi alımları dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle tamamlanabilir. Kullanılan yöntem, genellikle hedef şirketin bulunduğu ülkenin yönetmelikleri tarafından belirlenir.

Devralmalar, şirketlerin hızla büyümesi ve pazar paylarını artırması için bir araç olabilir. Ayrıca patentler veya teknoloji gibi değerli varlıkları elde etmek için de kullanılabilirler. Bazı durumlarda, devralmalar bir rakibi pazardan çıkarma arzusuyla motive edilebilir.

Düşmanca devralmalar genellikle fırtınalıdır ve hedef ve satın alan şirketlerin yönetim ekipleri arasında çatışmalara yol açabilir. Dostça devralmalar genellikle daha sorunsuzdur ancak hedef şirketin çalışanları için değişikliklere neden olabilir. Devralma geçiren bir şirkette çalışmayı kabul etmeden önce araştırma yapmak önemlidir.

Devralma Türleri

Dost, düşmanca, ters, kurtarma, ve ters takla devralmalar.

 • Dostça bir devralma, hedef şirketin alıcı tarafından satın alınmayı kabul ettiği bir devralmadır. Bu tür devralma genellikle iki şirket arasındaki pazarlık yoluyla gerçekleşir.
 • Düşmanca devralma, hedef şirketin satın alınmak istemediği, ancak alıcının yine de bir teklifte bulunduğu bir devralmadır. Bu tür devralma genellikle, alıcının hedef şirketin hisselerini mevcut piyasa fiyatının üzerinde bir primle satın almayı teklif ettiği bir ihale teklifi yoluyla gerçekleşir.
 • Tersine devralma, daha küçük bir şirketin daha büyük bir şirketi satın almasıdır. Bu, daha küçük bir şirket, satın almak istediği büyük bir şirket belirlediğinde ve onu satın almak için teklifte bulunduğunda olabilir. Bu, büyük bir şirketin daha küçük bir şirketi satın alması ve ardından daha büyük şirketin operasyonlarını devralması durumunda da olabilir.
 • Kurtarma devralmaları, başka bir şirket bir şirketi iflastan kurtarmak için satın aldığında gerçekleşir. Bu tür bir devralma genellikle, bir şirket mali açıdan sıkıntılı olduğunda ve onu ayakta tutmak için gerekli kaynakları sağlayabilen daha büyük bir şirket tarafından satın alındığında meydana gelir.
 • Geri takla devralma, başka bir şirketi satın almak için teklifte bulunan bir şirketin anlaşmayı kabul etmemeye karar vermesidir. Bu, alıcının hedef şirketin fiyatına değmediğine karar vermesi veya düzenleyici ortamın değişip anlaşmanın tamamlanmasını zorlaştırması gibi çeşitli nedenlerle olabilir.

Devralma Nedenleri

Bir şirketin devralınması için birçok neden vardır.

İlk olarak, değerli bir kaynağın kontrolünü ele geçirmek için devralmalar yapılır: Bu, genellikle bir şirketin patentlerinin, teknolojisinin veya diğer değerli varlıklarının kontrolünü ele geçirmek için başka bir şirketi devraldığında ortaya çıkan durumdur.

İkincisi, olabilir. rekabeti ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler: Bir şirket kendi pazarındaki tek oyuncuysa, müşteriler için rekabet eden birden fazla şirkete göre daha yüksek fiyatlar talep edebilir ve daha fazla kar elde edebilir. Bir şirket, rakiplerini devralarak ve pazar lideri konumunu güvence altına alarak bu rekabeti ortadan kaldırabilir.

Üçüncüsü, devralmalar’ amaç yeni pazarlara açılmak olabilir: Bir şirket, aksi takdirde kendi başına girmekte zorlanacağı yeni bir pazara hızla girmek için başka bir şirketi devralabilir.

Ayrıca, bir şirket başka bir şirketi devralabilir. işini çeşitlendirmek ve herhangi bir ürüne veya pazara bağımlılığını azaltmak.

Son olarak, devralma teklifinin arkasındaki neden, hissedar değerini artırma amacı olabilir: Bir şirket, hisselerini artırmak için başka bir şirketi devralabilir’ değer. Bu genellikle, borcunu ödemek, hisseleri geri almak veya hisse fiyatını artıracak başka iyileştirmeler yapmak için satın alınan şirketin nakit ve varlıklarını kullanarak yapılır.

Bir Devralmanın Sonuçları

<

Bir devralma, hem kasıtlı hem de kasıtsız olarak bir takım sonuçlara yol açabilir. En belirgin sonuç, devralınan şirketin mülkiyetinde ve kontrolünde bir değişikliktir. Bu, yönetimde bir değişiklik, şirketin stratejisinde bir değişiklik ve faaliyetlerinde bir değişiklik de dahil olmak üzere bir dizi başka değişikliğe yol açabilir.

Devralma, aynı zamanda şirketin listeden çıkarılmasıyla da sonuçlanabilir. şirketin hisse senetlerinin likiditesini ve değerini etkileyebilecek borsadaki hisseleri. Ayrıca, devralmalar genellikle düşmanca olabilir ve çalışanların şirketten ayrılmasına, müşterilerin işlerini başka bir yere götürmesine ve tedarikçilerin şirketle iş yapmayı reddetmesine yol açabilir.

Tüm bu faktörlerin şirketin performansı ve hissedarları üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Eşitlik. Bazı durumlarda şirket iflas ilan etmeye bile zorlanabilir.

Devralmanın sonuçları genellikle şirket ve hissedarlar için olumsuzdur. Ancak, devralmanın faydalı olabileceği bazı durumlar vardır. Özellikle, şirket düşük performans gösteriyorsa veya zayıf bir yönetim ekibine sahipse, devralma performansı artırmaya da yardımcı olabilir. Devralma, şirkete çok ihtiyaç duyulan finansal kaynakları sağlayabilir.

Bir devralma teklifini destekleyip desteklememeye karar vermeden önce tüm potansiyel etkileri tartmak önemlidir.

Devralma ve Satın Alma

İki tür kurumsal devralma vardır: devralmalar ve devralmalar. İkisi arasındaki ayrım önemlidir çünkü hedef şirketin çalışanlarını, hissedarlarını ve müşterilerini etkileyebilir.

Bir devralmada, satın alan şirket genellikle pazar payını artırmak veya ürün tekliflerini genişletmek ister. Bu hedeflere ulaşmak için, satın alan şirket genellikle hedef şirketin faaliyetlerini kendi bünyesine entegre etmek için adımlar atar. Bu, yinelenen roller ortadan kaldırıldığı için bazı çalışanlar için işten çıkarmalar anlamına gelebilir. Aynı zamanda, edinen işletme kendi yönetim tarzını ve iş uygulamalarını hedef şirkete empoze ettiğinden, işin yürütülme biçiminde değişiklikler anlamına da gelebilir. Bazı durumlarda, satın alan, hedef şirketin operasyonlarını başka bir şehre veya ülkeye taşıyabilir.

Bir satın almada, satın alan şirket genellikle hedef şirketin faaliyetlerinden çok varlıklarıyla ilgilenir. Örneğin, bir şirket patentleri, müşteri tabanı veya teknolojik uzmanlığı için başka bir şirketi satın alabilir. Satın alan, yeni bir pazara stratejik bir girişi temsil ettiği için hedef şirketin markasıyla da ilgilenebilir. Bir satın alma işleminde, satın alan şirketin satın alınan işte büyük değişiklikler yapması gerekmediğinden, hedef şirketin çalışanları, hissedarları ve müşterileri genellikle çok az değişiklik görür.

Devralma ve devralma arasındaki temel fark, iki şirketin ne ölçüde entegre olduğudur. Devralmada, devralan şirket tipik olarak hedef şirketin faaliyetlerini kendi bünyesine entegre etmek için adımlar atar. Buna karşılık, bir satın almada, satın alan şirket genellikle hedef şirketin faaliyetlerinden çok varlıklarıyla ilgilenir. Gerçekleşen entegrasyon türü, hedef şirketin çalışanları, hissedarları ve müşterileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Şirketler, devralma veya devralma kararı verirken istenen sonucu, devralan şirketin finansal kaynaklarını ve düzenleyici ortamı dikkate almalıdır. İstenen sonuç, ne kadar entegrasyonun gerekli olduğunu ve hedef şirkette hangi değişikliklerin yapılacağını belirleyeceği için tipik olarak en önemli faktördür. Satın alan şirketin finansal kaynakları da önemlidir, çünkü şirketin hedef şirket için ne kadar ödeyebileceğini ve hedef şirketin operasyonlarını entegre etmek için ne kadar yatırım yapabileceğini belirleyecektir. Son olarak, bazı ülkelerde bir devralma veya devralmanın tamamlanmasını zorlaştıran veya imkansız kılan yasalar bulunduğundan, düzenleyici ortam dikkate alınmalıdır.

Örnekler

İşletme devralmalarına ilişkin bazı örnekler:

 • P&G&G&G’nin 2005 yılında Gillette'i başarılı bir şekilde satın alması;
 • Vodafone’un 2000 yılında Mannesmann'ı başarılı bir şekilde devralması;
 • Bill Ackman'ın Pershing Square Capital Management'ın ADP için 2016'daki düşmanca devralma teklifi
 • Marriott International'ın Starwood Hotels & 2016'da Resorts Worldwide Inc.;
 • Walt Disney Company'nin 2018/2019'da 21st Century Fox'u satın alması;
 • Microsoft'un 2016'da LinkedIn'i satın alması;
 • Nestlé'nin 2007 yılında Gerber Life Insurance'ı satın alması;
 • Johnson & Johnson'ın 2006'da Pfizer Consumer Healthcare'i satın alması.

Son Söz

Devralma, bir şirketin başka bir şirketi satın aldığı kurumsal bir eylemdir. Bir devralma dostça veya düşmanca olabilir. Dostane bir devralmada, hedef şirketin yönetim kurulu teklifi onaylar. Düşmanca bir devralmada, hedef şirketin yönetimi devralınmak istemez, ancak teklif sahibi doğrudan hedef şirketin hissedarlarına teklif verir. Devralmalar genellikle, teklif sahibinin mevcut piyasa fiyatının üzerinde bir primle hissedarlardan hisse satın almasını sağlayan bir ihale teklifi yoluyla yapılır.

Share