delist nedir?

Hisselerin listeden çıkarılması gönüllü veya gönülsüz olabilir ve genellikle bir şirket faaliyetlerini durdurduğunda, iflas ilan ettiğinde, birleştiğinde, liste gerekliliklerini karşılamadığında veya özelleşmeye çalıştığında gerçekleşir. Burada, bir hisse senedinin neden listeden çıkarılabileceğini ve borsadan kaldırıldığında ne olacağını tartışacağız.

Daha fazla risk almak için borsalarda listelenmek isteyen şirketler hakkında sık sık duyuyoruz, ancak bir şirket listeden çıkarma sürecinden geçmek istediğinde ne olur? Bir şirketin borsadan çıkarılmak isteyebilmesinin çeşitli nedenleri olabilir, ancak bunun nedeni genellikle şirketin artık borsanın listeleme gereksinimlerini karşılamamasıdır. Bu, mali sıkıntı veya kötü yönetim gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.

Tanım Listesinin Kaldırılması

Listeden çıkarma, bir şirketin menkul kıymetlerini borsada listelenmekten gönüllü veya istemsiz olarak çıkarması anlamına gelir. Bir şirket, borsa tarafından belirlenen asgari hisse senedi, asgari hisse fiyatı veya gerekli finansal oranları koruma gibi belirli standartları karşılamadığı için listeden çıkarılabilir. Bir şirket, borsada işlem gören bir şirketin kamuya açık raporlama gereksinimlerine artık tabi olmak istemiyorsa, hisselerini borsadan çıkarmayı da seçebilir.

Bir şirket borsadan çıkarıldığında, hisseleri artık işlem görmez ve yatırımcılar, artık bu borsa aracılığıyla hisseleri satın almaz veya satmaz. Ancak, listeden çıkarılmış hisseler, diğer tezgah üstü (OTC) piyasalarda veya pembe sayfalarda işlem görmeye devam edebilir.

Şirketin hisseleri ayrıca, ilk olarak listelendiği borsayı izleyen herhangi bir endeks fonundan da listeden çıkarılacaktır.

Kilitten çıkarmanın bir şirket ve hissedarları üzerinde önemli bir etkisi olabilir. İlk olarak, listeden çıkarma genellikle şirketin hisselerinin artık büyük bir borsada işlem görmemesi nedeniyle likiditesinde bir azalmaya neden olur. Bu, hissedarların şirketin hisselerini satın almasını veya satmasını zorlaştırabilir.

İkinci olarak, listeden çıkarma, genellikle daha az talep olduğu için şirketin hisselerinin fiyatında bir düşüşe neden olur. Bunun hissedarların değeri üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir’ Yatırımcılar.

Son olarak, yatırımcıların büyük bir borsada işlem görmeyen bir şirkete yatırım yapma olasılığı daha düşük olabileceğinden, listeden çıkarma, şirketin sermaye artırma kabiliyetine de zarar verebilir.

Bir Şirket Neden Listeden Çıkarılır?

Bir şirketin bir borsadan listeden çıkarılmasının birkaç nedeni vardır, ancak en yaygın neden, şirketin borsada listelenme gereksinimlerini karşılamamasıdır.

Örneğin, borsaların genellikle minimum bir şirketin hisse fiyatı, piyasa değeri ve hissedar sayısı için gereklilikler. Bir şirketin hissesi bu eşiklerin altına düşerse borsa, hisseyi listeden çıkarabilir.

Başka bir şirket satın alırsa şirket de listeden çıkarılabilir.

Bazı durumlarda, bir şirket, finansal raporlar üretemediği veya diğer yasal gerekliliklere uyamadığı için listeden çıkarılabilir.

Bir Şirket Borsadan Çıkarıldığında Ne Olur?

Bir şirket listeden çıkarıldığında, hisseleri artık borsada işlem görmez. Bunun şirket ve hissedarları üzerinde bir takım etkileri olabilir.

Öncelikle, hisseler için daha az alıcı olacağından şirketin hisse fiyatı keskin bir şekilde düşebilir.

< p>İkinci olarak, şirket artık borsada listeleme gereksinimlerine erişemeyeceğinden sermaye artırmak için daha zorlu bir zaman geçirebilir.

Ayrıca, hissedarlar hisselerini satmak için daha zor zamanlar yaşayabilir.

Kote edilmiş bir şirketin hisselerine sahipseniz, seçeneklerinizi görüşmek için bir mali danışmanla konuşmak isteyebilirsiniz.

Listeden Çıkarma Türleri

Listeden çıkarmalar istemsiz veya gönüllü olabilir. Gönülsüz listeden çıkarmalar, bir şirket işlem gördüğü borsanın kotasyon gereksinimlerini karşılayamadığında meydana gelir. Bu, finansal zorluklar, yasal gerekliliklere uyulmaması veya dolandırıcılık gibi çeşitli nedenlerle gerçekleşebilir. Öte yandan, gönüllü listeden çıkarmalar, bir şirket stratejik nedenlerle kendisini bir borsadan çıkarmaya karar verdiğinde gerçekleşir.

Gönüllü Listeden Çıkarma

Gönüllü listeden çıkarmalar nispeten nadirdir ve genellikle bir şirket başka bir şirket tarafından satın alındığında veya özel olarak alındığında ortaya çıkar. Bu durumlarda, yeni sahip, şirketi bir borsada listelemenin artık mantıklı olmadığına karar verebilir ve bunun yerine onu listeden çıkarır. Listeden çıkarma, bir şirket, maliyetleri azaltmak veya gizliliği artırmak gibi başka nedenlerle halka açık olmayı bırakmaya karar verdiğinde de gerçekleşebilir.

Bazı şirketler ayrıca bir borsadan listeyi kaldırmayı ve diğerinde listelemeyi seçebilir. Örneğin, bir şirket Nasdaq'tan listeden çıkabilir ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) listelenebilir. Bu, genellikle listeleme ücretlerinden tasarruf etmek veya farklı bir yatırımcı grubuna maruz kalmayı artırmak için yapılır.

Gereksiz listeden çıkarma

Gönülsüz listeden çıkarmalar, gönüllü listeden çıkarmalardan çok daha yaygındır ve genellikle bir şirket mali sıkıntı içindeyken gerçekleşir. Bir şirket borsada listeleme gereksinimlerini karşılayamazsa, listeden çıkarılabilir. Bu, şirket asgari bir hisse fiyatı, piyasa değeri veya bir dizi hissedar tutamazsa olabilir. Şirketin dolandırıcılık veya diğer yasa dışı faaliyetlerde bulunması durumunda da bu durum ortaya çıkabilir.

Bir şirket listeden çıkarıldığında, hisseleri artık borsada işlem görmez. Bunun yerine, tezgah üstü (OTC) ticaret yaparlar; bu, borsada işlem gören menkul kıymetlerle aynı düzenlemelere tabi olmadıkları anlamına gelir. Sonuç olarak, borsada işlem gören bir hisse senedine yatırım yapmak, borsada işlem gören bir hisse senedine yatırım yapmaktan daha riskli olabilir.

Kote edilmiş bir hisse senedine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, araştırmanızı yapmanız ve içerdiği riskleri anlayın. Yatırımın portföyünüze uygun olduğundan emin olmak için bir finansal danışmana da danışmalısınız.

Listeden çıkarılma nedeni ne olursa olsun, bir şirket listeden çıkarıldıktan sonra hisselerinin artık borsada alınıp satılamayacağını belirtmek önemlidir. Bu, yatırımcıların hisse senedini yalnızca OTC piyasası gibi başka yollarla alıp satabilecekleri anlamına gelir.

Listeden Çıkarma Süreci

Aşağıda adım adım bir işlemdir. bir borsadan bir hisse senedinin listeden çıkarılması.

  1. Şirket, OTC Markets Group'a listeden çıkarma niyetini bildirir.
  2. Şirket, SEC'e Form 25'i dosyalamaktadır.
  3. Pembe çarşaf ticareti 20 gün sonra askıya alınır.
  4. Şirket, OTC Markets Group'a Nasdaq, NYSE veya Amex gereksinimlerine uygunluk kanıtı sağlar.
  5. Şirketin adi hisse senetleri Nasdaq, NYSE veya Amex'te işlem görmektedir.
  6. Borsa, şirketin herhangi bir listeleme şartını ihlal edip etmediğini belirlemek için bir duruşma yapar.
  7. Eğer şirketin listeleme şartlarını gerçekten ihlal ettiği belirlenirse, borsa şirkete sorunu düzeltmesi için belirli bir süre verir.
  8. Şirket sorunu belirtilen süre içinde düzeltmezse, borsa dava açar SEC ile bir listeden çıkarma bildirimi.
  9. SEC, listeden çıkarmayı onayladıktan sonra, şirketin hissesi borsadan kaldırılacak ve artık bu borsada işlem görmeyecek.

Çıkarılmış Hisse Senedi Örnekleri

Listeden çıkarılan hisse senetleri artık bir borsada işlem görmemektedir. Listeden çıkarma nedenleri değişebilir, ancak genellikle bir şirketin mali zorlukları, listeleme gerekliliklerini karşılamaması veya sahtekarlığı içerir.

Listeden çıkarılan hisse senetlerinin bazı örnekleri arasında Enron Corporation sayılabilir. Enron 1985 yılında kurulmuş bir enerji şirketiydi. 2001 yılında şirket büyük bir muhasebe skandalına karıştı ve ardından New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarıldı.

Lehman Brothers Holdings Inc., borsadan çıkarılan hisse senetlerinin bir başka örneğidir. Lehman Brothers, 2008 yılında iflas başvurusunda bulunan küresel bir finansal hizmetler firmasıydı. Şirket, iflas başvurusunun ardından New York Menkul Kıymetler Borsası'ndan çıkarıldı.

Bernard L. Madoff Investment Securities LLC de tanınmış bir şirketti. Mali danışmanı bir Ponzi planı yürütüyordu. Sonuç olarak, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC şirketi 2009 yılında NASDAQ'dan çıkarıldı.

Bazı şirketler gönüllü olarak listeden çıkmayı tercih ediyor. Örneğin, 2018'de GoPro Inc. (GPRO), Nasdaq'tan çıkarıldı ve OTC piyasasında işlem görmeye başladı. Şirket, listeden çıkarılma nedeni olarak büyük bir borsada kote olmanın yüksek maliyetlerini gösterdi.

Yatırımcılar için Ne Anlama Geliyor?

Listeden çıkarma, bir şirketin başının belada olduğunu gösterse de, mutlaka şirketin iflas ettiği anlamına gelmez. Bazen, listeden çıkarma, bir şirketin bir borsada işlem görmeyle ilgili listeleme ücretlerinden veya diğer masraflardan tasarruf etmesinin bir yolu olabilir. Örneğin, yalnızca bir borsada işlem gören bir şirket, o borsadan listeden çıkarılıp daha ucuz bir borsada işlem görmeye başlayabilir.

Yatırımcılar için listeden çıkarmanın hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olabilir. Bir yandan, artık borsada işlem görmeyen bir şirketin hisselerini satmak zor olabilir. Öte yandan, listeden çıkarma, bazen bir şirketin satın alınmak üzere olduğu anlamına gelebilir ve bu da yatırımcılar için önemli bir ödemeye yol açabilir.

Sonuç

Silme, bir şirketin sürecidir. hisselerini borsadan çıkarmak. Bir şirket, finansal zorluklar, düşük performans veya kurumsal yeniden yapılandırma gibi çeşitli nedenlerle listeden çıkabilir. Bir şirket listeden çıkarıldığında, hisseleri artık borsada işlem görmez ve yatırımcılar artık hisse senedi alıp satamaz.

Share