Açık ve Kapalı Metaverse: Tam Kılavuz

Sanal gerçekliğe nasıl girileceğine karar verirken, seçim açık ve kapalı meta veri deposu olarak daraltılır. Aşağıdaki kılavuz, her iki tür hakkında da bilmeniz gerekebilecek her şeyi kapsamakta ve bunların yararlarını ve olumsuz yanlarını ele almaktadır.

Sanal gerçekliğe dalmayı düşünüyorsanız, açık meta veri deposu ile kapalı meta veri deposu arasındaki farkın ne olduğunu merak edebilirsiniz. Açık meta veri deposu, herkesin erişip üzerine inşa edebileceği sanal bir dünyayken, kapalı meta veri deposu, yalnızca izin verilmiş olanların erişebildiği sanal bir dünyadır.

Metaverse Tanımlı

Meta veri deposu, kullanıcıların internet üzerinden erişebilecekleri paylaşılan, sanal bir alandır. Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime girebilecekleri ve dijital içerik paylaşabilecekleri kalıcı, çevrimiçi bir ortamdır. Meta veri deposu genellikle “sanal dünya” ancak dijital deneyimler için bir platform olarak daha doğru bir şekilde düşünülür.

“metaverse” İlk olarak Neal Stephenson tarafından bilimkurgu romanı Snow Crash'de kullanılmıştır. Kitapta metaverse, fiziksel dünyaya paralel olan üç boyutlu bir sanal dünyadır. Kullanıcılar avatarları, kendilerinin dijital temsillerini kullanarak meta veri deposuna girebilirler.

Metaverse, hem fiziksel hem de sanal dünyaların bir karışımına benzetilmiştir. Kullanıcıların her zaman, her yerden erişebilecekleri kalıcı bir ortamdır. Ve fiziksel dünya gibi, üç boyutludur ve kullanıcıların etkileşime girebileceği dijital nesneler içerir.

Fiziksel dünyanın aksine, meta veri deposu fizik yasalarıyla kısıtlanmaz. Meta veri tabanında kullanıcılar uçabilir, ışınlanabilir ve fiziksel dünyada imkansız olacak şekilde hareket edebilir.

Metaverse de paylaşılan bir alandır. Her insanın kendi gerçeklik versiyonunu deneyimlediği fiziksel dünyanın aksine, metaverse giren herkes aynı gerçekliği deneyimler. Bu paylaşılan deneyim, meta veri deposu bilgisayar kodu tarafından oluşturulduğu için mümkün olmuştur.

Meta veri deposu genellikle matrisle karşılaştırılmıştır. “The Matrix” filminde kurgusal bir sanal dünya tasvir edilmiştir. Ancak matris, tek bir varlık tarafından kontrol edilen kapalı bir sistem olsa da, meta veri deposu herkesin erişebileceği ve katkıda bulunabileceği açık bir platformdur.

Açık Metaverse Kavramı

Açık metaverse, herhangi bir şirketin duvarlarla çevrili bahçesinin ötesindeki sanal dünyayı tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Kullanıcıların hangi platformu kullandıklarından bağımsız olarak birbirleriyle etkileşime girebilecekleri tek ve bağlantılı bir evrendir.

Açık meta veri deposu fiziksel bir yer değil, farklı sanal dünyaya izin veren bir dizi protokol ve standarttır. platformlar birlikte çalışabilir. Kullanıcılar başka bir platformu ziyaret edebilir, iletişim kurabilir ve hatta başka bir platformda işlem yapabilir.

Açık meta veri tabanının amacı, hangi platformu seçerlerse seçsinler herkesin hoş karşılandığı daha kapsayıcı bir sanal dünya yaratmaktır.

Open Metaverse Foundation, 2006 yılında bir grup girişimci ve teknoloji uzmanı tarafından kuruldu. açık, bağlantılı bir sanal dünya yaratma vizyonu.

Vakfın misyonu, sanal dünya platformları arasında birlikte çalışabilirliği teşvik etmek ve meta veri tabanı için açık standartların geliştirilmesini ilerletmektir.

Vakıf, geliştiricileri, girişimcileri ve yatırımcıları meta veri tabanındaki en son eğilimleri tartışmak üzere bir araya getiren Open Metaverse Konferansı'na sponsorluk yapıyor.

Open Metaverse'in Artıları ve Eksileri

Açık metaverse'nin amaçları açık kaynaklı bir sanal dünya platformu oluşturmak için.

Açık metaverse kullanmanın birkaç avantajı vardır:

 1. Kod herkesin incelemesi, kullanması ve geliştirmesi için mevcuttur. . Bu, herkesin kendi sanal dünyasını oluşturmasını veya mevcut bir dünyaya özellikler eklemesini mümkün kılar.
 2. Kod açık kaynaklı olduğu için platformu kontrol etmek için merkezi bir otoriteye ihtiyaç yoktur. Bu, kullanıcıların kendi kurallarını ve düzenlemelerini oluşturmalarını ve hatta sanal dünyalarını diğerlerinden tamamen bağımsız olarak oluşturmalarını mümkün kılar.
 3. Açık kaynak platformları genellikle daha modülerdir ve istendiği gibi özellik eklemeyi veya kaldırmayı kolaylaştırır.
 4. Merkezi bir otoritenin olmaması, birinin açık kaynaklı bir platformu kapatmasını zorlaştırır.

Bu arada, açık kaynak kullanmanın da birkaç dezavantajı vardır. kaynak platform:

 1. Merkezi bir otoritenin olmaması, geliştirmeyi koordine etmeyi veya tüm kullanıcıların yazılımın aynı sürümünü kullanmasını sağlamayı zorlaştırabilir.
 2. Açık kaynaklı platformlar, herkes kodu değiştirebileceği için kapalı olanlardan daha az kararlı olabilir.
 3. Merkezi bir otoritenin olmaması, açık kaynaklı bir platform kullanarak yardım almayı karmaşıklaştırabilir.
 4. Açık kaynaklı platformlar, güvenlik açıkları için kodu inceleyebileceğinden, açık kaynaklı platformlar kapalı olanlardan daha az güvenli olabilir.

Kapalı Metaverse

Kapalı Metaverse, halka açık olmayan bir metaverse'dir. Genellikle yalnızca sahibi olan şirket veya kuruluşun çalışanları tarafından erişilebilir. Örneğin, Coca-Cola'nın “Coca-Cola World” sadece Coca-Cola çalışanları tarafından erişilebilir. Diğer kapalı metaversiyonlar arasında IBM'in “Second Life” ve Cisco’s “Virtual U.”

Kapalı bir meta veri deposuna sahip olmanın çeşitli avantajları ve dezavantajları vardır. Avantajlardan bazıları şunlardır:

 1. Kapalı bir meta veri deposu, daha kontrollü ve güvenli bir kullanıcı ortamı sağlayabilir. Bunun nedeni, meta veri deposunun şirketinin veya yaratıcısının, içinde neler olduğunu düzenleyebilmesi ve istenmeyen veya tehlikeli etkinlikleri önlemek için önlemler alabilmesidir.
 2. Kullanıcılar için daha sürükleyici ve inandırıcı bir deneyim oluşturmak için kapalı bir meta veri deposu da kullanılabilir. Şirket veya içerik oluşturucu, oyuncuların kesintiye neden olması konusunda endişelenmeden, meta veri deposundaki dünyayı istedikleri kadar gerçekçi veya fantastik olacak şekilde tasarlayabilir.
 3. Son olarak, kapalı bir meta veri deposu, içerik oluşturucuları için gelir sağlayabilir. Şirket veya içerik oluşturucu, meta veri deposuna veya belirli özelliklere veya öğelere erişim için kullanıcılardan ücret alabilir.

Kapalı bir meta veri deposuna sahip olmanın dezavantajlarından bazıları şunlardır:

 1. Kullanıcılar, kapalı bir metaverse'de özgürlük eksikliği nedeniyle kapana kısılmış veya kısıtlanmış hissedebilirler. Bunun nedeni, her istediklerini yapamayacakları veya dünyanın her yerine istedikleri yere gidemeyecek olmalarıdır.
 2. Kapalı bir meta veri deposu, yeni kullanıcıları veya oyuncuları da kısıtlayabilir. Bunun nedeni, şirketin veya içerik oluşturucunun yalnızca belirli kriterleri (yaş, beceri düzeyi vb.) karşılayan kişilerin dünyaya erişmesine izin verebilmesidir.
 3. Son olarak, kapalı bir meta veri deposu, içerik oluşturucuları için pahalı olabilir. Şirket veya içerik oluşturucu, dünyanın çalışır durumda kalması için gereken sunucu alanı ve diğer kaynaklar için ödeme yapmak zorunda kalabilir.

Açık mı, Kapalı mı?

Bazıları metaverse'in herkese açık olması gerektiğine inanırken, diğerleri daha kapalı ve özel olması gerektiğini düşünüyor. Argümanın her iki tarafının da artıları ve eksileri var ve sonuçta kişisel tercihe bağlı. Dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Meta veri deposu açıksa, herkes katılabilir ve katılabilir. Bu, çeşitli ve kapsayıcı bir topluluğa ve daha büyük bir yetenek ve fikir havuzuna yol açabilir. Olumsuz tarafı, herkes erişebileceğinden açık bir meta veri deposu daha az güvenli olabilir. İçeriği seçecek veya davranışları düzenleyecek bir kapı bekçisi olmadığı için de kaotik olabilir.
 • Metaverse kapalıysa, yalnızca davet edilen veya onaylananlar katılabilir. Bu, daha sıkı sıkıya bağlı bir topluluğa ve daha fazla güvenlik ve mahremiyete yol açabilir. Olumsuz tarafı, kapalı bir meta veri deposu daha az kapsayıcı olabilir ve bu da yetenekli insanları veya yeni fikirleri bulmayı zorlaştırır.

Sonuçta, bunların olup olmadığına karar vermek her bireye bağlıdır. açık veya kapalı bir meta veri deposu istiyorum. Her iki tarafın da artıları ve eksileri vardır ve karar vermeden önce bunları dikkatlice tartmak önemlidir.

Sonuç

Açık metaverse, birçok bilimkurgu yazarının gerçekleşmiş hayalidir. . İnsanların sürekli genişleyen ve gelişen sanal bir dünyaya bağlanıp keşfedebilecekleri bir yer. Öte yandan, kapalı metaverse daha çok duvarlı bir bahçeye benziyor. İnsanların gerçek dünyadan kaçmak için gidebilecekleri bir yer ama uzayın sınırları onları sınırlıyor. Her iki metaverse türünün de artıları ve eksileri vardır, ancak sonuçta hangisini tercih edeceğine karar vermek her bireye kalmıştır.

Share