Yarı Değiştirilebilir Kripto Token Nedir?

Token'lar doğası gereği değiştirilebilir veya değiştirilemez olabilir ve bazen yarı değiştirilebilir olabilirler. İşte yarı takas edilebilir kripto tokenlerinin ne hakkında olduğunu öğrenmek için bir kılavuz.

Binlerce kripto para birimi bir şekilde birbirinden farklıdır. Hepsi kripto pazarında çeşitli işlevlere hizmet ediyor. Bu arada, değiştirilebilirlik, kripto para birimlerini ayıran en önemli faktörlerden biridir. Kripto para birimleri doğası gereği takas edilebilir, takas edilemez veya yarı takas edilebilir olabilir, bu nedenle farklı amaçlara hizmet eder ve kripto pazarında çeşitli işlevler sunar. Takas edilemeyen tokenler ve değiştirilebilir tokenler, piyasada en çok konuşulan dijital varlıklar oldukları için piyasayı ele geçirdiler. Her iki kripto token türüne olan ilgi, piyasada önemli ölçüde arttı. Bu nedenle, kripto meraklılarının büyük bir çoğunluğunun yarı takas edilebilir bir token konusunda oldukça aşina olmadığı şüphesizdir. Bu kılavuz, meraklıların onları daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için yarı değiştirilebilir jetonlara en çok vurgu yapacaktır.

Fungible Tokens

Fungible belirteçleri, piyasada en çok kullanılan ve popüler dijital varlıklardır. En iyi şekilde, kolayca değiştirilemeyen kripto varlıkları olarak tanımlanırlar. Başka bir deyişle, takas edilebilir tokenler, birbirleriyle değer kaybetmeden ticaret yapmak için kullanılabilen dijital varlıklardır. Takas edilebilir jetonların değeri, birbirleriyle takas edildiğinde veya takas edildiğinde değiştirilemez, alım satımdan önceki kadar alakalı kalırlar.

Piyasadaki takas edilebilir jetonlar, piyasadaki popüler ve önde gelen kripto para birimlerinden oluşur. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) ve çok daha fazlası gibi. Bir birim takas edilebilir madeni para, farklı kullanıcılar arasında başka bir birim ile, yani bir BTC karşılığında bir BTC ile değiştirildiğinde, işlemden önceki kadar değerli kalır ve değiştirilen birimlerin hiçbiri diğerinden daha az iyi sayılmaz.

Bu tür işlemlerin, değiştirilebilir jetonların değeri üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Diğer koşullar aslında bu belirteçlerin değerini değiştirebilir. Bazen, madeni paranın bir birimi, takas edilmeden önce manipülatif operasyonlar veya hırsızlık yoluyla kurcalandığı durumlarda, ilgili para birimi diğerinden daha az değerli olarak kabul edilebilir.

Piyasadaki popüler kripto para birimlerinin yanı sıra, pound veya ABD doları gibi fiat para birimleri de takas edilebilir olarak kabul edilebilir. Bunun nedeni, para biriminin aynı para biriminden başka bir değerle değiştirildiğinde değer kaybetmeyeceğidir.

Fungible Olmayan Jetonlar

Fungible olmayan jetonlar (NFT'ler), değiştirilebilir jetonların tam tersidir. jetonlar. NFT'ler, öğelerin, özellikle eğlence tabanlı öğelerin dijital biçimde edinilmesine hizmet eden merkezi olmayan dijital varlıklardır.

Başka bir deyişle, karşılıksız tokenler temel olarak sanat eserleri, film müzikleri, müzik, sanal gayrimenkul ve çok daha fazlası gibi benzersiz değerli eşyaların dijital olarak edinilmesini temsil eder. Bu öğeler genellikle farklı insanlar tarafından yaratıldığından farklı değerlere sahiptir. Sonuç olarak, değer kaybetmeden birbirleriyle değiştirilemezler. Biri her zaman diğerinden daha iyi olarak kabul edilir.

Ayrıca, takas edilemeyen jetonlar, halka açık bir blok zincirinde depolandıkları için blok zinciri tabanlı jetonlar olarak kabul edilir. Böylece, takas edilemeyen jetonların gerçekliği ve sahipliği, herkesin doğrulaması için kolayca görülebilir.

Değiştirilebilir belirteçlerin aksine, değiştirilemez belirteçler bölünemez. Bunları Ethereum, Bitcoin ve diğerlerinden farklı olarak ayrı fraksiyonlara bölmek imkansızdır. Ayrıca, NFT'ler hakkında önceden saklanan bilgiler değiştirilemez veya düzenlenemez.

Yarı Değiştirilebilir Belirteçler

Yarı değiştirilebilir belirteçler, değiştirilebilir belirteçlerin özelliklerini, değiştirilemez belirteçlerle birleştirir. Daha doğrusu, yarı değiştirilebilir tokenler, var oldukları ve geçerli oldukları sürece değiştirilebilir jetonlar ve aynı zamanda değiştirilemez jetonlar olarak çalışabilen jetonlardır. Görünüş değerleri sona erdiğinde değiştirilebilirliklerini kaybetme eğilimindedirler.

Yarı değiştirilebilir jetonlar, yüz değerlerine sahip olan ve kolayca değiştirilebilen jetonlar oldukları için genellikle değiştirilebilir jetonlar olarak çalışır. Takas edilebilir jetonlar ile yarı takas edilebilir jetonlar arasındaki tek ayırt edici faktör, yarı takas edilebilir jetonların takas edildikten sonra genellikle değer kaybetmesi ve dolayısıyla takas edilemez jetonlara dönüşmesidir.

Fungible jetonlar, itfa üzerine dönüşüm sürecinde yarı değiştirilebilir hale gelir. Yarı değiştirilebilir jeton örneği, bir konser biletini temsil eden bir jetondur. Bu jeton nihai olarak değerli kalır ve konser bitene kadar değerini kaybetmeden aynı amaç için tasarlanmış başka bir biletle değiştirilebilir.

Konser bittiğinde bu jetonun değeri değişir. Bu nedenle, daha önce değiştirildiği aynı konser biletiyle artık değiştiremezsiniz.

Yarı takas edilebilir bir jeton, kullanılana kadar her zaman takas edilebilirdir, daha sonra takas edilemez bir jeton haline gelir. Bir Amazon kuponu da yarı değiştirilebilir jetonun başka bir örneğidir.

Fungible Olmayan ERC721'den Semi-Fungible ERC1155'e geçiş

ERC721, işlevlerinin farklı alanlarında belirli boşluklara sahip olan karşılıksız jetonlar için temel ve en popüler standarttır. Dolayısıyla bu, akıllı sözleşme tasarımcılarını yarı takas edilebilir ERC1155'e geçme olasılıklarını düşünmeye sevk etti.

Öte yandan, ERC-1155, yarı değiştirilebilir jetonlar için yeni bir jeton standardıdır. Bu tasarım, yarı takas edilebilir jeton kullanıcılarının toplu olarak hem takas edilebilir hem de takas edilemez jetonların daha hızlı ve daha verimli transferlerini gerçekleştirmelerini sağlar.

ERC721, bir seferde yalnızca bir jetonun transferini destekler, böylece bir zamana neden olur. -Tüketici ve daha maliyetli işlem süreci. ERC1155, saniyeler içinde tek bir işlemde birden çok jetonun toplu aktarımını desteklediği test edildiğinden, bu konuda NFT standardına göre bir avantaja sahiptir.

ERC 1155 aynı zamanda çoklu token standardı olarak kabul edilir. ERC721 ile karşı karşıya kalınan zorluk, yarı değiştirilebilir jetonların gelişimini destekleyen önemli bir faktör haline geldi.

Yarı Değiştirilebilir Jetonların Faydaları

Yarı değiştirilebilir jetonların Değiştirilemez belirteçlerin güvenlik açıklarından korunma. Bu nedenle, yarı değiştirilebilir jetonlar, endüstriyi daha iyi geliştirmek için kripto sektörüne, özellikle de NFT topluluğuna yadsınamaz faydalar sağlar. Bu avantajlar aşağıdaki gibidir:

  • Kazara meydana gelen kayıplara karşı koruma

Yarı takas edilebilir jetonlar, endüstriyi, takas edilemeyen jetonların transferi sırasında kullanıcıların maruz kalabileceği kazara kayıplara karşı korur. Yarı değiştirilebilir jetonlar, sözleşmedeki jetonları kilitleme korkusu olmadan herhangi bir makul miktarda herhangi bir jeton türünün verimli bir şekilde aktarılması için bir yol sağlar. Bu, sonunda jetonların kazara kaybolmasına yol açan, takas edilemeyen jetonların yaygın bir sorunudur.

  • Tahmini olmayan jetonlar için daha iyi potansiyeller

Yarı takas edilebilir jetonlar, kripto kullanıcılarının, takas edilemeyen jetonların daha iyi potansiyellerinden yararlanmalarını sağlar. Yarı takas edilebilir tokenler, NFT'lerin karşılaştığı pek çok zorluğu azalttığından, takas edilemeyen jetonlarla ticaret yapmak isteyen ancak boşluklar nedeniyle sınırlı olan kullanıcılar, arzularını yarı takas edilebilir jetonlarla düzeltmenin bir yolunu bulabilirler. Sonuç olarak, blok zinciri tabanlı jetonlarla daha verimli bir işlem sürecini hızlandırıyor.

  • Daha hızlı ve daha kolay işlem süreci

Yarı değiştirilebilir jetonlar, daha hızlı ve daha az maliyetli işlemlerin yürütülmesini teşvik eder. Tüccarlar, çok kısa bir süre içinde aynı anda birden fazla jetonu transfer edebilir veya değiştirebilir. Bu nedenle, işlemler kullanıcılar için kolay ve verimlidir.

  • Kullanıcılar, takas edilebilir ve takas edilemez jetonların özelliklerinden yararlanır

Yarı takaslı jetonlar bir araya geldiğinden takas edilebilir jetonların ve takas edilemeyen jetonların çalışması ve işlevleri, kullanıcılar tek bir işlemde her iki jeton türünün avantajlarından ve işlevlerinden yararlanabilirler.

Sonuç

Yarı takaslı jetonlar değiştirilebilir jetonlara ve NFT'lere kıyasla kripto pazarında daha az tanınır. Çeşitli jetonlara olan ilgi oranı her şeyi açıklıyor.

Ancak, kripto endüstrisinde yarı değiştirilebilir jetonlara duyulan ihtiyaç açıktır. Bu belirteçler, NFT'lerle birlikte gelen güvenlik açıklarını düzeltme eğilimindedir, bu nedenle NFT alanı için işlemleri daha kolay ve daha uygun hale getirir.

Yarı değiştirilebilir belirteçlerin varlığının ve daha fazla kullanılmasının artışa yardımcı olacağını söylemek doğrudur. karşılığı olmayan token topluluğunun büyümesi ve ayrıca sektörün daha da gelişmesine yardımcı olur.

Share