Doğrudan Yabancı Yatırıma (DYY) Giriş

Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY), herhangi bir küresel işletme için önemli bir konudur. Ancak DYY'yi bir seçenek olarak görmeden önce, bu stratejinin neyi içerdiğini ve şirketinizin büyümesine nasıl yardımcı olabileceğini anlamanız önemlidir. Bu kılavuz, bununla ilgili tüm gerekli bilgileri sağlayacaktır.

Doğrudan yabancı yatırım (DYY), bir ülkedeki bir şirketin veya bireyin başka bir ülkede bulunan ticari çıkarlara yaptığı yatırımdır. Bu, doğrudan yabancı yatırımcı için mevcut konumlarındaki operasyonları ve/veya faaliyetleri genişletmek için yapılabilir. Doğrudan yabancı yatırım, devlet tarafından kontrol edilmeyen bir şahıs, firma, şirket veya başka bir özel kuruluş olabilir.

DYY, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde müdahale için popüler bir stratejidir ve kalkınma yardımının ve ulusal ekonomi politikasının önemli bir parçasını oluşturabilir. DYY yabancı bir ülkeden geldiğinde ve yerel sanayi ile rekabet ettiğinde, doğrudan dış yatırım (EDI) olarak kabul edilebilir. Ve doğrudan yabancı yatırım kendi ülkesinden geldiğinde, doğrudan iç yatırım (IDI) olarak kabul edilir.

Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) nedir?

Doğrudan Yabancı Yatırım nedir?

Doğrudan Yabancı Yatırım Yatırım (DYY), bir ülkede yerleşik bir şirketin, başka bir ülkedeki mevcut bir şirketin kontrol hissesini (genellikle %50'den fazla) edindiği süreçtir. Genellikle uluslararası ticari işbirliği veya sınır ötesi yatırım ile eş anlamlı olarak kullanılır.

Doğrudan yabancı yatırım, kendi ülkesinde değil, bir ülkede iş yapmaya yetkili herhangi bir kişi veya firma tarafından yapılabilir. Doğrudan yabancı yatırımcının doğrudan yabancı yatırım için temel motivasyonu, doğal kaynakları satın almak, yeni iş kurmak, varlık edinmek veya araştırma ve geliştirmeye dahil olmak dahil olmak üzere başka bir ülkenin pazarlarına mal veya hizmetlerle ayrım gözetmeden erişim sağlamaktır. .

Doğrudan yabancı yatırım, yerel bir yan kuruluş satın alma, ortak girişimler, birleşmeler ve farklı ülkelerdeki mevcut firmalar arasındaki satın almalar gibi diğer ticari işlemleri de içerir.

Doğrudan yabancı yatırım, genellikle her iki şirket için de sermaye veya servet artışıyla sonuçlanır. yabancı yatırımcı ve ev sahibi ülke. Ana şirket, bağlı şirketin yöneticilerini ve yönetim kurullarını seçmesine izin verebilir, bu da şirketi kontrol etmelerini sağlayarak daha iyi performans sağlar.

DYY Türleri

Birkaç ana tür vardır. dikkate değer doğrudan yabancı yatırım oranı.

  • Yatay DYY

Yatay DYY, bir ülkeden bir veya daha fazla firmanın başka bir ülkenin topraklarında ticari faaliyetlerde bulunduğu bir DYY şeklidir. Tek yönlü olarak oluşabilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirket, o ülkedeki tüketiciler için mal üreten bir yan kuruluş kurarak Rusya'da yatırım yapabilir. Karşılıklı olarak da gerçekleşebilir. Örneğin Rusya merkezli iki şirket birbirinin anavatanına yatırım yapabilir. Yatay DYY, daha düşük tarifelerin faydalarını ve kaynaklara daha iyi erişim sağlar. Aynı zamanda ana şirketler ile yurtdışında bulunan yan kuruluşları arasındaki doğrudan yabancı yatırım olarak da görülebilir.

  • Dikey DYY

Dikey Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY), şu durumlarda gerçekleşir: bir firma, bir ülkedeki bir mal ve/veya hizmetin üretim araçlarını, aynı ürün veya hizmeti başka bir ülkeye satmak için satın alır ve kontrol eder. Bu, teknoloji veya marka lisansı kullanılarak yapılır.

  • Konglomera DYY

Konglomera teorisi, ABD'li bir iş tarihçisi olan Alfred Chandler tarafından geliştirildi. Yirminci yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük holding şirketlerinin evrimini açıklıyor. Konglomeralar, tek bir çatı altında birçok farklı iş türüne sahip çeşitlendirilmiş bir şirket türüdür. Konglomera modeli Avrupa'da, özellikle İngiltere ve Fransa'da çok sık kullanılmaktadır. Ancak, holding ilkeleri Avrupa'nın diğer bölgelerinde çok yaygın değildir. Holding modeli, bir birimin başarısız olması durumunda riski yayma ve kayıpları en aza indirme yeteneği nedeniyle dünya çapında ün kazanmaya devam etmiştir.

Konglomera modeli çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin, bir işletme birçok farklı birimin maliyet tasarruflarını bir araya getirerek bir holding oluşturduğunda veya büyük şirketler grubu başka bir holdinge değer katabildiğinde değer katabilir.

Holding modeli, bir bütün olarak holdingin değerine değil, parçalarının değerine önem verdiği için operasyonel değil finansal avantaja odaklanır. İki tür çakıltaşı vardır: dengeli ve dengesiz çakıltaşı. Dengeli bir holdingin birkaç işletmeden oluşan bir grubu vardır, dengesiz bir holding ise yalnızca bir tür işletme içerir.

Doğrudan Yabancı Yatırım ve Yabancı Portföy Yatırımı

DYY, başka bir ülkede yerleşik bir kuruluş tarafından bir ülkedeki bir işletmedeki mülkiyeti kontrol etme yatırımıdır. Yatırımcı birey veya firma olabilir ve amacı kapasite geliştirme, iş bağlantıları kurma veya piyasaya erişim elde etme olabilir. Doğrudan Yabancı Yatırım, bir ülkedeki doğrudan yabancı yatırımcının üretim sahipliğini artırdığı ve yatırım sürecini kontrol ettiği için stratejik öneme sahip olabilir. DYY, Yabancı Portföy Yatırımından (FPI) farklıdır, çünkü DYY, yatırımcının yatırım yaptıkları şirket üzerinde yönetim kontrolüne sahip olduğu bir yatırımı ifade eder. FPI'nin aksine, bir yatırımcı yatırımları veya ihraç eden şirketleri aktif olarak yönetmez. yatırımlar. Varlıklar veya işletmeler üzerinde doğrudan kontrolleri yoktur.

DYY'nin Artıları ve Eksileri

Doğrudan Yabancı Yatırım, küresel ekonomik sistemin önemli bir parçasıdır. Yabancı yatırımcılar’ nereye yatırım yapılacağına ilişkin kararlar genellikle üç faktöre bağlıdır: belirli bir ülkede mal veya hizmet satmak, ucuz işgücü satın almak ve bilgi ve teknoloji transferi için fırsatlar olup olmadığı. Bu koşulları sağlayan ülkeler ev sahibi ülkelerdir. Bunları sağlamayan ancak mal ve hizmetler için büyük bir talebi olan ülkelere hedef ülkeler denir. Doğrudan yabancı yatırım, bilgi, teknoloji, para ve yönetim becerilerini aktararak ev sahibi ve hedef ülkeler arasındaki farkı kapatmanın bir yoludur.

Bu arada, DYY, eğer vatandaşlar arasında artan işsizlik seviyelerine yol açarsa, ev sahibi ülkenin ekonomik istikrarını baltalayabilir. Bazı gelişmekte olan ülkelerde işsizlik zaten kritik seviyelerde. Daha da artan işsizlik, yerel toplulukların istikrarsız hale gelmesine neden olabilir. Ayrıca, artan işsizlikle birlikte milli gelir de azalmakta ve bu da hükümetler için vergi gelirlerinin azalmasına yol açmaktadır. Hükümetler, kayıp vergi gelirini telafi etmek için kalan istihdam edilen vatandaşlar üzerinde vergileri artırmaya zorlanabilir. Bunun yansımaları, ekonomi üzerinde büyük bir yüke neden olabilir ve söz konusu ülkenin ihracatı için küresel rekabet gücünü azaltabilir.

Sonuç olarak, hükümetler, işsizliği artırması muhtemel olan doğrudan yabancı yatırımları caydırmaya çalışabilirler. yabancı şirketler yerli işçi çalıştırıyor. Yabancı şirketler, hükümetin gücünü ihlal etmekten korkan bazı ev sahibi hükümetler için de bir tehdit oluşturuyor.

Sonuç

Doğrudan yabancı yatırım (DYY), yatırım yapan yabancı şirketlerin eylemidir. diğer ülkelerdeki işletmelerde. Hisse senedi sahipliği olmadığı için doğrudan yabancı yatırımlar portföy yatırımları gibi değildir. Bunun yerine, şirketin mülkiyetinin ve karar verme yeteneklerinin bir kısmının fiili mülkiyeti vardır. Doğrudan yabancı yatırımlar hem ev sahibi hem de ev sahibi ülke için büyük ekonomik faydalar sağlayabilir. Onlar da dış ticaretin olmasının nedenidir. Doğrudan yabancı yatırım 1950'den beri istikrarlı bir artış gösteriyor ve özellikle zenginliğin arttığı gelişmekte olan ülkelerde üstel bir oranda büyümeye devam etmesi bekleniyor.

Share