Yeşil Yatırıma Giriş

Yeşil yatırım, yatırım dünyasında yükselen bir trend. Doğal çevreyi olumlu yönde etkileyen iş uygulamalarını desteklemeyi amaçlar. Bu kılavuzda, yeşil yatırımın ne olduğunu ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için nasıl bir araç olarak kullanılabileceğini keşfedeceğiz.

Yeşil yatırım, yatırım dünyasında yükselen bir trend. Doğal çevreyi olumlu yönde etkileyen iş uygulamalarını desteklemeyi amaçlar. Genellikle sosyal sorumluluk sahibi yatırım (SRI) veya çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterleri ile gruplandırılan yeşil yatırımlar, doğal kaynakları korumaya, kirliliği azaltmaya veya çevreye duyarlı diğer iş uygulamalarına bağlı şirketlere veya projelere odaklanır. Yeşil yatırımlar SRI çatısı altına girebilir, ancak bunlar daha spesifiktir.

Yeşil yatırım, 1997'de 2,8 milyar dolardan 2009'da 5,1 milyar dolara yükselen yeşil yatırımların toplam payı ile yıllar içinde popüler hale geldi (Sosyal Sorumlu Yatırım Araştırmaları Merkezi). Sonraki on yılda daha da büyüdü.

Yeşil yatırım alanı hala nispeten yeni ve hangi kriterlerin uygulanması gerektiği konusunda birçok farklı görüş var. Örneğin, bazı yatırımcılar, düşük işgücü uygulamalarına sahip şirketleri veya belirli silah türlerini destekleyen şirketleri hariç tutan fonlar ister. Diğerleri, ırk veya etnik kökene bakılmaksızın eşitliği destekleyen veya çocuk işçiliğini sona erdirmek için çalışan şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyor.

Bazı fonlar, yeşil uygulamaları destekleme girişimlerinde daha spesifiktir. Örneğin, negatif ekranlı fonlar, sigara, alkol, silah vb. gibi zararlı ürünler üreten şirketlere dahil değildir. Diğer fonlar, çevrenin korunmasına ve korunmasına yatırım yapan şirketlere odaklanır. Ayrıca, gelişmekte olan dünyada toplulukları güçlendiren ve insanlar için fırsatlar yaratan şirketlere odaklanan etki yatırımı alanı da vardır.

En popüler yeşil yatırım araçlarından biri, yatırımcılara izin veren sosyal sorumluluk sahibi yatırım fonlarıdır. olumlu çevresel ve sosyal etkiyi desteklerken çeşitli işletmelere yatırım yapmak. Genellikle bu fonların olumsuz bir ekranı yoktur, ancak ESG puanları iyi olan veya azınlık hissedarları destekleyen şirketleri tercih edebilirler.

Bir yatırımcının yeşil uygulamaları desteklemesinin birçok farklı yolu vardır. Pek çok yatırımcının yeşil bir işletmeyi neyin oluşturduğu konusunda farklı görüşleri olacağından, tek bir çözüm yoktur. Ancak pazar büyümeye ve gelişmeye devam ettikçe, portföylerine yeşil yatırımlar eklemek isteyenler için daha fazla seçenek sunulacak.

Yeşil Yatırım Tanımı

Yeşil yatırım, düşük çevresel etkiye sahip iş uygulamalarını teşvik etmek için sermaye kullanarak doğal çevreye fayda sağlamayı amaçlayan bir yatırım stratejisidir. Ayrıca, çevre dostu mal ve hizmetler üreten veya tüketicilere ürünlerinin çevresel etkisi hakkında daha fazla bilgi sağlayan şirketlere yeşil yatırımlar yapılır.

Kanada Yatırım Endüstrisi Düzenleme Kurumu (IIROC) şunları tanımlar: yeşil yatırım, “çevresel hususlara dayalı olarak yatırım kararları alma sürecidir.Э Aynı zamanda, bazı kaynaklar buna “çevreye duyarlı yatırım”

olarak atıfta bulunur.Yeşil yatırım, bir şirketin çevresel performansını ve finansal sağlığını değerlendirme sürecidir. Bir işletmenin maliyetlerine, gelirlerine, büyüme tahminlerine ve potansiyel değerine ve ayrıca çevre üzerindeki etkisine bakmayı içerir. Bir dizi kuruluş, yatırımcıların daha çevre dostu yatırım kararları almasına yardımcı olabilecek şirketler için çevresel derecelendirmeler veya sıralamalar sağlar. Ayrıca yatırımcılar, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından sağlananlar gibi veritabanlarını kullanarak bireysel şirketlerin karbon emisyonlarını kontrol edebilirler. Karbon emisyonu verileri, yatırımcıların her şirketin yılda ne kadar CO2 ürettiğini belirlemesine ve bunu benzer büyüklükteki diğer işletmelerle karşılaştırmasına olanak tanır.

Yeşil Yatırımın Tarihi

Yeşil yatırım, olumlu iş uygulamalarını desteklemeyi amaçlar. doğal çevreyi etkiler. Gezegenimizin sağlığına yönelik endişeler arttıkça, iyi çevre koruyucusu olan işletmelere yapılan yatırımlar da arttı.

Yeşil yatırım, sosyal sorumluluk sahibi veya “sosyal açıdan bilinçli” Green Investing & Finans Haberleri.

BlackRock Küresel Tahsis Fonu, o dönemde Wall Street tarafından tanınan ilk yeşil fonlardan biriydi. Diğer erken yatırımcılar arasında Harvard ve Yale gibi üniversiteler vardı ve portföylerinin küresel ısınma endişeleri ışığında sorumlu bir şekilde yatırım yapmasını talep etti. Sosyal açıdan bilinçli fon yöneticileri, güneş enerjisi geliştiricileri ve geri dönüşüm şirketleri gibi çevre dostu şirketlere yatırım yaptı.

Bugün yeşil yatırımın 6 trilyon dolarlık bir sektör olduğu tahmin ediliyor (Malkiel). Aynı zamanda, bireyler portföyleri aracılığıyla hem sağlık hem de çevre sorunlarıyla ilgili endişelerini ifade etmenin yollarını aradıkça daha yaygın hale geldi. Yeşil yatırım fonları birçok büyük finansal platformda mevcuttur. Sosyal sorumluluk sahibi yatırımlar o kadar yaygınlaştı ki, Twitter da dahil olmak üzere popüler sosyal medya sitelerinde bile takip edilebiliyor. Tweetlerine $NEM hisse senedi sembolü ekleyen Twitter kullanıcıları, Colorado'daki çevre dostu bir madencilik şirketi olan Newmont Mining Corporation'ı etkileyen haberler hakkında otomatik olarak tweetler alır.

Yeşil Yatırım Türleri

Yeşil yatırım, doğal çevreyi olumlu yönde etkileyen iş uygulamalarını desteklemeyi amaçlar. Yeşil yatırımın üç genel kategorisi şunlardır:

  • Çevreye Sorumlu Yatırım (ERI). ERI, alternatif enerji üreten, geri dönüşümü teşvik eden ve sera gazı emisyonlarını azaltan ya da başka bir şekilde çevre sorunlarına ilgi gösteren işletmelere yapılan yatırımları içerir.
  • Sosyal Sorumlu Yatırım (SRI). SRI, çevresel veya sosyal kaygılar konusunda mükemmel olmayan kayıtları olan şirketleri destekleyerek paralarını toplumu iyileştirmek için kullanmak isteyen bireysel yatırımcılar için bir stratejidir.
  • Alan Bazlı Yatırımlar (yeşil gayrimenkul, toplumsal kalkınma) /kredi, uluslararası kalkınma). Bu alan genellikle daha az araştırılır ve incelenir ancak yatırımcıların ilgisini çekmeye başlamıştır. Yeşil gayrimenkul yatırımı, su tasarrufuna yardımcı olan veya LEED standartlarına uyanlar gibi çevreyi korumak için tasarlanmış mülk portföylerini içerir.

Yeşil Yatırım ve Sosyal Sorumlu Yatırım

Sosyal olarak sorumlu yatırım (SRI), kabul edilemez iş uygulamalarına dahil olan şirketleri hariç tutan bir etik yatırım şeklidir. Yeşil bir yatırımcı bunun yerine çevre üzerinde olumlu veya tarafsız bir etkisi olan işletmeleri desteklemeye çalışır. Bu iki yaklaşım arasındaki ayrım belirsiz görünebilir, ancak çok farklı sonuçlar verebilirler.

Yeşil yatırımcılar sermayelerini çevre dostu iş uygulamalarını desteklemek için kullanmaya çalışırlar. Bunu, ya çevre dostu şirketlerin hisselerini satın alarak ya da bu tür hisse senetlerini tercih edecek fonlara yatırım yaparak yaparlar.

Bu arada, SRI yatırımcıları, genellikle, bu tür tartışmalı alanlarda yer alan şirketlerden uzak dururlar. alkol, kumar, küçük silahlar, nükleer güç ve tütün gibi. Çevre politikaları diğer endişeleri giderecek kadar güçlüyse, yeşil yatırımcılar, sosyal açıdan sorumsuz şirketlere yatırım yapmakta sorun yaşamazlar.

Yeşil Yatırım Örnekleri

Yeşil yatırım, hem kâr hem de kişisel memnuniyet için bir fırsat sunduğundan, yeşil yatırım örnekleri çoktur.

İklim değişikliği, gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük çağdaş zorluktur. Her zaman kolay veya hızlı olmasa da, çevresel uygulamaları iş modellerine etkin bir şekilde entegre eden şirketler, yapmayanlara göre daha kârlıdır. Böylece, “yeşil” iyi bir iş olabilir. Ancak, “yeşil” birçok biçimde gelir. Aşağıda, kârlılığınızdan ödün vermeden yeşile dönebileceğiniz farklı yollara örnekler verilmiştir.

  1. Güneş gidiyor. Birçok şirket, enerji maliyetlerini azaltmak ve karbon ayak izlerini nötralize etmek için güneş panelleri kullanır. Bir işletme sahibi olmasanız bile, güneş enerjisine yatırım yaparak bu trendi destekleyebilirsiniz. Yeşil enerjiyi yerel elektrik şirketiniz veya üçüncü taraf bir elektrik hizmet sağlayıcısı aracılığıyla satın alabilirsiniz. Ek olarak, Green Century Capital Management (GCCM) gibi biri tarafından sunulan yenilenebilir bir enerji fonuna yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Bu tür fonlar yalnızca yeşil enerji üreten şirketlere yatırım yapar.
  2. Yeşil üreticilerden satın alır. Yeşil üreticilerden satın almak, hiçbir şeyden ödün vermeden çevreci olmanın başka bir yoludur. Yeşil bir üreticinin tanımı büyük ölçüde değişebilir. Ancak çevreci bir üreticiden satın aldığınızda, söz konusu ürünün çevre dostu bir şekilde üretildiğini bilirsiniz.
  3. Alternatif enerji şirketlerine yatırım yapmak. Alternatif enerji şirketleri, “yeşil” uygulamalar. Bu şirketler, insanların iklim değişikliğine katkıda bulunduğu bilinen fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olan ürün ve hizmetler sunmaktadır. Alternatif enerji şirketleri son birkaç yılda giderek daha popüler hale geldi.

Yeşil Yatırım için En İyi Fırsatlar

Yeşil yatırımın dünya üzerinde olumlu bir etkisi olmasının birçok yolu vardır. .

İlk olarak, yeşil portföyler yenilenebilir enerji gelişimini destekler. Yenilenebilir enerji birçok yönden temiz, güvenli ve üretkendir. Ancak geliştirmesi de pahalıdır. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin çoğu kullanımda yaygın olmadığı için üzerinde çalışılacak çok fazla veri yok. Bu, yenilenebilir enerjinin 'olgun' yatırım yapma olasılığı daha yüksek olan ana akım yatırımcılar için riskli görünmesine neden olabilir. petrol, gaz ve kömür gibi teknolojiler.

İkincisi, yeşil portföy şirketleri geri dönüştürülmüş malzemeler için yeni kullanım alanları buluyor. Modern yaşam için bağımlı olduğumuz doğal kaynaklar sonsuza kadar sürmeyecek. Aslında, çoğu zaten küçülüyor. Yeşil yatırımcılar, bu kaynakları tüketmek ve şirketlerden malzeme temini için yeni yollar bulmalarını istemek yerine elimizdekilerden en iyi şekilde yararlanmak istiyor. Bu, geri dönüştürülmüş malzemelerden araştırma ve geliştirme yapan şirketlere, yeni ürünlere ve süreçlere yatırım yapmak anlamına gelir.

Son olarak, yeşil portföyler daha temiz üretim yöntemlerini destekler. Ürün üreten ve hizmet veren birçok firma, sürecin bir parçası olarak tehlikeli kimyasallar kullanmaktadır. Zamanla, bu kimyasallar çevrede birikebilir ve halk sağlığı ve güvenliği için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, temiz üretim yöntemlerini finanse etmek için yeşil yatırımcılara ihtiyacımız var.

Yeşil Yatırımların Avantaj ve Dezavantajları

Yeşil yatırımdan elde edebileceğimiz faydaları ve bunun dezavantajlarını düşünelim. konsept.

İlk olarak, yeşil yatırım, geliştirilmiş operasyonel verimlilik yoluyla daha iyi nakit akışlarına yol açabilir. İkinci olarak, risk azaltma yoluyla yatırımcılara fayda sağlayabilir. Üçüncüsü, ulaşım, yenilenebilir enerji ve telekomünikasyon gibi önemli sektörlerde altyapı harcamaları için daha fazla finansal destek sağlayabilir. Ayrıca, yeşil yatırım, artan yatırım getirisi için fırsatlar sunabilir. Ayrıca, çığır açan yeniliklere erken erişim yoluyla teknoloji riskini azaltma potansiyeline sahiptir.

Ancak, yeşil yatırıma giderken dikkate alınması gereken başka şeyler de var. Yeşil yatırım gerçekten pahalıdır, bu da pazarı daha az erişilebilir hale getirir. Yeşil yatırımda veri ve metodoloji ile ilgili şeffaflık da sınırlıdır. Ayrıca, yeşil yatırımlar hala yenidir ve düzenleyici değişiklikler de dahil olmak üzere belirsizliğe tabidir. Bazen, teknolojik sınırlamalar veya uluslararası politikadaki değişiklikler nedeniyle yeşil yatırımlar beklenen sonuçları vermez.

Sonuç

Yeşil yatırım büyüyen bir alandır. Bunun tamamen sosyal sorumlu yatırım (SRI) ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterleri ile ilgili olduğunu düşünebilirsiniz, ancak yeşil yatırımlar bundan daha spesifiktir. Yeşil yatırımlar, doğal kaynakları korumayı, kirliliği azaltmayı veya diğer çevreye duyarlı iş uygulamalarını taahhüt eden şirketlere veya projelere odaklanır. SRI çatısı altına girebilirler, ancak bazı yönlerden bu tür yatırımlardan da farklıdırlar. Örneğin, yeşil yatırımlar genellikle portföy şirketinizin yönetimine aktif katılım gerektirdiğinden daha az pasif olma eğilimindedir.

Share