Döngüsel Hisse Senetleri Nelerdir?

Hisse senetleri bugün dünyadaki en hayati finansal araçlardan biridir. İşte en yaygın hisse senedi türlerinden biri olan döngüsel hisse senetleri hakkında temel bir anlayış sağlamak için bir kılavuz.

Tüm çeşitli hisse senedi türleri arasında, devresel hisse senetleri ekonomik duruma karşı savunmasız olanlardır. herhangi bir zamanda, Coinspeaker tarafından hisse senetleri ve sınıflandırmaları hakkında sağlanan kılavuza atıfta bulunarak.

Bir şirketin hisse senedi, fiyat eğilimleri herhangi bir zamanda ekonomik durumlardaki değişikliklerden kolayca etkilendiğinde, genellikle döngüsel olarak kabul edilir. Başka bir deyişle, fiyatları genel ekonomik durumla birlikte dalgalanır ve bu da ekonominin geliştiği veya zorlu bir aşamadan sonra toparlandığı söylendiğinde fiyatların artmasına neden olur. Bu nedenle, ekonomik durum elverişsiz hale geldiğinde hisse senetlerinde bunun tersi olur.

Döngüsel hisse senetlerinin, olumsuz piyasa koşulları tarafından büyük ölçüde zorlanabildikleri için, belirsiz ekonomik durumlarda yatırımcıları daha yüksek risklere maruz bıraktığı gözlemlenmiştir. .

Döngüsel Hisse Senedi Tanımı

Döngüsel hisse senetleri, iş çevrimlerindeki dalgalanmalardan kolayca ve kolayca etkilenen hisse senetleridir. Bir şirketin hissesi, fiyatı gelişen bir ekonomiye veya zor zamanlardan bir miktar toparlanma elde eden bir ekonomiye sempatiyle yükseldiğinde ve daha sonra ekonomide bir gerileme olduğunda veya bazı sinyaller olduğunda düştüğünde döngüsel olarak görülür. belirsizlik.

Diğer bir deyişle, döngüsel hisse senetlerinin fiyatları ekonomide enflasyonun yükseldiği ve büyümenin olduğu dönemlerde yükselirken, ekonomide durgunluk ve yavaşlama dönemlerinde düşme veya düşme eğilimi gösterir.

Güçlü ekonomilerde, tüketicilerin daha fazla harcanabilir geliri vardır ve bu da tüketici talebinin artmasına neden olur. Bu da şirket karlarını ve hissedarlara ödenen temettülerdeki artışı düzenler. Bununla birlikte, durgunluk sırasında, bireylere sunulan daha az harcanabilir gelir sayesinde, tüketici talebinde bir düşüş olur. Böylece, şirket kârlarını ve dolayısıyla hisse fiyatlarını düşürür. Bu durumlar genellikle borsanın çökmesine neden olur.

Döngüsel Hisse Senetlerini Anlamak

Döngüsel hisse senetlerinin net bir şekilde anlaşılması, yatırımcıların döngüsel hisse senetlerinin hisse senedi fiyatlarının hareketlerine ilişkin bilgili ve etkili bir tahminde bulunmalarını sağlar. Bu nedenle, iş döngüsünün doğru ve derinlemesine anlaşılması önemlidir. Ekonomideki canlanma dönemlerinde iyimser bir harcama ve yatırım modeli genellikle belirli bir ulusun sakinleri arasında gözlenir.

Konut sakinleri genellikle kişi başına nispeten daha yüksek olan konfor ve lüks eşyalara daha fazla harcama eğilimindedir. üretim şirketlerinin artmasıyla sonuçlanan gelirler’ bu tür ürünlerin üretiminden elde edilen karlılık.

Buzdolapları, arabalar, klima üniteleri, televizyon vb. gibi tüketici hizmetleri ürünleri çoğunlukla bu kategoride bulunur. Ekonomik genişleme dönemlerinde, artan pazar talebi nedeniyle bu tür kalemlerin üretimini yapan firmalar, kârlılık açısından en yüksek büyüme seviyelerini yaşıyorlar.

Ayrıca, spekülatif talep limitleri, bireyler, genel borsa getirilerini güçlendirmek için daha fazla sayıda hisse elde etmeye istekli olduklarından, genellikle daha yüksek harcama kapasiteleriyle artar.

Bu tür şirketlerin kârlılık artışı ve bunlara karşılık gelen hisselere olan talebin artması, piyasadaki ortalama hisse fiyatlarını artırmaktadır. Nakit akışındaki artış nedeniyle gelir yaratma kapasitelerini daha da artırır.

Bununla birlikte, ekonomik gerileme zamanlarında, döngüsel hisse senetlerine sahip şirketler en çok zarar görür. Üretim kapasitesi ve oranı ile istihdam seviyeleri, durgunluğa neden olan ekonomik yavaşlamadan etkilenir. Genellikle, işsizlik seviyesindeki bir artış, tüketim malları talebinde bir düşüşe yol açar, bu da toplam gelir üretiminde ve buna karşılık gelen kar seviyesinde önemli bir düşüşe neden olur. Böyle bir ekonomik senaryoda, bu tür şirketlerin daha düşük üretim seviyeleri ve ticaret piyasasındaki daha düşük hisse senedi talebi nedeniyle çoğu döngüsel hisse senedinin hisse fiyatlarında bir düşüş olur.

Bu nedenle, ekonomik performanstaki bir artış, ihraç eden şirketlerin karlılığını önemli ölçüde artırırken, bu tür işletmelerin karlılığındaki keskin bir düşüş, iş döngüsünün düşüş eğiliminden kaynaklandığından, döngüsel stok ve iş döngüsü dalgalanmaları doğrudan ilişkilidir.

<

Döngüsel ve Döngüsel Olmayan Hisse Senetleri

Farklı hisse senedi türlerinin iyi anlaşılmasıyla daha iyi yatırım stratejisi kararları alınır. Bu, döngüsel ve döngüsel olmayan hisse senetleri arasındaki farkı bilmeyi ve anlamayı içerir.

Tüm yatırımların bir dereceye kadar değişken olduğunu belirtmek oldukça önemlidir. Bir tasarruf hesabındaki nakitten farklı olarak, herhangi bir zamanda değer kazanabilir veya kaybedebilirler. Ancak bazı hisse senedi türleri diğerlerinden daha istikrarlıdır.

Döngüsel hisse senetleri ekonomik eğilimlere ve döngülere duyarlıyken, döngüsel olmayan hisse senetleri ekonomideki gerilemelerde daha tutarlıdır ve ekonomik gerilemelerden çok fazla etkilenmez veya etkilenmez.

Bazen “savunma hisseleri” olarak adlandırılır. #8221;, döngüsel olmayan hisse senetleri, ekonomide belirsizlik yaşandığında bile daha yüksek derecede istikrara sahiptir. Bunun nedeni kısmen, döngüsel olmayan stokların genellikle kamu hizmetleri ve bakkaliye gibi temel, isteğe bağlı olmayan mallar sağlamasıdır.

Döngüsel olmayan stoklar, insanların ekonomik krizlerde bile her türlü iş döngüsü boyunca talep etmeye devam ettiği mal ve hizmetlerle birlikte temel tüketici ürünleri kategorisini kapsar.

Gıda, su, ve gaz, döngüsel olmayan stoklara sahip olanların hazır örnekleridir.

Döngüsel Endüstriler

Temel olarak, büyük ölçüde harcanabilir gelire bağlı olan şirketler, döngüsel hisse senetleri kategorisine girer. Diğerlerinin yanı sıra seyahat, restoran, eğlence, eğlence, perakende teknolojisi, lüks gibi sektörlerdeki şirketler döngüsel kategoride bulunur.

Döngüsel olarak kabul edilen yaygın sektörlerden bazıları şunlardır:

  • Otomobil parçaları imalatı. 2020'de, koronavirüs salgını nedeniyle işsizlikteki artış ve tüketici işletme harcamalarındaki düşüşle birlikte otomobil parçaları imalat geliri düştü.
  • İnşaat. Konut piyasasındaki inşaatçılar ve malzeme sağlayıcılar, ekonomik döngülerden ve trendlerdeki değişikliklerden etkilenebilir.
  • Yarı iletken. Yarı iletken endüstrisinin geniş dalgalanmaları ve döngüsel doğası, çoğunlukla teknoloji öğelerinin nispeten kısa ömürlerinden kaynaklanır.
  • Havayolları. İnsanların seyahat gibi temel olmayan şeylere harcayacak daha fazla parası olduğundan, havayolu hisse senetlerinin iyileştirilmiş bir performansa tanık olma olasılığı yüksektir.
  • Oteller, restoranlar ve eğlence.
  • Tekstil, hazır giyim ve lüks ürünler. Ekonomik patlama dönemlerinde lüks mallar başarılı olurken, durgunluk başladığında insanlar giyim alımlarını sınırlandırıyor.

Döngüsel Hisse Senedinin Artıları ve Eksileri

En önemli özelliği ekonomik trendle uyumlu hareket ettiği göz önüne alındığında, ekonomik büyüme dönemlerinde büyüme potansiyelidir.

Döngüsel hisse senetleri ekonomik gerileme dönemlerinde düşse de, risk için doğru toleransa sahip olanlar, yine de fayda sağlayın veya avantaj elde edin.

Döngüsel hisse senetlerine yatırım yapma girişiminin en büyük dezavantajlarından biri, yatırımcıları piyasa zamanlamasına benzer davranışlarda bulunmaya teşvik etmesidir. Hisse senedi piyasasını zamanlamak veya bir hisse senedinin bir günden diğerine ne yapacağından emin olmak pratik olarak mümkün değildir.

Diğer bir önemli dezavantaj, döngüsel hisse senetlerinin çok oynak olmasıdır. Mevcut ekonomik koşullara göre çok fazla dalgalanma eğilimi gösterirler ve bazen mevcut seviyelerden ve karşılaştırma ölçütlerinden çok uzağa gidebilirler.

Ayrıca, döngüsel hisse senetlerinin oynak olduğu gerçeğine dayanarak, dikkatli analiz ve daha iyi anlama gerekli. Bu, birinin piyasayı takip etmede tutarlı olmasını ve ileriye dönük herhangi bir işaretin farkında olmasını gerektirir. Böyle tutarlı bir güncelleme, bir noktada bir gerginlik yaratabilecek zaman taahhüdü gerektirir.

Sonuç

Tüm çeşitli hisse senedi türleri arasında, döngüsel hisse senetleri, riske karşı savunmasız olanlardır. Herhangi bir zamanda ekonomik durum. Ancak stratejik ve odaklanmış bir yatırımcı, yükseliş dönemlerinde satın alarak ve işler değiştiğinde satarak bu döngüden yararlanabilir.

Share