Boğa ve Ayı Piyasalarına Giriş

Bir piyasa, belirli bir zamanda piyasanın durumuna bağlı olarak düşüş veya yükseliş olarak kabul edilir. Boğa ve ayı piyasalarını anlamak için burada bir rehber var.

Varlıkların alınıp satıldığı her tür piyasa, genellikle istikrarsız piyasa koşulları yaşar. Bir piyasanın herhangi bir zamanda performansı, her zaman o anda piyasayı çevreleyen faktörlerin türüne ve bunların piyasa üzerindeki etkisine bağlıdır. Bu faktörler ya bir pazarın önemli bir büyüme dönemi yaşamasına neden olabilir ya da tam tersi olabilir. Tarih hiçbir zaman sadece elverişli bir piyasa kaydına sahip olmamıştır, her zaman değişken olmuştur. Bir piyasanın yaşadığı iki olası koşul, boğa ve ayı piyasaları olarak adlandırılır. Her şey o sırada piyasanın performansına bağlıdır.

Hem boğa hem de ayı piyasasını yaşamak kaçınılmazdır. Dolayısıyla yatırımcıların iyi yatırım kararları alabilmeleri için bu durumları anlamaları ve takip edebilmeleri önemlidir. Boğa piyasası, varlık fiyatlarının yükseldiği bir büyüme dönemini ifade eder. Bu arada, ayı piyasası bunun tersini açıklıyor.

Boğa Piyasasını Anlamak

Boğa piyasası, bir varlığın veya hisse senedinin fiyatının uzun bir süre boyunca arttığı durumlarda uygun bir piyasa durumunu tanımlar.

Varlıklar üzerinde yüksek iyimserlik ve güvene sahip yatırımcılar “boğalar olarak kabul edilir. 8221; Varlıkların performansına olan inançları ve güvenleri, onları karşılayabilecekleri kadarını elde etmeye yönlendirir. Buna karşılık, varlıkların fiyatında yukarı yönlü bir eğilime ve artışa yol açar. Çoğu zaman, bu, diğer insanların bilincini varlığa sürükler, dolayısıyla varlığa olan talebinde daha geniş ve büyük bir artışa neden olur. Bu, boğa koşusu için önemli bir itici güçtür.

Boğa piyasasının başlamasının arkasındaki ana neden, yatırımcıların güvenidir. Daha önce de belirtildiği gibi, yatırımcılar bir varlık için pozitif bir potansiyel tahmin etmeye başladıkları bir noktada, fiyatının yükseleceğine inanarak varlıkları talep etmeye başlama eğilimindedirler. İnançları ve eylemleri her zaman varlıkları etkiler ve varlıklar gerçekten de fiyatlarda bir artış yaşamaya başlar.

Piyasa koşulları ve hisse senetleri ve varlıkların fiyatları her zaman dalgalandığından bir boğa piyasasını belirlemek zor görünebilir. Piyasanın yükselişe geçtiğini gösteren dikkate değer bir özellik, fiyatların uzun bir süre boyunca %20 oranında artması ve pazarın fiyatlarda %20'lik bir düşüş daha yaşamasıdır.

Dahası, genel bir artış. halka arz etkinliği miktarı, boğa piyasası çağını gösteren bir diğer önemli özelliktir.

Borsa tarihinde birkaç boğa piyasası örneği yaşandı. Çok dikkate değer bir tanesi, 2009'dan 2020'ye kadar yaklaşık 11 yıl sürdü ve borsa tarihindeki en uzun süreydi. 2008 mali krizinin bir sonucu olarak gerileyen S&P 500 endeksi Mart 2009'da dibi gördü ve ardından COVID-19 salgınının başladığı 2020'nin başlarına kadar tırmanmaya devam etti.

Bundan Nasıl Yararlanılır? Boğa Piyasası

Kârı maksimize etmek isteyen yatırımcıların, herhangi bir piyasa koşulunu kendi çıkarları için nasıl kullanacaklarını bilmeleri beklenir. Boğa piyasası, tüccarlar ve yatırımcılar için olumlu bir piyasa eğilimi olduğundan, bir boğa piyasasından yararlanmak için gereken stratejileri, sona ermeden önce anlamak önemlidir.

Daha önce de belirtildiği gibi, boğa piyasasından yararlanmayı teşvik eden ana faktör Boğa piyasasının varlığı, yatırımcıların bir varlığın veya hisse senedinin fiyatına duyduğu güvendir. İlginç bir şekilde, bu, bir boğa piyasasından yararlanmak için en iyi araç olarak da hizmet edebilir. Böyle bir dönemde yatırımcılara daha fazla varlık alıp elinde tutmaları ve fiyatın daha da yükseldiği kısa bir süre sonra satmaları tavsiye edilir.

Boğa piyasasından yararlanmaya benzer bir başka yaklaşım da artırılmış bir satın alma ve elde tutma yöntemidir. Bu strateji, yatırımcıların, fiyatı her arttığında bir varlık veya menkul kıymetteki varlıklarını artırmaya devam etmelerini gerektirir.

Ayrıca yatırımcılar, daha fazlasını elde etmek için bir varlığın fiyatlarındaki hafif düşüş fırsatlarını değerlendirdiklerinde boğa piyasasından da yararlanabilirler. Fiyatlar bir boğa piyasasında bile dalgalandığından, kullanıcılar fiyatları biraz düşme eğiliminde olduklarında varlıkları takip edebilirler. Ve fiyatın tekrar yükselmesi muhtemel olduğundan, yatırımcılar bu dönemde harika karlar elde edebilirler.

Ayı Piyasasını Anlamak

Ayı piyasası, boğa piyasasının tam tersi eğilimdir. . Yatırımcıların bir varlığa veya hisse senedine olan ilgisinin, varlıkların fiyatlarında büyük bir düşüşle önemli ölçüde azaldığı bir piyasa durumu olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, varlıkların ve menkul kıymetlerin değerinin uzun bir süre boyunca değer kaybetmeye devam ettiği bir dönemdir.

Bu dönemde, piyasa, varlıkların fiyatlarında sürekli bir düşüş öngören yatırımcılarla daha fazla doldukça, yatırımcıların belirli varlıklara ve menkul kıymetlere olan güveni azalır. Boğa piyasasının aksine, bir varlığa veya menkul kıymete duyulan ilgi ve güvendeki büyük düşüş, ayı piyasasının başlamasının arkasındaki ana nedendir.

Ayı piyasasını tanımayı kolaylaştıran dikkate değer bir özellik, varlıkların değerinin uzun bir süre boyunca %20 veya daha fazla düşmesidir. Bu durum yatırımcıların inancını kırmakta ve varlığın potansiyeline olan güvenlerini kaybetmeye başlamaktadır.

Yavaşlayan ekonomi üzerindeki olumsuz etkiler sonucunda bu dönemde işsizlik oranı daha da artmaktadır.

Ayrıca, bir ayı piyasasında varlık ve emtia talebi önemli ölçüde azalır. Bu nedenle, dönem boyunca arz talepten daha ağır basıyor.

Ayı piyasasına en iyi örnek, yaklaşık üç ay süren ve %29,6'lık bir fiyat düşüşü görülen 1987 piyasa çöküşüdür.

Ayı piyasasına yatırım yapmak için en çok önerilen yol, satın almak ve elde tutmaktır. Bu dönemde mümkün olduğunca çok sayıda varlık ve fiyatlar yükselmeye başladığında sat. Bu, birçok yatırımcının makul karlar elde etmek için benimsediği bir yöntem olmuştur.

Sonuç

Boğa ve ayı piyasaları her yatırım deneyiminde kaçınılmazdır. İster kısa vadede ister uzun vadede, yatırımcılar her zaman bir boğa ve ayı piyasası durumu yaşarlar çünkü her iki trend de her zaman sırayla ilerler.

Bu nedenle yatırımcıların piyasa durumunu şu anda belirleyebilmeleri önemlidir. yatırım karar verme zamanları. Hem boğa hem de ayı piyasalarının yatırımlar üzerinde her zaman büyük etkileri olacaktır. Bu nedenle, kârı maksimize etmek için bunları takip edebilmek ve yönetebilmek çok önemlidir.

Yine de borsanın uzun vadede her zaman pozitif potansiyeller taşıdığı bir gerçektir. Böylece yatırımcılar, piyasa olumluya dönmeye başlayana kadar varlıklarını ellerinde tutmaya devam edebilirler ve bu durum eninde sonunda gerçekleşecektir.

Share