Gelecekteki Jetonlar için Basit Anlaşmaya Giriş (SAFT)

Geleceğin Belirteçleri için Basit Anlaşma (SAFT), yatırımcıların bu hisseyi gelecekte öz sermayeye dönüştürmek için bir girişime para enjekte etmelerine olanak tanır.

Gelecekteki Jetonlar için Basit Anlaşma (SAFT) çerçevesinin tanıtılmasının ardındaki fikir, hangi tür jetonların menkul kıymet olup hangilerinin olmadığı konusunda net bir belirleyicinin olmamasıdır. Bu, kamuya kamu hizmeti jetonları olarak satılan jetonların, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yayınlandıktan sonra menkul kıymetler olarak kabul edildiği ve genellikle istenmeyen yasal tepkilerle takip edildiği anlamına gelir.

1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 5. Bölümüne göre, kayıt dışı menkul kıymet ihraç etmek bir suçtur. Bu yasaya uymayanların alabileceği para cezasının yanı sıra, borcunu ödeyemeyenler 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Belirteçlerdeki işlemleri kolaylaştıran ikincil ticaret platformları, bir komisyoncu-satıcı, takas veya alternatif ticaret sistemi (ATS) olarak kayıt yaptırmadıkları için de suçlu bulunabilirler.

SAFT'ın Tarihi

< p>Protocol Labs ve Cooley LLP, Ekim 2017'de, Future Tokens için Basit Anlaşma (SAFT) adı altında kripto para birimi alanında para toplamayı kolaylaştırma yeteneğine sahip uyumlu bir çerçeve tasarladı. Bundan önce, İlk Para Teklifleri (ICO'lar) sektörü büyük ölçüde etkiledi. Yeni şirketler, günler içinde ve bazen saatler içinde milyonlarca dolara ulaşan fonlar topluyordu.

Yatırımcılar, gelecekteki tam işlevli belirteçlere ilişkin haklarını temsil edecek olan 'Yer tutucu' belirteçlerine erişmeye başlar başlamaz, düzenleyiciler sahneye girişlerini yapmaya başladılar. İlgili tüm taraflar için düzenleyici sıkıntılara karşı sigorta sağlamak için SAFT çerçevesi tanıtıldı. Amacı, federal menkul kıymetler ve para transfer yasaları arasında gezinmek, daha fazla vergi yönetimi esnekliği sağlamak ve yatırımcı ile tüketiciyi koruma altına almaktır.

SAFT Nasıl Çalışır?

SAFT'ın tanıtılmasının ana nedeni, yatırımcılar ve ihraççı arasındaki belirsizliği çözmekti. Token satışının gelecekte bir kamu hizmeti/emtia olacağı umuduyla gerçekleştiği bir durumda, SAFT sözleşmesi, akredite yatırımcıların satın alabileceği bir güvenlik görevi görür. Bu anlaşma, yatırımcıların işleyen bir ağ veya uygulama geliştirilir geliştirilmez jetonları teslim edeceğini ve üzerinde jetonlar kullanılabileceğini garanti eder.

SAFT yatırımcılarının ve ihraççılarının güvendiği şey, SEC veya mahkemelerin, tam olarak işlevsel bir ağ olmaması nedeniyle ICO sırasında bu şekilde etiketlenmiş olmalarına rağmen, gelecekte belirteçlerin menkul kıymet olmadığını belirleyecek olmasıdır. Aşağıdakiler SAFT'ın yüksek düzeydeki özellikleridir:

  • Jeton tabanlı merkezi olmayan bir ağın geliştiricisi, yatırımcılarla yazılı bir SAFT anlaşmasına izin verir. SAFT, yatırımcıların ağ biter bitmez token hakkı karşılığında geliştiricilere daha fazla para ödemesine izin verir. Doğal olarak, yatırımcı bir indirim alır ve bu aşamada herhangi bir işlevsellik öncesi belirteç vermesi gerekmez. Ancak, gerekli formları SEC ile dosyalamakla yükümlüdürler.
  • Geliştiriciler, ağı geliştirmek için aldıkları parayı kullanırlar. Bu işlemin tamamlanması aylar veya yıllar alabilir ve yine de işlevsellik öncesi belirteçler verilmez.
  • Ağın temel işlevselliği var olur olmaz, geliştiriciler belirteçleri oluşturur ve bunları, kâr elde etmek için belirteçleri açık piyasada halka satmakta özgür olan yatırımcılara teslim eder.
  • Geliştiriciler, artık tüketim amaçlı bir jeton haline geldiği için bu aşamada halka jeton satabilir.

SAFT ve ICO

ICO'lardan farklı olarak SAFT, akredite yatırımcılarla sınırlıdır. Başka bir deyişle, kripto para projeleri, perakende yatırımcılarla erken aşamada fon toplama gerçekleştiremez. Akredite bir yatırımcı, menkul kıymetlerle işlem yapmak için yasal izne sahip bir kişidir. Ayrıca gelir, net değer, mesleki deneyim vb. ile ilgili belirli gereksinimleri karşılar.

SAFT çerçevesi bir menkul kıymet olarak sınıflandırılır, çünkü tokenlerin yaratılması ve piyasaya sürülmesinden önce yatırımcılar, proje daha da geliştirildikten sonra bu tokenlerin daha yüksek bir fiyata gideceği beklentilerine bağlı olarak bir girişime yatırım yaparlar. Bu nedenle bu, temel güvenlik gereksinimini karşılar.

SAFT ve SAFE

Geleceğin Belirteçleri için Basit Anlaşma (SAFT) ve Basit Anlaşma Gelecek Sermayesi (SAFE) arasında açık bir ayrım vardır. . SAFT, yatırımcıların gelecekte bu hisseyi öz sermayeye dönüştürmek için bir girişime para enjekte etmelerine olanak tanır. Geliştiriciler, SAFT satışından elde edilen parayı, işlevsel bir belirteç oluşturmak için gerekli ağı ve teknolojiyi geliştirmek için kullanabilir ve ardından, bu belirteçleri satmak için bir pazarın bulunacağını bekleyen yatırımcılara bu belirteçleri sağlayabilir.

SAFT satın alan yatırımcılar paralarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca, SAFT'nin borç dışı bir finansal araç olması nedeniyle girişimin başarısız olması durumunda başka seçenekleri de yoktur. Belge yalnızca yatırımcıların girişimde finansal bir pay almalarını sağlar. Bu, yatırımcıların SAFE satın almış gibi aynı kurumsal riske eğilimli olacağı anlamına gelir.

SAFT'lerin Sınırlamaları

SAFT çerçevesi, endüstrinin karşılaştığı tüm sorunlara kesinlikle her derde deva değildir. Çerçevenin bariz sınırlamalarından biri, bir güvenlik belirtecini rahatsız ediyor. Bir şirkette tokenize öz sermayeyi veya hatta bir fondaki sınırlı bir ortaklığı temsil etme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle, onu bir güvenlik yapar.

SAFT çerçevesi, bu gibi durumlarda herhangi bir düzenleyici sorunu çözme yetkisine sahip değildir. Halihazırda işlevsel olan her yardımcı programın Howey testinde başarısız olması ve dolayısıyla menkul kıymet statüsünü kaybetmesi gerekli değildir. SAFT, yalnızca akredite yatırımcılar girebildiği için perakende yatırımcıları da hariç tutar. Bunlar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri pazarında geçerlidir. Çerçeve, Birleşik Devletler federal yasasını merkez alır ve diğer yargı alanlarındaki mevcut düzenlemeleri ihlal edebilir.

Pros & SAFT'lerin Eksileri

Gelecek Simgeleri için Basit Anlaşma'nın avantajları ve dezavantajlarının bir listesi aşağıdadır.

Artıları

  • İki aşamalı süreç sayesinde SAFT çerçevesi, şirketlerin aşamasına ve amacına uygun bir finansman yapısı ve belirteç finansmanı için bir standart getirebilir. Ayrıca çerçeve, daha kurumsal yatırımcıların bu tür token satışlarına katıldıklarında kendilerini güvende hissetmelerine izin verir.
  • SAFT'ın yaratıcısı, çerçeveyi, teknolojiyi barındıracak yasal değişikliğin mümkün olabileceğini varsaymayacak şekilde mevcut yasalar dahilinde çalışmanın bir yolu olarak gördü. Bu nedenle SAFT'ler, canlı bir ikincil piyasa aracılığıyla erişimi demokratikleştirirken kurumsal yatırımcılar için riskleri azaltmaya yardımcı olabilir. Sonuç olarak, projenin başarısız olması durumunda yalnızca varlıklı ve kurumsal alıcılar riskle karşı karşıya kalacaktır. Nihai ürün (ağ) kusurluysa tüketici koruması etkinleştirilecektir.

Eksileri

  • SAFT jetonlarının SEC'in güvenlik sınıflandırmasından kaçma olasılığı daha yüksektir. Ancak, SEC'in amaçladığı gibi çalıştığına dair bir onay yok.
  • SAFT'ın kendileri menkul kıymetler olan tokenler için fazla bir şey elde edemediği için, SAFT'ı kullanmak, bir menkul kıymet belirtecini daha az güvenli yapmaz.
  • Ayrıca, SAFT çerçevesi Amerika Birleşik Devletleri federal yasalarını merkez alır. . Küresel olarak uygulanamaz, bu da uluslararası katkıları engelleyebilir.
  • Son olarak, SAFT çerçevesi genel halkın katılımına izin vermez. Bunun nedeni, token satışının ilk aşamasına yalnızca akredite yatırımcıların katılabilmesidir.

Sonuç

SAFT çerçevesini oluşturmak için ele alınması gereken birçok konu vardır. token satışları için en iyi uygulama haline gelir. Bununla birlikte, yaratıcısı Marco Santori'ye göre, SAFT'ın ilk teknik incelemesi, uyumlu bir token satış çerçevesine doğru ilk adımdı. Ancak bu, SAFT'ın primetime için hazır olduğu anlamına gelmez. Token satışına herhangi bir yaklaşımla, hukuk uzmanlarıyla el ele çalışmak önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri federal menkul kıymetler yasalarının temelini oluşturan karmaşık durum analizinde gezinmeye yardımcı olacaktır.

Share