Fiyat-Kitap Oranı Nedir? | bozuk para hoparlörü

Fiyat/kitap oranının ne olduğunu ve bunu yatırım faaliyetlerinizde nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız bu rehber tam size göre.

Daha fazla bilgi akışı olduğu için bu zamanlarda nereye yatırım yapacağınıza karar vermek özellikle zor olabilir. Hangi şirkete yatırım yapmalıyım? Gelecekte nasıl performans gösterecek? Hisse senedi almak için geç mi kaldım? Bu ve daha fazla sorunun yanıtı olarak fiyat/kitap oranını duymuşsunuzdur, bu nedenle bu kılavuzda ihtiyacınız olan tüm temel bilgiler yer alacaktır.

Fiyat-Kitap Oranının Anlaşılması

Yıllar boyunca yatırımcılara, analistlere, pazarlamacılara ve bir şirketin ve endüstrisinin mali durumunu keşfetmeye istekli herkese yardımcı olan birçok araç gördük. Ancak PB (fiyat-defter) oranı, piyasadaki birçok yatırımcı ve analist arasında tercih edilen oran olmuştur.

Finans alanında uzun yıllardır kullanılan PB oranı, esasen X şirketinin hisse senedi fiyatının nasıl alınıp satıldığını ölçmenin ve bunu bilançolarla, yani defter değeriyle karşılaştırmanın bir yoludur.

Ancak bu finansal araç, nasıl uygulanacağını bildiğinizde daha iyi çalışır çünkü işe yaramaz veya en azından onu her sektör için kullanırsanız etkili olmaz.

Bu aracın etkinliği bir şirkete yatırım yapmaya çalıştığınızda vurgulanır ve aynı şekilde, paranızı riske atmak için riskli bir hareketse, davranışını incelemeniz gerekir.

Rezervasyon Fiyatı Nasıl Hesaplanır? Oran?

Hisse fiyatını defter değerine bölmek kadar kolay bir şekilde süreci özetleyebilirsiniz. Sonuç olarak P/B oranını elde edeceksiniz. Ancak şirketin sahip olduğu sermaye stoklarının yanı sıra rezervlerini ve diğer varlıklarını da dahil etmeniz gerektiğini unutmayın.

Basitçe söylemek gerekirse, bir şirketin mevcut piyasa fiyatını defter değerine bölerseniz P/B oranını elde edebilirsiniz. Bununla birlikte, bu aracın etkinliğinin çoğunlukla onu uyguladığınız sektöre bağlı olacağını da unutmayın. Sabit varlık sektörlerine kıyasla maddi olmayan duran varlıklara daha fazla güvenen sektörler için daha iyi sonuçlar sağlar.

Fiyat-Kitap Oranı Ne Kadar Doğru?

P/B oranı kendi sınırlamaları olduğu için zahmetli olabilir ve analistler, iyi bir P/B oranının tam olarak ne olduğu konusunda fikir ayrılığına düşme eğilimindedir.

Analistler, tam olarak iyi bir P/B oranının ne olduğu konusunda görüş ayrılığına düşebilir. Genellikle, düşük değerli bir hisse senedi, diyelim ki 1.0 P/B oranı, fiyatlar gelecekte artabileceğinden iyi bir yatırım olarak kabul edilir. Her ne kadar bu finansal oran, bir şirketin uzun vadede kar elde etme yeteneği hakkında doğrudan bilgi vermese de.

Nereye ve nasıl yatırım yapılacağına karar verirken akla gelebilecek birkaç soru vardır. Firma iflas ederse ne olur? Şirket bana kalan hisse başına ne kadar ödeyecek? Şirket sıkıntıda mı ve bilançolardaki diğer varlıkları hariç tutuyor mu?

Aynı şekilde, P/B'nin de kendi sınırlamaları var. Bir şirketin defter değerini tek başına hesaplamak güvenilir bir ölçüm değildir ve sektöre bağlıdır.

Fiyat-Kitap Oranı Örneği

Sermayenizi X firmasına yatırmak istiyorsunuz. Hisse fiyatının, o firmanın defter değeriyle karşılaştırdığında nasıl davrandığını, yani şu anda ne kadar yüksek veya ne kadar düşük işlem gördüğünü bilmeniz veya en azından bir ipucunuz olması gerekir. Amortismana tabi tutulmuş mu yoksa aşırı değerlenmiş mi? Bu, her yerde yapabileceğiniz basit bir egzersizdir.

X firmasının bir dizi hissesi var, diyelim ki 10 milyon ve defter değeri 10 milyon dolar. 10 milyon hisseyi 10 milyon dolarlık defter değerine bölün = X şirketinin her hissesi için 1 dolar.

Bu, X şirketinin şu anki durumu, ancak görmek için bu oranı aylar boyunca takip etmeniz gerekiyor. nasıl performans gösterdiğini ve diğer şirketlerle karşılaştırdığını.

Stok Değerlendirmek için F/B Oranını Kullanma

P/B'nin başka bir ilginç etkisi vardır, çünkü benzer bir sermaye-borç yapısına sahip olabilecek sektörler arasında farklı şirketleri karşılaştırmamıza izin vererek defter değerinin liste fiyatına yansıma sayısını belirler. Benjamin Graham ve Warren Buffett gibi eski kafalı yatırımcılar, şirketleri yıllarca bu şekilde karşılaştırdı.

P/B oranının değeri, ROE'yi (Yatırım Getirisi) şirketin öz sermaye maliyetine bölmekle eşittir. .

Bu çoklu, örneğin bankalar gibi belirli sektörlerde, bu tür varlıkların doğasında bulunan yüksek kaldıraçları nedeniyle oldukça güvenilirdir. Yüksek kaldıraçlara sahip kuruluşlarda, örneğin 2.0 veya 3.0 gibi daha yüksek bir oran beklemek normaldir. Holdingler, gerçek devletler ve altyapı gibi diğer durumlarda, genellikle defter değerinden çok daha düşük bir sonuç görürüz.

P/B, birkaç şirketi homojen bir şekilde karşılaştırabilmeniz için size bir endeks sağlar. X şirketinin kıtlığını tahmin etmeniz gerekiyorsa, F/B oranını genel pazarla karşılaştırmanız yeterlidir

Bu farklılıklar operasyonel ve finansal riskler ve büyümedeki farklılıklardan kaynaklanabilse de, bu da durumu görünür kılmaktadır. göreli kıtlık kalıcı. Bu nedenle, göreli P/B'nin davranışını incelemek gerekir.

Yatırımcılar, şirketin geçmişini, şirkette neler olup bittiğini bilmek ve birleşme ve sermayeye neden olan referansların ortadan kaldırılmasından kaçınmaktan ibaret olduğu için, hisse başına verilerin kullanışlılığının hesaplamaların basitleştirilmesinden daha geniş olduğunu unutmamalıdır. artışlar. Bu aynı zamanda varsayımsal ayrımlara ve sermaye indirimlerine de hizmet edecektir.

Bir firmanın defter değerini bugün ölçmek daha zordur çünkü zamanla evrimleşmişlerdir. Birkaç on yıl önce, defter değeri çok fazla alakalıydı çünkü çeşitli sektörlerdeki birçok şirket, örneğin arazi parçaları gibi daha fazla sabit varlığa sahipti.

Ama şimdi entelektüel sermaye ve tüm maddi olmayan varlıklar, Teknolojinin evrimi sayesinde endüstrilerde bir değişiklik olduğu için üretmek daha karlı. Apple veya Microsoft gibi belirli şirketler için daha değerli olduğu için maddi olmayan değerlemeleri düşünün, bu da daha yüksek piyasa değeri için yol açar (ve defter değerini önemsiz kılar).

Hisse Senedi Piyasa Değeri ve Defter Değeri

Şimdi bu iki kavramla karşılaşmış olabilirsiniz. Kısaca Hisse Senedi Piyasası, bir şirketin toplam piyasa değeridir. Günümüzde Apple veya Tesla gibi büyük şirketlerin piyasa değeri, marka bilinirliği, müşteri ihtiyaçları ve entelektüel sermaye, hype, iyi niyet vb. maddi olmayan varlıklar sayesinde daha büyük.

Bu kavramları ayırt etmek için defter değerini, her şirketin belirli bir dönemde nasıl performans gösterdiklerini bilmek için yapması gereken bir ekran olarak düşünün. Bunlara bilanço denir. Defter değeri aynı zamanda bir hisse senedinin piyasadaki performansının bir göstergesi olarak da çalışır.

P/B Oranı ile Fiyat-Maddi-Kitap Oranı Arasındaki Fark

PTBV ile (Fiyat-Maddi-Kitap Oranı) sağlam, maddi varlıklardan bahsediyoruz. Bu sabit varlıklar genellikle gerçek devletler, altın ve gümüş gibi değerli metaller, emtialar vb.'dir.

Hizmet odaklı işletmelerdeki şirketler bu tür bir ölçüm için başvuruda bulunmaz. Teknoloji sektörünü düşünün: Bu sektörün özünde var olan değer, esas olarak müşterinin ihtiyaçlarına yönelik ve yalnızca onların çevresinde odaklanan her türlü maddi olmayan mülke dayanır.

Finansal Çözüm

The P/B oranı, bir şirketin belirli bir dönemde nasıl davrandığına dair fikir edinmek için uzun süredir kullanılmasına rağmen, herhangi bir sektöre uygulanabilecek mükemmel bir araç değildir. Daha önce de vurgulandığı gibi, bunu nereye uygulayacağınızı bilmelisiniz, ancak o zaman iyi sonuçlar elde edebilir ve sermayenizi daha az riskle yatırabilirsiniz.

Share