Değişim Oranı (ROC) nedir? | bozuk para hoparlörü

Değişim Oranının (ROC) ne olduğunu, bunu ölçmenin neden önemli olduğunu ve oranın yatırımcıların olası fiyat değişikliklerini belirlemesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek için bu kılavuzu okuyun.

Değişim Oranı (ROC), belirli bir süre boyunca bir değişkendeki yüzde değişikliğini tanımlar. Terim genellikle momentum ile bağlantılıdır ve Yunanca bir harf olan delta ile gösterilir. Bazı durumlarda, ROC, bir değişkendeki değişiklik ile başka bir değişkendeki eşitsizlik arasındaki orandır

Bir çizginin eğimi, ROC'yi grafik olarak temsil etmek için de kullanılabilir. Matematiksel olarak, bir varlığın cari fiyatı, varlığın daha önceki bir döneme ait değerine bölünür. Matematiksel gösterim şu şekilde verilir:

ROC= (geçerli değer/önceki değer -1)∗100

Ayrıca, çok sayıda tüccarın analiz için güvendiği momentum göstergesinin ROC kullanarak momentumu belirlediğini belirtmekte fayda var. ROC için daha yüksek bir sayı, daha hızlı hızın bir göstergesidir. Bununla birlikte ROC, çok çeşitli veri serilerine uygulanabilir. Yatırım fonları, ETF'ler, endeksler ve çok daha fazlası için geçerlidir.

Değişim Oranını Neden Ölçmelisiniz

ROC'yi ölçmek çeşitli nedenlerle önemlidir. Bunların arasında, bir menkul kıymetin momentumunu ve diğer eğilimleri takip etme yeteneğiniz dikkat çekicidir. Olumlu bir ROC'ye (yüksek momentumlu güvenlik) sahip bir varlıkta, yakın vadede fiyatta artış olabilecek bir örnek görülebilir. Bu nedenle, bu bir satın alma sinyali olarak alınır.

Hareketli ortalamasının altında işlem gören menkul kıymetlerde durum tersidir. Varlık ayrıca düşük momentuma veya negatif bir ROC'ye sahip olabilir. Burada, menkul kıymetin değeri potansiyel olarak değer kaybedebilir, bu nedenle bir satış sinyali olarak kullanılır.

ROC kullanmanın bir başka avantajı, piyasanın balonda olup olmadığı hakkında bir fikir edinmektir. Örneğin, geniş bir pazara sahip bir varlığın ROC'sinde kısa vadede keskin bir artış, varlığın pozitif ROC'sine rağmen sürdürülemez bir pazara işaret edebilir. Ayrıca, varlığın ROC'si %50'nin üzerindeyse, bir balona işaret edebilir. Bu durumda, ROC kendi başına bir ticaret stratejisi olarak kullanılabilir. ROC'nin hareketli ortalama ile eşleştirildiği ve işlem yapmak için kullanıldığı durumlar vardır.

ROC – Fiyat karşılaştırması

ROC ile fiyat arasında yakın bir ilişki vardır. İlk olarak, ROC, bir varlığın fiyatındaki zaman içindeki değişikliğin bir ölçüsünü sunar. Ayrıca fiyat değişim aralığı (ROC) olarak da adlandırılabilir. Ayrıca, varlığın belirli bir andaki (B) fiyatının, menkul kıymetin başka bir andaki (A) fiyatından düşülmesiyle ROC belirlenir. Cevap daha sonra A'ya bölünür.

Bu ilişki matematiksel olarak şu şekilde temsil edilir:

Fiyat ROC= B−A/A ×100

Bu değerler şunları temsil eder: B=şimdiki zamandaki fiyat; A=önceki zamandaki fiyat.

Yukarıdaki formül, tüccarların fiyatın birbirine göre ne kadar hızlı değiştiğini belirlemelerine yardımcı olmak için kullanışlıdır. Bir varlığın fiyatındaki ROC ile dayanak varlığın fiyatındaki küçük bir değişiklik arasındaki ilişkiyi analiz etmek için kullanılabilir.

Share