Hisse Senedi Sınıflandırması: Başlangıç ​​Kılavuzu

Yatırımların finansal atılımlara giden yollardan biri olduğunu anlamak önemli olduğu gibi, borsaya girmeden önce hisse senetlerinin temel sınıflandırmasını anlamak da çok önemlidir. İşte yeni başlayanlar için hisse senedi sınıflandırması hakkında ayrıntılı bir kılavuz.

Hisse senedi piyasasının birçok yatırımcıyı finansal başarılarına ulaştıran en önemli kanallardan biri olduğu inkar edilemez. Bu finansal hikayelerin çoğu, birçok insan için bir ilham kaynağı olmuştur ve bu nedenle borsaya girme arayışındadır. Bununla birlikte, yeni başlayanlar, hisse senetlerinin çeşitli sınıflandırmalarını doğru bir şekilde anlamadan borsaya girmenin finansal atılımları geciktirebileceğini ve özellikle de karşılığında fon kaybına yol açabileceğini anlamalıdır. Hisse senetleri türlerine göre farklı esaslara göre sınıflandırılır.

Moreso, risksiz yatırım olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle hisse senetleri, çoğunlukla türüne bağlı olarak çeşitli risklerle gelir. Yatırımcılar borsayla ilgili eksiklikleri anlamalıdır, aksi takdirde fonlarını kaybetmenin eşiğine gelirler ki bu kesinlikle cesaret kırıcıdır.

Hisse senedi türleri ve hisse senedi türleri gibi ana vurgu noktalarına daha fazla dalmadan önce. sınıflandırmaları için, stokun kendisinin anlamını anlamak esastır.

Hisse senetleri de hisse senedi olarak kabul edilir. Bunlar, halka açık bir şirketin değerinin sahipliğini temsil eder. Bu durumda, belirli bir şirketin hisse senetlerini satın alarak şirketin hissedarı olarak kabul edilen yatırımcılar, şirketin hissedarı olarak kabul edilir.

Bu, onları ilgili şirketin hisselerinin bir yüzdesine sahip olmaya maruz bırakır. 8217'nin kar ve zararları. Ayrıca, bir dereceye kadar şirket işleri üzerinde yönetim haklarına da izin verilir.

Daha önce de belirtildiği gibi, çeşitli hisse senedi türleri, bu bölümde tam olarak açıklanacak olan farklı temellere göre sınıflandırılır.

Sahipliğe Göre Hisse Senedi Sınıflandırması

Hisse senetleri, bir şirketteki mülkiyete göre üç farklı türe ayrılır. Bunlar adi hisse senetleri, imtiyazlı hisse senetleri ve hibrit hisse senetleridir. Bu hisse senetleri farklı biçimleriyle yatırımcılara farklı finansal potansiyeller sunar.

  • Adi Hisse Senetleri

Adından da anlaşılacağı gibi, hisse senetleri en yaygın olanlarıdır. Borsaya girmeyi seçen yeni başlayanlar için en uygun olanıdır. Adi hisse senetleri, bir şirketteki mülkiyetin bir kısmını temsil eden bir hisse senedi türüdür. Bu hisse senetleri, yatırımcılara şirketin kâr ve zararından pay alma hakkı sunar.

Adi hisse senetlerinde yer alan fiyat, şirket fazlalık yaşadığında fiyatları artma eğiliminde olduğundan sabit değildir. Dahası, adi hisse senedi sahiplerine oy hakkı verilir.

  • İmtiyazlı Hisse Senetleri

Adi hisse senetlerinden farklı olarak, imtiyazlı hisse senetleri şirketin yıllık temettüsünü içerir. ; kar. Bu durumda yatırımcılara yıllık olarak sabit bir temettü tutarı sunulur.

Kamu hisse senetlerinin yatırımcıları, yalnızca şirketin alacaklıları, tahvil sahipleri, tahvil sahipleri ile daha fazla gelir elde etme eğilimindedir. Tercih edilen hissedarlar, şirket kapandıktan sonra şirketin fonlarının belirli bir yüzdesini alır.

  • Hibrit Hisse Senetleri

Hibrit hisse senetleri, adi hisse senetleri ve imtiyazlı hisse senetleri ile bağlantılı olarak gelir. Ayrıca dönüştürülebilir imtiyazlı hisseler olarak kabul edilirler. Hibrit hisse senetleri, yatırımcılara belirli bir dönemde adi hisse senedine dönüştürme seçeneği ile sunulan imtiyazlı hisse senetleridir. Özellikle, adi hisse senedine geçme seçeneği belirli koşullar ve kriterler ile birlikte gelir.

Piyasa Değerine Göre Hisse Senedi Sınıflandırması

Hisse senetleri, mülkiyetin yanı sıra, şirketin toplam hisselerini temsil eden şirketin piyasa değerine göre de sınıflandırılır. Dolayısıyla, bir şirketin piyasa değeri, piyasadaki toplam hisse sayısının ve şirketin hisse senedinin belirli bir zamanda fiyatının bir ürünüdür. Büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli hisse senedi türleri vardır.

  • Büyük Ölçekli Hisse Senetleri

Büyük sermayeli hisse senetleri, büyük nakit rezervlerine sahip halka açık şirketlerin hisse senetleridir. Bu hisse senetleri, büyük piyasa değeri olan şirketleri temsil eder. 10 milyar doların üzerinde piyasa değeri olan şirketler genellikle büyük sermayeli hisse senedi olarak kabul edilir. Büyük sermayeli hisse senedi, ilgili şirketin ilerlemesi göz önüne alındığında daha az risk içerir ve yatırımcılara daha küçük şirketlere kıyasla daha yüksek getiri avantajları sunar.

  • Orta Büyüklükteki Hisse Senetleri

Büyük ölçekli hisse senetlerine oldukça benzeyen orta ölçekli hisse senetleri orta ölçekli şirketlerin hisse senetleridir. Bu şirketlerin piyasa değeri orta olarak kabul edilir. Bu şirketler genellikle orta büyüklükte sıralanır ve toplam piyasa değerleri 2 milyar ile 10 milyar dolar arasında değişir. Orta seviye hisse senedi, riskleri nasıl yöneteceğini henüz anlamayan yeni başlayanlar için en iyi seçenek değildir. Bu tür hisse senetleri, şirketlerin büyüme aşamasında oldukları düşünüldüğünde daha riskli olma eğilimindedir. Agresif yatırımcılar için en uygun olanıdır.

  • Küçük Ölçekli Hisse Senetleri

Adından da anlaşılacağı gibi, küçük ölçekli hisse senedi, diğerleri arasında en küçük olarak kabul edilen şirketleri temsil eder. Şirketler de büyüme aşamasında oldukları için orta büyüklükteki hisse senetlerine oldukça benzerler. Uzun vadeli yatırım yapmaya hazır olan ve kendilerine ödenmesi gereken temettülerin boyutuyla gerçekten ilgilenmeyen hissedarlar için en uygun olanıdır. Piyasa değeri 2 milyon ABD Doları ve üzerinde olan şirketler, küçük ölçekli hisse senetlerine sahip şirketler olarak kabul edilir.

Risk Düzeyine Göre Hisse Senedi Sınıflandırması

Tüm yatırımlar risklidir, ancak diğerlerinden farkı nedir? onlar onların çeşitli risk seviyeleridir. Bu nedenle, hisse senetleri farklı risk seviyelerine göre de sınıflandırılır.

  • Büyüyen Stoklar

Bu hisse senetleri, genellikle şirket hisselerinin değerini artırmaya çalıştıkları için diğer şirketlere göre daha yüksek risklere maruz kalırlar. Bu nedenle, yatırımcıları uzun vadeli bir yatırım planına yerleştirirken fonları şirkete yeniden yatırmak.

  • Spekülatif Hisse Senetleri

Bunlar, yatırımcılara temettü teklif eden şirketlerin hisse senetleridir. yatırımcıların şirket değeri ile orantılı olarak Bu şirketler, önemli bir büyüme vaat etmedikleri için yatırımcılara daha az risk sunuyor. Yalnızca sabit miktarda yıllık temettü ödeyebilen istikrarlı şirketler olarak kabul edilirler.

  • Blue-Chip Stocks

Spekülatif hisse senetlerine oldukça benzeyen blue-chip hisse senetleri, yatırımcılara tutarlı getiriler sunan limited şirketlerin hisse senetleridir. Bu şirketler genellikle piyasada bir yer edinmiş büyük ve saygın şirketlerdir. Bu nedenle, iyi finansal performans hikayelerini göz önünde bulundurarak yatırımcılara daha az risk sunarlar.

  • Savunma Hisse Senetleri

Bunlar, performansları ekonomik duruma bağlı olmayan şirketlerdir. Olumsuz ekonomik durumlara rağmen ayakta kalabilmeleri nedeniyle yatırımcılara daha az risk oluşturma eğilimindedirler.

Yatırım Yöntemlerine Göre Hisse Senedi Sınıflaması

Hisse senetleri, yatırıma göre büyüme ve değer hisseleri olarak sınıflandırılır. ilgili şirketler tarafından benimsenen yöntemler. Bu kategori altında, büyüme stokları, şirketin yatırımcılardan alınan sermaye de dahil olmak üzere kaynaklarını belirli bir gelecek tarihe kadar yeniden yatırıma devam etmeyi seçtiğinde belirlenir. Yatırımcılar uzun vadeli yatırım yapmaya yönlendirilir.

Değer hisse senetleri ise büyüme hisse senetlerinin aksine performans gösteren şirketlerin hisse senetlerini temsil etmektedir. Bu şirketler fonları yeniden yatırmazlar, ancak yatırımcılara şirketin hissesinin değerine bağlı olarak tutarlı bir yıllık temettü sunarlar.

Temettü ve Kâr Payı Olmayan Hisseler

Şirketlerin yatırımcıları ödüllendirmenin çeşitli yollarına sahip olduğu yaygın bir kanıdır. Çoğu şirket, yatırımcılara sabit bir şekilde belirli ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir tutarda ödeme yapıldığı bir temettü ödeme yöntemini benimser. Bunlar genellikle temettü hisseleri olarak kabul edilir.

Bu arada, temettü olmayan hisse senetleri, yatırımcıların şirket hisselerinin bir kısmı üzerinde hak sahibi olduğu hisselerdir. Bu nedenle şirketlerle karı paylaşırlar.

Döngüsel ve Dönemsel Olmayan Hisse Senetleri

Daha önce de belirtildiği gibi, devresel hisse senetleri, fiyat eğilimleri ekonomik durumlardan kolayca etkilenen şirketlerin hisse senetleridir. Elverişsiz piyasa koşullarından büyük ölçüde etkilenebilecekleri için yatırımcıları daha yüksek risklere sokarlar.

Çok fazla ayrıntıya girmeden, döngüsel olmayan stoklar, döngüsel stoklarla karşılaştırıldığında açıkça zıt tipte stoklardır. Fiyatları ekonomik koşullara bağlı değildir.

Blue Chip ve Penny Stocks

Blue chip stokları piyasada itibarı yüksek şirketlerin hisse senetleridir. Bu şirketler inanılmaz dayanaklar elde etti ve başarılı geçmişlerini göz önünde bulundurarak birçok yatırımcının kalbini kazanmayı başardı.

Penny hisse senetleri ise, hala borsada etkileyici bir tanınırlık kazanmaya çalışan büyüyen şirketlerin hisse senetleridir. Performansları tahmin edilemez olma eğiliminde olduğundan yatırımcıları daha yüksek risklere maruz bırakırlar.

Sektöre Göre Hisse Senedi Sınıflandırması

Hisse senetleri genellikle ilgili şirketlerin sektörlerine göre sınıflandırılır. Bu sektörler arasında teknoloji sektörü, enerji sektörü, finans sektörü, sağlık ve daha pek çok sektör yer alır.

Yatırımcılar, kişisel uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak hangi sektöre gireceğine karar verirler. Bu sektörlerin her biri, kendilerine rehberlik eden farklı yatırım koşulları ile farklı şekillerde faaliyet göstermektedir.

Sonuç

Borsa, piyasanın nasıl çalıştığını anlayan ve iyi hisseden birçok yatırımcının başarısına katkıda bulunmuştur. Anlayışlarıyla mükemmel kararlar verebildiler.

Hisse senetleri ve bunların çeşitli sınıflandırmalarıyla ilgili bu temel gerçekleri iyi anlayan yeni başlayanların finansal atılım yolunda olmaları garanti edilir.

Share