Finans Sektörü Düzenleme Kurumu (FINRA) Nedir?

Yatırımcıların çıkarlarının korunması gerekiyorsa, finans dünyasında düzenleyici kurumlara duyulan ihtiyaç küçümsenemez. Özel bir finansal düzenleyici kurum olan FINRA'nın neyle ilgili olduğunu anlamak için burada bir kılavuz var.

Toplumdaki herhangi bir sektörde makul etik standartları sürdürmek için, her ulusun hükümeti ya düzenleyici kurumlar kurar ya da bu sektörlerin işlerini kontrol etmek için halihazırda kurulmuş düzenleyici kurumlara yetki verir. Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), Amerikan finans sisteminin işlerini denetlemek ve düzenlemek için hükümet organı tarafından yetkilendirilmiş özel bir düzenleyici kurumdur.

En son ABD hükümeti olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) düzenleyici kurum, FINRA'yı destekler ve güçlendirir.

SEC, FINRA'yı, Amerika'daki brokerler ve broker-dealer firmaları üzerinde standartlar belirleme ve kuralların uygulanmasına odaklanmak için birincil görevle görevlendirdi. Sektör, temel olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki brokerlerin performanslarını inceleyen bir denetçi görevi görüyor.

İnsanları servetleriyle kandırmaya çalışan dolandırıcıların oranı arttıkça, manipülatif operasyonlar ve kötü uygulamalar finans sektöründe yaygın hale geldi. son yıllarda sürekli olarak önemli bir yükselişte.

FINRA gibi bir özdenetim kurumunun varlığı bu tür kötü uygulamaları azaltmakta ve yatırımcıların piyasadaki çıkarlarını korumaktadır. FINRA, denetlediği aracı kurumların ve kayıtlı menkul kıymet temsilcilerinin hacmi bakımından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük özdenetim firmasıdır. 2021 ortası itibariyle sırasıyla 3.700 ve 63.000'den fazlaydı.

FINRA'nın Tarihi

FINRA'nın evrimi 2007'nin ortalarında başladı. O zaman, FINRA, National Association of Securities Dealers, Inc. (NASD) ve New York Stock Exchange (NYSE) arasında bir birleşme olarak geldi.

NASD, 1938 Maloney altında kurulmuş özel bir düzenleyici kurumdu. 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Kanununda yapılan değişiklikler. SEC tarafından da yetkilendirilmiştir ve üyelerinin faaliyetlerini denetlemekten ve izlemekten sorumluydu.

FINRA, NASD'nin halefi haline geldi, bu nedenle her iki kurum da benzer düzenleyici yetkilerle kurulmuştur.

FINRA’s Faaliyeti

Daha önce de belirtildiği gibi, finansal piyasadaki düzenleyici kurumların özü fazla vurgulanamaz. Piyasaya birçok fayda sağlıyorlar ve tüccarlar, özellikle yatırımcılar için güvenli hale getiriyorlar. FINRA'nın birçok sorumluluğu, bazıları aşağıda açıklanan çeşitli şekillerde piyasaya hizmet vermektedir.

  • Komisyoncular için kurallar uygulamak ve standartlar belirlemek

FINRA, komisyoncular ve komisyoncu-bayi firmalar için kuralların oluşturulmasından ve uygulanmasından öncelikle sorumludur. Kuruluş, müşterilere hizmet sunmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm brokerlerin lisanslı ve kayıtlı olmasını sağlar.

FINRA, brokerleri piyasada doğrulanmaları ve meşrulaştırılmaları için gereken etik standartlar konusunda eğiten bir platform sağlar. Böylece onlar için yeterlilik sınavları da yapar. Yeterlilik sınavlarını geçebilen komisyoncular, piyasada kalabilmek için sürekli eğitim gereksinimlerini yeterince karşılamalıdır.

  • Denetim komisyoncuları’ operasyonlar ve kötü uygulamaları tespit etme

FINRA, brokerler arasında etik standartlarını korumak için, brokerlerin piyasadaki faaliyetlerini izleme, denetleme ve denetleme sorumluluğunu da üstlenir.

SEC, FINRA'yı brokerlerin denetimini kolaylaştırmak için gerekli olan yeterli altyapıyla yetkilendirmiştir. Bu şekilde FINRA, yatırımcıların çıkarlarını korumak için brokerler arasındaki kötü işlemleri kolayca tespit edebilir. FINRA, manipülatif işlemleri kolayca tespit edebilmek için işlemlerin çoğunu işler.

  • Kötü operasyonların görevden alınması ve disiplin altına alınması

Disiplin işlemleri için herhangi bir hüküm yoksa, kurallara uyumu sürdürmek neredeyse imkansız olacaktır. FINRA'nın komisyoncular arasında kötü operasyonlar olduğunu tespit ettiği durumlarda, kurum bu tür eylemlere karşı disiplin işlemleri yapar.

Kovuşturma korkusu kötü niyetli eylemleri büyük ölçüde azaltacaktır. FINRA’nın yatırımcıları koruma hedeflerine ulaşmak için çok iyi bir önlem’ ilgi alanları.

FINRA, uymayan brokerleri çeşitli şekillerde cezalandırır. Bazen vücut para cezası verir veya kanunları çiğneyenleri askıya alır. Ayrıca, diskalifiye edilmeye layık görüldüğü takdirde kurallarına aykırı davranan brokerleri diskalifiye etme yetkisine de sahiptir. Dahası, bazı durumlarda FINRA, kötü operasyon vakalarını SEC'e veya diğer bazı düzenleyici kurumlara devreder.

FINRA'nın finansal piyasaya karşı yükümlülüklerine ek olarak, kurum yatırımcılar arasındaki anlaşmazlıkları da çözer. elverişli bir pazar ortamını sürdürmek için.

FINRA ile Uyumlu Kalmak

Daha önce de belirtildiği gibi, FINRA, piyasadaki katı düzenlemelerini takip ederek yatırımcılar için piyasayı oluşturmayı amaçlamaktadır. FINRA'nın üstlendiği pek çok sorumlulukla, kurum finans piyasasında şeffaflığı ve güvenliği kolaylaştırır.

Dolayısıyla, brokerlerin FINRA tarafından sağlanan kurallara uyması zorunludur, aksi takdirde sektör tarafından cezalandırılabilir.

Organ, brokerler ve firmalar için FINRA tarafından uygulanan kurallar hakkında onları güncellemeleri için bir eğitim platformu sağlar. Özellikle ayarlama durumlarında düzenleyici kuruma uyumu sürdürmek için ilgili üyelerin FINRA'nın kuralları konusunda güncel kalması gerekmektedir. FINRA'nın düzenlemelerine bağlı kalmalarına yardımcı olmak için brokerler ve komisyoncu-bayi firmaları tarafından konuşlandırılabilen başlıca araçlar, kağıtsız belge ve eFileCabinet'tir.

FINRA vs SEC

The Financial Sektör Düzenleme Kurumu (FINRA) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), neredeyse benzer işlevlere sahip iki ayrı kuruluştur.

FINRA, SEC altında kurulmuş bir düzenleyici kurumdur. Bu nedenle FINRA, SEC'e tabidir ve SEC tarafından yetkilendirilir. FINRA ayrıca SEC'in oluşturduğu düzenlemeleri de uygular. FINRA bir sivil toplum kuruluşudur, SEC ise onu denetleyen resmi bir düzenleyici kuruluştur.

Finans Sektörü Düzenleme Kurumunun Faydaları

FINRA, ayrıcalıklı adalet odaklı işlevleriyle, menkul kıymetler piyasasına girmek isteyen yatırımcılar için en faydalıdır. Sadece aracılar için değil yatırımcılar için de eğitici bir platform sağladığı için yatırım ve güvenlik güvenliği için çok güvenilir bir kaynaktır.

Daha da ilginci, FINRA temel olarak potansiyel yatırımcıların kendilerini harekete geçirecek akıllı yatırım kararları almalarına yardımcı olur. daha az riske.

Finra, yatırımcılara manipüle edilmiş fonları geri alma olanağı sağlar. Soruşturma ve disiplin yetenekleriyle, kurum, tespit edildiğinde kötü operatörlerden manipüle edilmiş fonları geri alma potansiyeli sağlar.

Ayrıca FINRA, yatırımcılar için kişisel ikincil bağırsak kontrolü işlevi görebilecek bir mekanizma sağlar. Bunu, potansiyel yatırımcıların yatırım dünyasını anlamak için yardıma ihtiyaç duyduklarında danışmaları için ücretsiz olarak sağladığı yardım hattıyla mümkün kılmıştır.

Sonuç

FINRA, dünyada çok önemli bir kuruluş olduğunu kanıtlamıştır. Finansal market. Kamunun finansmanını çok iyi bir şekilde güvence altına alma yeteneği, potansiyel yatırımcıların zihninde güven oluşturmuştur.

Uyumlu koşulları brokerler ve ilgili firmalar için stresli görünse de, brokerlere büyük faydalar sağlar. ve yatırımcılar.

Finansal piyasada kendilerine herhangi bir yasal işlem yapmadan yer edinmek isteyen brokerler ve firmalar FINRA'ya kaydolmalı, koşullarını anlamalı ve yeterlilik sınavlarını geçmelidir. Bu firmaların mümkün olan her şekilde kurallar konusunda güncel kalmaları da önemlidir.

SEC, FINRA'ya karşı şikayet vakalarını denetler ve gerekirse sektör düzenlemelerini yapar.

Share